Porównaj opcje programu Visio

Tablica porównawcza
  Visio (plan 1) Visio (plan 2)

Szukasz dodatkowych informacji?

Visio Standard 2019

Visio Professional 2019

Visio (plan 1), €4.20 za użytkownika/miesiąc (zobowiązanie roczne)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Visio (plan 2), €12.60 za użytkownika/miesiąc (zobowiązanie roczne)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą tworzyć i udostępniać proste diagramy w ulubionej przeglądarce. Zawiera 2 GB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników zamierzających tworzyć profesjonalne, zgodne z normami branżowymi diagramy biznesowe i informatyczne, które można łączyć z danymi.

 

Obejmuje wszystkie korzyści dostępne w wersji Visio (plan 1) oraz dodatkowe elementy.

Aplikacje pakietu Office

MicrosoftVisio

Aplikacje pakietu Office

MicrosoftVisio

Usługi

MicrosoftOneDrive

Usługi

MicrosoftOneDrive
Funkcja produktu    

Szybko rozpocznij tworzenie diagramów, korzystając z szablonów, nowoczesnego interfejsu użytkownika oraz znajomego środowiska pakietu Office w ulubionej przeglądarce.

Dostępne

Dostępne

Twórz diagramy blokowe, schematy blokowe, osie czasu oraz diagramy języka SDL (Specification and Description Language).

Dostępne

Dostępne

Łatwo udostępniaj efekty swojej pracy w postaci bezpiecznego linku internetowego, załącznika, obrazu lub pliku PDF, i odpowiadaj na komentarze w trybie online.

Dostępne

Dostępne

Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj utworzone diagramy dzięki 2 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive — internetowej i zawsze aktualnej.

Zawsze aktualne aplikacje klasyczne.

Niedostępne

Dostępne

Twórz profesjonalne diagramy, korzystając z gotowych szablonów i 250 000 kształtów dostępnych w ekosystemie zawartości programu Visio, zgodnych z normami branżowymi takimi jak BPMN 2.0, UML 2.5 i IEEE.

Niedostępne

Dostępne

Łatwo rozpoczynaj tworzenie diagramów, szybko dostosowuj je i uzupełniaj, dodawaj rysunki i adnotacje przy użyciu pióra, palca lub pisma odręcznego.

Niedostępne

Dostępne

Ożyw diagramy, nakładając dane i dodając ikony, kolory oraz grafikę, aby ułatwić zrozumienie danych, na przykład poprzez wizualizację danych programu Excel w jednym kroku.

Niedostępne

Dostępne

Zintegruj diagramy połączone z danymi z pulpitem nawigacyjnym usługi Power BI, aby uzyskać więcej cennych informacji biznesowych.

Niedostępne

Dostępne

Uprość współpracę nad zaawansowanymi projektami dzięki rozszerzonej obsłudze rysunków programu AutoCAD.

Niedostępne

Dostępne

Pokaż innym jedną, prawdziwą wersję i uzyskuj dostęp do diagramów z niemal dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki lub aplikacji dla tabletu iPad®.1

Niedostępne

Dostępne

Uzyskaj dostęp do licznych zalet platformy Microsoft 365, w tym możliwości instalacji na wielu komputerach dla jednego użytkownika, mobilnej obsługi aplikacji oraz automatycznie instalowanych aktualizacji.

Niedostępne

Dostępne

Visio (plan 1), €4.20 za użytkownika/miesiąc (zobowiązanie roczne)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Visio (plan 2), €12.60 za użytkownika/miesiąc (zobowiązanie roczne)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

  

Szukasz dodatkowych informacji?

Visio Standard 2019

Visio Professional 2019

1 Aplikacja może być niedostępna w niektórych językach