Microsoft Visio

Tworzenie i udostępnianie schematów organizacyjnych

Łatwo twórz schematy organizacyjne, aby przedstawiać diagramy struktury Twojej firmy lub zaprojektować jej nową strukturę. Udostępniaj je pracownikom, zespołom i interesariuszom.

Przekształć dane pracowników z arkusza kalkulacyjnego w wizualną mapę Twojej organizacji. Uzyskaj najnowsze aplikacje Visio oraz 2 GB magazynu w chmurze usługi OneDrive dla Firm dzięki programowi Visio (plan 2), naszemu najbardziej zaawansowanemu do tej pory zestawowi do tworzenia diagramów.


Person sitting at a table viewing an org chart in Visio on a laptop.

Wybieraj spośród szerokiego zakresu istniejących szablonów

Przekazuj złożone struktury organizacyjne w jednym przejrzystym obrazie dzięki wbudowanym szablonom programu Visio. Dodawaj zdjęcia, linki i informacje o pracownikach.

Zautomatyzuj tworzenie schematów organizacyjnych na podstawie danych

Przekształcaj arkusze kalkulacyjne programu Excel lub inne źródła danych w mapy Twojej firmy lub organizacji, wykonując zaledwie kilka czynności. Skutecznie przedstawiaj obraz dużych organizacji na wielu stronach.

Screenshot of Excel spreadsheet being converted to an org chart.
Person sitting at table working in Visio on a laptop.

Generuj schematy organizacyjne na podstawie danych z usługi Active Directory

Twórz atrakcyjne wizualnie schematy organizacyjne w czasie liczonym w minutach na podstawie informacji już przechowywanych w Twojej dzierżawie usługi Microsoft Active Directory. Odświeżaj schematy organizacyjne, aby natychmiastowo wyświetlać aktualizacje wprowadzone w danych w usłudze Active Directory.

Objaśniaj istniejące role i planuj z myślą o przyszłości

Identyfikuj relacje, przydzielaj zasoby i monitoruj wydajność, dołączając do schematów organizacyjnych grafiki oparte na danych. Upraszaj procesy restrukturyzacji, tworząc mapy potencjalnych scenariuszy.

Four people sitting at a conference table looking at two laptop screens.
Three people seated at a table having a lively conversation and using two laptops and a tablet.

Uzyskaj dokładniejszy obraz sytuacji firmy, korzystając ze schematów organizacyjnych oraz usługi Power BI

Uzyskaj od razu szerszą perspektywę, łatwo osadzając schemat organizacyjny na pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI za pomocą aplikacji Visio Visual. Dowiedz się więcej

 

*Usługa Power BI jest sprzedawana oddzielnie.

Poznaj przydatne zasoby dla programu Visio

Poznaj najlepsze rozwiązania programu Visio

Utwórz schemat organizacyjny w programie Visio.

Oszczędzaj czas, korzystając z przechowywanych danych

Użyj danych pracowników z różnych źródeł, aby automatycznie utworzyć schemat organizacyjny.

Pracuj efektywniej dzięki programowi Visio

Twórz diagramy przedstawiające niemal dowolną zawartość — od schematów blokowych do rozkładów pomieszczeń.


Obserwuj program Visio

Obserwuj program Visio w serwisie Twitter

Obserwuj program Visio w serwisie Facebook

Obserwuj program Visio na blogu

Obserwuj program Visio w witrynie UserVoice