Skype dla firm Server

Wdróż lokalnie funkcję wiadomości błyskawicznych z obsługą informacji o obecności, spotkań i połączeń, łatwo korzystając przy tym z kluczowych funkcji chmury.

Screenshot of Skype for Business Clients
Wycofanie usługi Skype dla firm Online

Funkcje programu Skype dla firm Server

Oto tylko kilka funkcji zaprojektowanych jako ułatwienia dla firm.

Lokalna obsługa czatów, spotkań i połączeń

Uruchamianie obciążeń ujednoliconej komunikacji całkowicie na własnych serwerach.

Wdrażanie na własnych serwerach i zarządzanie nimi

Bezpieczne przechowywanie wszystkich informacji na własnych serwerach. Chmura nie jest wymagana.

Obsługa najnowszej infrastruktury

Wdrażanie i uruchamianie programu Skype dla firm Server na najnowszych serwerach z systemem Windows i programem SQL w Twoim centrum danych.

Wybieranie własnych usług w chmurze

Wybór funkcji do rozszerzenia za pośrednictwem chmury: raportowanie jakości połączeń, spotkania lub poczta głosowa.


Device screen displaying a Skype for Business online meeting overlapped by a mobile device screen connected to the same meeting

Pełny zestaw funkcji ujednoliconej komunikacji

Wiadomości błyskawiczne, informacje o obecności i spotkania. Obsługa konferencji głosowych1, komunikacji głosowej w przedsiębiorstwie oraz platformy dla deweloperów rozwiązań serwerowych. Aplikacje są dostępne dla systemów AndroidTM, iOS, Mac i Windows oraz dla przeglądarek internetowych2.

 

Całkowita kontrola

Bezpieczniejsza komunikacja dzięki wbudowanemu szyfrowaniu i autoryzacji za pośrednictwem usługi Active Directory. Rozwiązanie wdrożone w Twoich centrach danych i zarządzane przez Ciebie.

 
A person standing in front of blade servers using a tablet.
A person typing on a Surface tablet, with a Skype for Business online meeting appearing on the screen

Zaawansowane współdziałanie

Bezpośrednie współdziałanie z protokołem SIP i bramami systemów PBX innych firm. Współdziałanie ze starszymi systemami telekonferencji. Obsługa kontroli ruchu połączeń i usługi QoS.

 

Obsługa chmury w razie potrzeby

Podział użytkowników między programem Skype dla firm i usługą Microsoft Teams zależnie od potrzeb. Łatwa migracja do chmury w przypadku zapotrzebowania na rozszerzone wdrożenie serwerów. Korzystanie z programu Skype dla firm Server razem z usługą Exchange Online.

 
Tablet showing Skype for Business Hybrid screen
A person on a conference call with a headset sharing a presentation on two monitors.

Spotkania na pierwszym miejscu

Używaj serwerów programu Skype dla firm do obsługi połączeń i wiadomości błyskawicznych oraz obsługuj spotkania w usłudze Teams. Użytkownicy będą chętnie korzystać z nowoczesnych spotkań, a firma zwiększy swoją wydajność w chmurze.


Dodatkowe zasoby

Znajdź partnera

Zrealizuj wymagania swojej firmy w zakresie komunikacji, korzystając z pomocy jednego z naszych partnerów.

Zostań partnerem

Przeobraź metody komunikacji i udostępnij użytkownikom dodatkowe możliwości komunikowania się poza siedzibami firm.

Dla informatyków

Dowiedz się więcej na temat przewodnika po licencjach.

Szukasz usługi Skype dla firm Online?

Usługa Skype dla firm Online jest teraz usługą Microsoft Teams.

1 Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Zobacz obsługiwane kraje i regiony w celu uzyskania dodatkowych informacji.
2 Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.