RODO: Żądania osób, których dane dotyczą (DSR)

Jak firma Microsoft ułatwia reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą.

RODO zapewnia osobom fizycznym (osobom, których dane dotyczą) pewne prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w tym prawo do poprawienia niedokładnych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, otrzymania ich danych i realizacji wniosku o przeniesienie danych do innego administratora danych. Poniżej wyjaśniono, czego w związku z RODO wymaga się od administratorów danych (od Ciebie) i od podmiotów przetwarzających dane (od firmy Microsoft) w związku z reagowaniem na takie żądania oraz jak firma Microsoft umożliwia Ci podjęcie tych działań.


Dokumentacja żądań osób, których dane dotyczą, dla usług online

Rodzina Visual Studio

Microsoft Professional Services

Narzędzia do administrowania żądaniami osób, których dane dotyczą

Centrum zabezpieczeń i zgodności

Dane generowane przez użytkowników można eksportować za pomocą Centrum zabezpieczeń i zgodności lub funkcji dostępnych w aplikacjach.

Centrum administracyjne usługi Azure AD

Usuń pozycję osoby, której dane dotyczą, z usługi Azure Active Directory i powiązanych usług przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Azure AD.

Eksport dziennika danych firmy Microsoft

Administratorzy dzierżaw mogą eksportować dzienniki generowane przez system za pomocą narzędzia Eksport dziennika danych firmy Microsoft.

Żądania osób, których dane dotyczą — często zadawane pytania

Poniżej znajdują się ważne pytania i odpowiedzi dotyczące reagowania na żądania osób, których dane dotyczą.

|

Zgodnie z RODO jako administrator danych musisz być w stanie:

  • Przekazać osobom, których dane dotyczą, kopię ich danych osobowych wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi kategorii ich danych, które są przetwarzane, celów tego przetwarzania oraz kategorii stron trzecich, którym ich dane mogą być ujawniane.
  • Pomóc każdej osobie skorzystać z jej prawa do poprawienia dotyczących jej niedokładnych danych osobowych, usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania, otrzymania tych danych w czytelnej formie i, w odpowiednich przypadkach, realizacji wniosku o przeniesienie tych danych do innego administratora danych.

 

Musimy zaimplementować odpowiednie mechanizmy techniczne i organizacyjne, aby pomóc Ci w reagowaniu na żądania osób, których dane dotyczą, związane z realizacją ich omówionych powyżej praw.

Tutaj znajdziesz serię związanych z RODO artykułów. W tych przygotowanych przez firmę Microsoft artykułach przedstawiono zalecane podejścia dotyczące lokalnych obciążeń na serwerach SharePoint Server, Exchange Server, Skype dla firm Server, Project Server, Office Web Apps Server i Office Online Server oraz lokalnych udziałów plików.

Usługi online oferują szereg funkcji umożliwiających Ci, jako administratorowi danych, zareagowanie na żądanie osoby, której dane dotyczą. Mechanizmy administracyjne i usługi online firmy Microsoft dla przedsiębiorstw ułatwiają podjęcie działań dotyczących danych osobowych w odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, umożliwiając odnajdowanie, poprawianie, ograniczanie, usuwanie, eksportowanie i uzyskiwanie dostępu do danych osobowych znajdujących się w zarządzanych przez administratora danych zbiorach danych w chmurze firmy Microsoft. Usługi online udostępniają też dane w postaci do odczytu maszynowego, jeśli jest to potrzebne.

 

Dokumentacja dotycząca żądań osób, których dane dotyczą, zawiera więcej informacji o tym, w jaki sposób określone usługi online firmy Microsoft umożliwiają obsługę tych żądań, w tym ogólne instrukcje dotyczące ich realizacji.