Porównaj opcje programu Visio

Szukasz dodatkowych informacji?
 

Visio Standard 2019

Visio Professional 2019

Visio (plan 1)

Visio (plan 1), €4.20 za użytkownika/miesiąc

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(Ze zobowiązaniem rocznym lub miesięcznym*)

Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą tworzyć i udostępniać proste diagramy w ulubionej przeglądarce. Obejmuje aplikację internetową i 2 GB magazynu w usłudze OneDrive.

Visio (plan 2)

Visio (plan 2), €12.60 za użytkownika/miesiąc

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(Ze zobowiązaniem rocznym lub miesięcznym*)

Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników zamierzających tworzyć profesjonalne, zgodne z normami branżowymi diagramy biznesowe i informatyczne, które można łączyć z danymi. Obejmuje aplikację internetową, aplikację klasyczną i 2 GB magazynu w usłudze OneDrive.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Visio (plan 1) Visio (plan 2)
Funkcja produktu    

Szybko rozpocznij tworzenie diagramów, korzystając z szablonów, nowoczesnego interfejsu użytkownika oraz znajomego środowiska pakietu Office w ulubionej przeglądarce.

Dostępne

Dostępne

Twórz diagramy blokowe, schematy blokowe, osie czasu oraz diagramy języka SDL (Specification and Description Language).

Dostępne

Dostępne

Łatwo udostępniaj efekty swojej pracy w postaci bezpiecznego linku internetowego, załącznika, obrazu lub pliku PDF, i odpowiadaj na komentarze w trybie online.

Dostępne

Dostępne

Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj utworzone diagramy dzięki 2 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive — internetowej i zawsze aktualnej.

Dostępne

Dostępne

Zawsze aktualne aplikacje klasyczne.

Niedostępne

Dostępne

Twórz profesjonalne diagramy, korzystając z gotowych szablonów i 250 000 kształtów dostępnych w ekosystemie zawartości programu Visio, zgodnych z normami branżowymi takimi jak BPMN 2.0, UML 2.5 i IEEE.

Niedostępne

Dostępne

Łatwo rozpoczynaj tworzenie diagramów, szybko dostosowuj je i uzupełniaj, dodawaj rysunki i adnotacje przy użyciu pióra, palca lub pisma odręcznego.

Niedostępne

Dostępne

Ożyw diagramy, nakładając dane i dodając ikony, kolory oraz grafikę, aby ułatwić zrozumienie danych, na przykład poprzez wizualizację danych programu Excel w jednym kroku.

Niedostępne

Dostępne

Zintegruj diagramy połączone z danymi z pulpitem nawigacyjnym usługi Power BI, aby uzyskać więcej cennych informacji biznesowych.

Niedostępne

Dostępne

Uprość współpracę nad zaawansowanymi projektami dzięki rozszerzonej obsłudze rysunków programu AutoCAD.

Niedostępne

Dostępne

Pokaż innym jedną, prawdziwą wersję i uzyskuj dostęp do diagramów z niemal dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki lub aplikacji dla tabletu iPad®.1

Niedostępne

Dostępne

Uzyskaj dostęp do licznych zalet platformy Microsoft 365, w tym możliwości instalacji na wielu komputerach dla jednego użytkownika, mobilnej obsługi aplikacji oraz automatycznie instalowanych aktualizacji.

Niedostępne

Dostępne

Szukasz dodatkowych informacji?
 

Visio Standard 2019

Visio Professional 2019

*Pokazane ceny są za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub rozliczeń, aby kupić online, wymagane jest zobowiązanie roczne. Możesz wybrać płacenie miesięcznie lub rocznie. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego.

Wszyscy pozostali administratorzy inni niż globalni i rozliczeń mogą zakupić miesięczną subskrypcję online.

1. Aplikacja może być niedostępna w niektórych językach.