Microsoft Visio

Szybko nadaj kształt swoim pomysłom dzięki wizualizacji danych

Wykorzystaj możliwości platformy Microsoft 365 oraz zintegrowanych funkcji programu Microsoft Visio.

Połącz możliwości programu Visio i usługi Power BI, aby uzyskiwać szczegółowe wnioski na podstawie danych

Osadzaj diagramy na pulpitach nawigacyjnych usługi Power BI1 za pomocą funkcji Visio Visual. Połącz szczegółowe informacje operacyjne i biznesowe, aby uzyskać widok 360 stopni Twoich danych. Dowiedz się jak.

A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI
A representative visual of Data Visualizer

Wizualizuj dane programu Excel za pomocą diagramów programu Visio

Przekształcaj dane arkuszy kalkulacyjnych programu Excel w bogate wizualnie diagramy programu Visio za pomocą Wizualizatora danych2. Oglądaj aktualizacje danych programu Excel na diagramie i na odwrót.

Odmień zupełnie swoje dane, korzystając z wielu różnych źródeł danych

Szybko połącz diagramy programu Visio ze źródłami danych,3 aby stworzyć panoramiczny widok Twojej firmy. Oglądaj aktualizacje w miarę odświeżania danych.

Surface tablet displaying data linking in Visio
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Prezentuj dane w wybrany przez siebie sposób dzięki dostosowanym wizualizacjom

Łatwo twórz spersonalizowane wizualizacje dla Twojej firmy lub wybieraj spośród wstępnie zaprojektowanych ikon, kolorów i tekstu.

Zapewnij Twojemu zespołowi jedno źródło faktów

Łatwo współpracuj z innymi nad diagramami połączonymi z danymi i bez problemu je udostępniaj. Współpracuj ze wszystkimi na tej samej stronie dzięki aplikacji Visio Online.

A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online

Dowiedz się więcej o programie Visio

Skorzystaj z szybkiego kursu dotyczącego programu Visio

Narzędzia do wizualnego przedstawiania informacji

Obserwuj program Visio

Obserwuj program Visio w serwisie Twitter

Obserwuj program Visio w serwisie Facebook

Obserwuj blog dotyczący programu Visio

Obserwuj program Visio w witrynie UserVoice

1. Wszyscy mogą wyświetlać raporty funkcji Visio Visual, ale tylko subskrybenci usługi Visio Online mogą edytować wizualizacje. Usługa Power BI jest sprzedawana oddzielnie.
2. Narzędzie Wizualizator danych jest dostępne tylko dla subskrybentów programu Visio (plan 2). Program Microsoft Excel jest sprzedawany oddzielnie.
3. Obecnie program Visio obsługuje wiele źródeł danych, takich jak program Microsoft Excel, usługi programu Excel, usługa Active Directory, program Microsoft SQL Server, platforma Microsoft SQL Azure, a także listy programu Microsoft SharePoint i usługi łączności biznesowej.