Usługi biznesowe firmy Microsoft w chmurze dla multimediów i rozrywki

A guitar player and a vocalist playing music together in a studio  while using a tablet.

Łatwiejsza ochrona własności intelektualnej w chmurze — najcenniejszego zasobu branży multimediów

W branży multimediów i rozrywki zawartość jest chroniona za pomocą dwóch osobnych, lecz równie ważnych narzędzi — zabezpieczeń, które chronią zasoby, oraz zgodności, która zapewnia ich integralność.

Proces produkcji uległ cyfryzacji, ponieważ studia chcą ograniczać koszty, szybciej wprowadzać produkty na rynek oraz obsługiwać najnowsze technologie wysokiej jakości. Jednak może to stwarzać potencjalne koszty: Zasoby stają się bardziej dostępne dla złodziei ze względu na liczbę zasobów opartych na plikach (materiały robocze, próbny montaż, zwiastuny, ścieżki dźwiękowe i efekty wizualne) rozproszonych w globalnym łańcuchu dostarczania — od planów i studiów filmowych do placówek zajmujących się postprodukcją, które mogą nie mieć ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przenośne urządzenia magazynujące, wymienne dyski twarde i smartfony stwarzają dodatkowe zagrożenia, ponieważ coraz częściej są używane do przechowywania i dystrybuowania zasobów związanych z tworzeniem oryginalnej zawartości.

Platforma Microsoft Azure oferuje wiele mechanizmów ochrony zawartości multimedialnej we wszystkich punktach łańcucha dostarczania, ustanawia zasady prywatności w celu zachowania poufności oraz implementuje kompleksowe mechanizmy kontroli globalnej zweryfikowane w niezależnych inspekcjach zgodności.

Platforma Azure ułatwia zapewnianie bezpieczeństwa zasobów multimedialnych

Platforma Azure to pierwsza globalna i hiperskalowalna usługa chmury, która uzyskała certyfikat organizacji Content Delivery and Security Association (CDSA), ponieważ bezpiecznie obsługuje przepływy pracy tworzenia, produkcji, dystrybucji i prezentacji zawartości. Uruchamianie aplikacji i infrastruktury na platformie Azure to łatwy sposób zapewniania zgodności dla klientów, którzy muszą przestrzegać standardu CDSA Content Protection and Security (CPS). Platforma Azure jest też pierwszą hiperskalowalną usługą chmury z wieloma dzierżawami, która pomyślnie przeszła formalną ocenę niezależnych audytorów organizacji MPAA.

Studia postprodukcji, twórcy efektów wizualnych, edytorzy i dystrybutorzy korzystający z usług Azure Media Services nie muszą wdrażać kosztownych i skomplikowanych zasobów w nowych projektach. Zamiast wdrażać nowy stojak serwerów na zapleczu studia na potrzeby trzymiesięcznego filmowania, producenci mogą bezpośrednio korzystać z dostępności, skalowalności i zabezpieczeń w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem na platformie Azure. Wystarczy aprowizować potrzebne zasoby i opracować kompleksowe rozwiązanie we współpracy z jednym z wielu globalnych niezależnych dostawców oprogramowania będących partnerami platformy Azure. Następnie, po ukończeniu projektu, wystarczy wyłączyć maszyny wirtualne i dystrybuować utworzoną zawartość, chroniąc ją za pomocą osadzonego szyfrowania i zarządzania prawami cyfrowymi.

 

|

Usługi Azure Media Services pomagają chronić zasoby multimedialne:

  • Po przeniesieniu zawartości bezpośrednio do usług Azure Media Services można ją przekazywać w ramach produkcji oraz w łańcuchu dostarczania postprodukcji, stosując rozszerzone zabezpieczenia. Technologie HTTPS, ExpressRoute i Azure Virtual Private Network (VPN) również ułatwiają ochronę zawartości przesyłanej między centrum danych studia i platformą Azure.
  • Ulepszanie zabezpieczeń zawartości i zarządzania magazynowaniem dzięki następującym funkcjom:
    •  Szyfrowanie danych w spoczynku za pomocą standardu AES-256.
    • Możliwość wysyłania zawartości i kluczy szyfrowania do dwóch lub więcej centrów danych platformy Azure jednocześnie.
    • Nadmiarowość geograficzna usługi Azure Storage, zapewniająca replikację danych do pomocniczego regionu oddalonego o setki kilometrów od regionu podstawowego, co pozwala zapewnić trwałość danych nawet w przypadku awarii lub katastrofy w regionie podstawowym.
  • Korzystanie z bezpiecznych, wysoce dostępnych usług przesyłania strumieniowego, aby emitować multimedia z obsługą trybu failover: PlayReady, FairPlay, Widevine Digital Rights Management oraz obsługa technologii Apple ProRes i Google HLS.

Dostęp do wysoce dostępnych funkcji archiwizacji i indeksowania bibliotek multimedialnych chronionych za pomocą szyfrowania AES-128.

 

Dowiedz się więcej o usługach Azure Media Services

Dowiedz się więcej o ochronie zawartości na platformie Azure

Oferując więcej opcji zgodności niż inni dostawcy usług w chmurze, platforma Azure spełnia wiele międzynarodowych i branżowych standardów, m.in. dotyczących branży multimediów i rozrywki.

Certyfikacja w programie CPS stanowi ważną część praktyk dotyczących zabezpieczeń łańcucha dostarczania w branży multimediów i rozrywki, oferując bazującą na standardach metodę zapewniania zgodności dla nabywców i producentów zawartości, którzy chcą przesyłać oryginalną zawartość cyfrową na całym świecie przy użyciu bezpiecznych kanałów. Platforma Azure przeszła niezależną inspekcję i certyfikację organizacji CDSA odnośnie mechanizmów kontroli zabezpieczeń 311 w standardzie CPS, co obejmuje inspekcję z oceną ryzyka, bezpieczne zarządzanie fizycznymi centrami danych, usługi w chmurze o wzmocnionych zabezpieczeniach oraz lokalizacje magazynowania zoptymalizowane do obsługi najbardziej poufnej własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Organizacja MPAA oferuje wytyczne i struktury kontroli dla partnerskich studiów, aby ułatwić zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowych zasobów filmowych. Platforma Azure jest zgodna ze wszystkimi trzema strukturami najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń zawartości: wytycznymi wspólnymi oraz dotyczącymi aplikacji i zabezpieczeń chmury. Ponadto firma Microsoft odwzorowała mechanizmy kontroli ochrony zawartości na model zabezpieczeń zawartości organizacji MPAA, aby umożliwić klientom zachowanie zgodności z tą strukturą.

Dowiedz się więcej

Organizacja CSA obsługuje bezpłatny rejestr Security, Trust & Assurance Registry (STAR), w którym dostawcy usług w chmurze mogą publikować swoje oceny związane z tą organizacją. Rejestr STAR obejmuje trzy poziomy zgodności dopasowane do celów kontroli w standardzie CSA Cloud Controls Matrix (CCM).

W związku z samodzielną oceną w rejestrze CSA STAR firma Microsoft publikuje raport oparty na standardzie CCM dla platformy Azure, a także odpowiedź platformy Azure na kwestionariusz Cloud Assessments Initiative Questionnaire w wersji 3.0.1. Obejmują one najczęściej zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń i prywatności, a odpowiedzi platformy Azure wyszczególniają wiele funkcji, procesów i zasad stosowanych do ochrony danych klientów. Ponadto platforma Azure uzyskała certyfikaty CSA STAR Attestation i CSA STAR Certification na poziomie Gold, obejmujące rygorystyczną cenę stanu bezpieczeństwa platformy Azure przez inne firmy.

Dowiedz się więcej

Organizacja FACT w Zjednoczonym Królestwie opracowała schemat certyfikacji oparty na standardzie ISO/IEC 27001, który koncentruje się na fizycznych i cyfrowych zabezpieczeniach stosowanych do ochrony przed kradzieżą własności intelektualnej. Platforma Azure jest pierwszą chmurą publiczną z wieloma dzierżawami, która uzyskała certyfikację FACT.

Dowiedz się więcej

Platforma Azure przechodzi coroczne inspekcje organizacji BSI pod kątem zgodności ze standardem ISO/IEC 27001 definiującym mechanizmy kontroli zabezpieczeń informacji uznawane w różnych krajach. Obejmują one najlepsze rozwiązania w zakresie prywatności danych uwzględnione w standardzie ISO/IEC 27018, który obejmuje mechanizmy ochrony prywatności stosowane do przetwarzania informacji osobowych przez dostawców usług w chmurze. Firma Microsoft jako pierwszy dostawca usług w chmurze spełniła normy standardu ISO/IEC 27018.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

PCI DSS to globalny standard zabezpieczeń informacji zaprojektowany w celu zapobiegania oszustwom przez zwiększoną kontrolę danych kart kredytowych. Platforma Azure przechodzi coroczną ocenę dotyczącą standardu PCI DSS z udziałem zatwierdzonego podmiotu oceniającego (QSA, Qualified Security Assessor). Platforma Azure ma certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS w wersji 3.1 na poziomie Service Provider Level 1 (najwyższa liczba transakcji — ponad 6 milionów rocznie), więc jeśli potrzebujesz rozwiązania obejmującego dystrybucję licencji i systemy płatności, platforma Azure obsługuje zarówno tradycyjne zabezpieczenia IT, jak i nowe przepływy pracy dotyczące multimediów.

Dowiedz się więcej

Integralność i poufność zawartości wideo tworzonej przez organy ścigania lub dla nich jest niezwykle istotna, zarówno w przypadku materiałów wideo z monitoringu, kamer montowanych na ciele, jak i nagrań rozpraw sądowych. Usługa Azure Government oferuje umowne zobowiązania dotyczące zgodności ze standardami zabezpieczeń określonymi przez organizację FBI w ramach programu CJIS.

Dowiedz się więcej

Dane opieki zdrowotnej to nie tylko statystyka i obrazy. Lekarze i szpitale coraz częściej używają zaawansowanych narzędzi cyfrowych, które generują strumienie wideo, na przykład w formie ultradźwięków i rezonansu magnetycznego. Platforma Azure pozwala klientom zachować zgodność z odpowiednimi przepisami HIPAA oraz obejmuje umowę HIPAA Business Associate Agreement (BAA) jako standardową nowelizację naszych postanowień dotyczących usług online. Nasza umowa HIPAA BAA uwzględnia usługi Azure Media Services.

Dowiedz się więcej

Dodatkowe zasoby

Standard CSA Cloud Controls Matrix

Odpowiedzi platformy Azure na kwestionariusz CSA Cloud Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) w wersji 3.0.1

Implementowanie ochrony zawartości i zabezpieczeń zgodnych ze standardem CDSA przy użyciu platformy Azure

Odpowiedzi platformy Azure na wspólne wytyczne 032016 standardu MPAA

Odpowiedzi platformy Azure na wytyczne 032016 standardu MPAA dotyczące aplikacji i zabezpieczeń chmury