Microsoft Visio

Łatwe tworzenie profesjonalnych diagramów UML

Korzystaj z programu Visio w celu tworzenia diagramów UML (Unified Modeling Language), które umożliwiają wizualne przedstawienie procesów biznesowych, architektury oprogramowania i wiele więcej.

Tworzenie niezawodnych diagramów UML. Systemy dokumentów i rozwiązywanie problemów. Uzyskaj najnowsze aplikacje Visio oraz 2 GB magazynu w chmurze usługi OneDrive dla Firm dzięki programowi Visio (plan 2), naszemu najbardziej zaawansowanemu do tej pory zestawowi do tworzenia diagramów.


Person working at a standing desk using a laptop and large desktop monitor

Łatwe modelowanie złożonych systemów i procesów

Wybierz spośród wstępnie utworzonych szablonów i kształtów w celu utworzenia zaawansowanych diagramów UML, które zapewniają skuteczną komunikację i spełniają standardy branżowe, takie jak UML 2.5.

Współtworzenie i udostępnianie diagramów zespołom

Efektywnie współpracuj i generuj opinie w czasie rzeczywistym na temat ostatniego diagramu UML za pomocą komentarzy w aplikacji oraz funkcji współtworzenia.

Desktop monitor displaying a teams meeting with a presentation visible on a participant’s shared screen.
Two people working together, looking at a large desktop monitor.

Komunikacja dotycząca zawiłych relacji i interakcji

Przedstawiaj połączenia między elementami modelu UML, łatwo dodając i modyfikując różne typy relacji, w tym skojarzenie, uogólnienie, złożenie oraz zależność.

Dostosowywanie i modyfikacja diagramów

Utwórz swój własny diagram lub użyj szablonu UML. Swobodnie edytuj i zmieniaj dzięki odblokowanym kształtom i większej elastyczności dostępnej w nowszych wersjach programu Visio.

A person using a tablet and a large touchscreen desktop monitor to work on a diagram.
A person working alone at a desk using a laptop and a large desktop monitor.

Wizualizacja struktury oraz zachowania systemów

Użyj nowych i ulepszonych szablonów diagramu UML w najnowszej wersji programu Visio, zawierających klasę, sekwencję, aktywność, składnik, przypadek użycia, bazę danych, komunikację, stan komputera oraz wdrażanie.

Chcesz skorzystać z programu Visio?

Odkrywanie zasobów programu Microsoft Visio

Poznaj najlepsze rozwiązania programu Visio

Twórz diagramy UML w programie Visio.

Wizualizacja systemów i procesów

Utwórz diagram sekwencji w celu przedstawienia systemów oprogramowania lub prawie każdego procesu interakcji.

Pracuj efektywniej dzięki programowi Visio

Poszerz możliwości tworzenia diagramów dzięki programowi Visio (plan 2).


Obserwuj program Visio

Obserwuj program Visio w serwisie Twitter

Obserwuj program Visio w serwisie Facebook

Obserwuj program Visio na blogu

Obserwuj program Visio w witrynie UserVoice