Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft 365
Osoba wskazująca ekran laptopa piórem

Przejrzyście wizualizuj procesy biznesowe

Standardyzuj i komunikuj ważne procesy biznesowe zespołowi przy użyciu notacji BPMN (Business Process Model and Notation).

Usprawnij procesy biznesowe dzięki diagramom BPMN

Ustandaryzuj procesy biznesowe za pomocą szczegółowych, ale łatwych w zrozumieniu diagramów dla wszystkich poziomów swojej organizacji.

Co to jest notacja BPMN?

Notacja BPMN (Business Process Model and Notation) to standardowy sposób odzwierciedlania procesów biznesowych od początku do końca. Jej celem jest wyeliminowanie niejasności w specyfikacjach procesu i zapewnienie kontekstu niezbędnego do jego ukończenia. Ponieważ mapowanie procesu jest często bardzo złożone i mylące, notacja BPMN udostępnia uniwersalne rozwiązanie, które używa standardowych technik modelowania i ustandaryzowanych symboli, umożliwiając łatwe udostępnianie i odczytywanie modeli procesów przez każdego — zarówno techniczne, jak i nietechniczne diagramy BPMN zapewniają łatwą do zrozumienia wizualną reprezentację kroków składających się na proces, dostarczając odpowiedniego poziomu szczegółowości umożliwiającego pomyślne wdrożenie. Pozwalają one na lepszą komunikację i współpracę oraz są szczególnie przydatne w trakcie prób zwiększenia wydajności i zidentyfikowania obszarów do poprawy.

Zalety notacji BPMN

Wszystkie organizacje mogą czerpać korzyści z ulepszonych procesów biznesowych obsługiwanych przez notację BPMN. Za pomocą oprogramowania do modelowania procesów można tworzyć proste lub złożone diagramy — nieważne, które są wymagane przez proces. Tworzone schematy blokowe mogą być łatwo rozpoznawane i rozumiane przez uczestników projektu niezależnie od tego, czy mają oni wykształcenie techniczne, czy nie.

Podstawowym celem notacji BPMN jest ułatwienie obsługi zarządzania procesem biznesowym w całej organizacji dzięki standardowi zrozumiałemu dla wszystkich jej użytkowników. Niektóre z zalet notacji BPMN:

 • Zrozumienie. Gdy tworzysz diagramy BPMN możliwe do odszyfrowania przez wszystkie zespoły, zrozumienie zawiłych i złożonych przepływów pracy staje się łatwiejsze. Pozwala to firmom definiować ich procedury biznesowe.
 • Standaryzacja. Korzystanie z jednego rozwiązania umożliwia szybkie udostępnianie informacji — oraz rozumienie ich przez wszystkich. Notacja BPMN jest standardową notacją dla wszystkich poziomów uczestników projektu.
 • Prostota. Diagramy to wizualne narzędzie edukacyjne, które można łatwiej zrozumieć niż tekst narracji. Jest to także standard branżowy, więc nie ma zbyt wiele miejsca na błędy. 
 • Komunikacja. Notacja BPMN pomaga wypełnić lukę komunikacyjną między różnymi zespołami, działami i organizacjami przez projektowanie schematów blokowych zrozumiałych dla wszystkich poziomów działów.
 • Współpraca. Notacja BPMN wprowadza wszystkich właściwych uczestników projektu do procesu, przez co jest efektywnym narzędziem do współpracy. Wiele działów może przeglądać Twój schemat blokowy i niemal natychmiast zidentyfikować proces biznesowy, wyniki dla Twojego zespołu oraz kolejne kroki bez nadmiaru szczegółów.
 • Zwiększenie możliwości. Notacja BPMN propaguje efektywną i wydajną komunikację między wszystkimi działami, dlatego pracownicy mają większe możliwości tworzenia schematów blokowych odzwierciedlających ich procesy biznesowe i inne działania. Gdy członkowie zespołu mogą szybko interpretować Twój schemat, mogą szybciej podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Jak działa notacja BPMN

Notacja BPMN udostępnia przepływ wizualny, który niweluje lukę komunikacyjną między zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przedstawiając potrzebne akcje od pierwszego do ostatniego kroku. Jako standard globalny do tworzenia procesów była ona utrzymywana w jednym źródle.

Notacja BPMN, pierwotnie opracowana przez organizację Business Process Management Initiative (BPMI), była utrzymywana przez organizację Object Management Group (OMG) od czasu ich fuzji w roku 2005. Obecnie organizacja OMG obsługuje inne światowe standardy, pomagając opracowywać standardy integracji dla przedsiębiorstw dla różnych technologii i branż. W wersji 2.0 notacji BPMN nazwa została zmieniona z Business Process Modeling Notation na Business Process Model and Notation.

Pierwszym priorytetem notacji BPMN jest utworzenie łatwej do zrozumienia notacji dla modeli procesów przy objaśnianiu nierozłącznie związanych z nimi złożoności. Notacja BPMN zapewnia to przez organizowanie graficznych aspektów w konkretne kategorie. Ułatwienie czytelnikom rozpoznawania symboli na wykresie przez mały zestaw kategorii notacji pozwoli im identyfikować podstawowe elementy i rozumieć bieżący diagram. Zadaniem notacji BPMN jest przechwytywanie istotnych danych i prezentowanie ich graficznie, dokładnie i spójnie względem wszystkich zespołów. Do schematu blokowego można dodać dalsze informacje i kontekst bez zmieniania wyglądu i działania diagramu. Każdy symbol i ikona mają konkretne znaczenie lub uwagę dla akcji.

Tworzenie diagramu BPMN jest proste, zwłaszcza jeśli już używasz oprogramowania do tworzenia diagramów. Aby utworzyć wizualną reprezentację procesu, musisz zrozumieć i wdrożyć język wizualny oraz elementy projektu używane na wszystkich diagramach BPMN.

Elementy projektu BPMN

Notacja BPMN to zestaw symboli i reguł używanych do łączenia tych symboli z modelem procesu biznesowego. Język notacji BPMN używany w tych modelach jest oparty na schematach blokowych i notacjach graficznych podzielonych na pięć następujących elementów.

 • Schemat blokowy

  Schematy blokowe łączą elementy, co ułatwia formowanie procesu.

  • Zdarzenia: Przedstawiane jako okręgi, odzwierciedlają wystąpienie. Zdarzenia dzielą się na trzy typy: Start sygnalizuje pierwszy krok procesu, pośrednie opisuje dowolne zdarzenie występujące między pierwszym i ostatnim, a zakończenie sygnalizujące ostatni etap procesu biznesowego.
  • Działania: Wizualnie przedstawiane jako prostokąt z zaokrąglonymi rogami, odzwierciedlają zadanie wykonywane przez osobę lub system. Istnieją cztery typy działań w notacji BPMN: zadanie, podproces, wywołanie i transakcja.
  • Bramy: Ikony w kształcie rombów sygnalizują, czy jakiekolwiek działanie musi przejść przez inny przepływ procesu. Kilka symboli różnych bram oddziela i łączy przepływy, takich jak wykluczająca, niewykluczająca, równoległa i złożona.
 • Obiekt łączący

  Obiekty łączące symbolizują sposób połączenia obiektów w przepływie.

  • Przepływy sekwencji: Wyświetlają kolejność działań biznesowych za pomocą linii ciągłej i strzałki.
  • Przepływy wiadomości: Wiadomości, które „przepływają” przez różne działy lub organizacje, reprezentowane przez linię przerywaną z kółkiem i strzałką.
  • Skojarzenia: Linie kropkowane łączące artefakty lub tekst ze zdarzeniem, działaniem lub bramą.
  • Skojarzenia danych: Te linie kropkowane ze strzałką odzwierciedlają dane z obiektami przepływu. Skojarzenia danych pokazują wartości wejściowe i wyjściowe działań.
 • Tor

  Tory to ikony graficzne odzwierciedlające uczestników procesu oraz to, kto jest odpowiedzialny za które części.

  • Pule: To są znaczący uczestnicy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, pracujący w procesie.
  • Tory: Te obiekty przedstawiają działania i przepływ dla uczestnika, dyktując jego obowiązki w ramach procesu. Wiele torów może utworzyć pojedynczą pulę, ponieważ pula jest determinowana przez to, które akcje muszą zostać ukończone przez tę grupę w procesie.
 • Artefakt

  Artefakt wyjaśnia informacje dodane do diagramu, ale nie wpływa na przepływ. Artefakty są skojarzone z procesem lub połączeniem przez połączenie skojarzenia.

  • Adnotacja tekstowa: Kopia udostępniająca kontekst dla części diagramu.
  • Grupy: Logiczne grupowanie działań bez zmieniania przepływu diagramu.
 • Dane

  Obiekty danych udostępniają informacje potrzebne do produkowania lub wykonywania procesu biznesowego. Są odzwierciedlane jako ikona pliku. Obiekty danych także są uznawane za artefakty, ponieważ nie wpływają bezpośrednio na wiadomości ani sekwencję przebiegu procesu.

  • Obiekty danych: Przedstawiają, jakie dane są niezbędne dla działania.
  • Dane wejściowe: Wejściowe dane zewnętrzne dla całego procesu.
  • Dane wyjściowe: Wyniki tych danych w całym procesie.
  • Magazyny danych: Miejsce na odczytywanie lub zapisywanie danych trwające w całym procesie.

  Najnowsza iteracja, BPMN 2.0, jest utworzona na podstawie poprzednich wersji i udostępnia szerszy zestaw ikon, symboli oraz notacji, co w razie potrzeby umożliwia większą szczegółowość. 

 • Tworzenie diagramów sieciowych specyficznych dla odbiorców

Więcej informacji o programie Visio i diagramach BPMN

Standaryzowanie procesów

Pracuj wizualnie i ilustruj procesy w sposób zrozumiały dla wszystkich w programie Microsoft Visio.

Bądź na bieżąco z programem Visio

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i ogłoszeniami dotyczącymi programu Visio na blogu społeczności technicznej platformy Microsoft 365.

Tworzenie diagramów BPMN w programie Visio

Dowiedz się, jak utworzyć diagramy BPMN w programie Visio dla sieci Web przy użyciu wzornika Kształty BPMN.

Tworzenie procesów zgodnych z notacją BPMN

Dowiedz się, jak tworzyć procesy zgodne z notacją BPMN 2.0 w aplikacji klasycznej Visio lub jak rozpocząć od szablonu.

Dodawanie torów do schematu blokowego

Dowiedz się, jak dodawać tory do schematu blokowego oraz zmieniać ich etykietę, rozmiar lub pozycję.

Weryfikowanie diagramów BPMN

Sprawdzaj diagramy programu Visio pod kątem standardu BPMN 2.0 i wyświetlaj, ignoruj lub usuwaj wszelkie problemy z walidacją.

Projektowanie przepływów pracy w programie Visio

Wcielaj procesy w życie dzięki zaawansowanym funkcjom schematów blokowych programu Visio i usłudze Power Automate.

Poznawanie najlepszych rozwiązań dotyczących notacji BPMN

Przeczytaj przewodnik dla początkujących po korzystaniu z diagramów BPMN w codziennej działalności Twojej firmy.

Często zadawane pytania

 • Notacja BPMN służy do dokumentowania sekwencji zdarzeń potrzebnych do ukończenia procesu biznesowego w standardowy sposób łatwy do zrozumienia.

 • Modelowanie procesu biznesowego to graficzne odzwierciedlenie procesów biznesowych lub przepływów pracy firmy w celu zidentyfikowania potencjalnych ulepszeń.

 • Różnica między BPM a BPMN polega na tym, że BPM przedstawia sposób przypisywania pracy w celu zrealizowania celu organizacyjnego, a BPMN ilustruje dowolny typ procesu biznesowego.

 • Notacja BPMN jest uznawana za graficzny język programowania, ponieważ każda ikona ma zdefiniowane użycie w ramach ustandaryzowanego procesu.

 • Schemat blokowy to graficzne odzwierciedlenie bez standardów, a notacja BPMN to oparta na standardach metoda graficznego odzwierciedlania procesów biznesowych.

Obserwuj platformę Microsoft 365