Magazinul pentru studenți Microsoft®

Termeni și condiții

Din ianuarie 2013

Microsoft oferă anumite reduceri la software, hardware și alte articole studenților eligibili, facultății și personalului acesteia („Studenți Eligibili”, conform definiției de mai jos) în legătură cu Magazinul pentru studenți („Program”). Programul, care include concret orice oferte care au legătură cu Programul, este oferit Studenţilor eligibili conform următorilor Termeni și condiții („Termenii”). Participând la Program și beneficiind de ofertele Programului, confirmați faptul că sunteți Student eligibil și că ați luat la cunoștință și acceptați acești Termeni. În măsura în care nu este detaliat prin acești Termeni, toți ceilalți termeni de achiziție din Microsoft Store, incluzând fără limitare politicile de returnare și Termenii de utilizare și vânzare, se aplică achizițiilor făcute prin intermediul Programului.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Studenții eligibili pot beneficia de ofertele Programului și pot achiziționa produse de pe site-ul Magazinului Microsoft pentru studenți la adresa https://www.microsoft.com/ro-ro/store/b/home („OSite-ul Ofertei”) sau alt URL succesor.

DURATA PROGRAMULUI ȘI A OFERTELOR

TProgramul va continua până în momentul în care va fi întrerupt de Microsoft. Microsoft își rezervă dreptul de a încheia, a anula sau a modifica în orice alt mod Programul și acești Termeni oricând și fără motiv. De asemenea, Microsoft își rezervă dreptul de a încheia, a anula sau de a modifica în orice alt mod anumite oferte făcute prin intermediul Programului sau care au legătură cu acesta oricând și fără motiv.

CERINȚELE DE ELIGIBILITATE ALE PROGRAMULUI

Acest Program este disponibil numai pentru persoanele care îndeplinesc criteriile prezentate mai jos („Studenți eligibili”):

  1. Persoanele fizice trebuie să urmeze cursurile unei instituții de învățământ superior, cursuri de zi sau frecvență redusă, sau să fie angajate ale unei instituții de învățământ acreditate și trebuie să poată face dovada acestei apartenențe la cererea Microsoft sau a distribuitorilor săi desemnați. Absolvenții acestor instituții nu sunt eligibili;
  2. Persoanele fizice trebuie să dovedească faptul că sunt eligibile prin intermediul procesului de verificare academică online de pe site-ul ofertei; și
  3. Persoana fizică trebuie să aibă un cont Microsoft sau să creeze unul în momentul achiziției.

Dacă participați la acest Program, Microsoft își rezervă dreptul de a vă contacta direct sau prin intermediul unui distribuitor Microsoft acreditat pentru a verifica dacă sunteți Student eligibil. Dacă alegeți să nu furnizați Microsoft sau distribuitorului desemnat suficiente documente care să dovedească faptul că sunteți Student eligibil, acceptați să returnați Microsoft o sumă egală cu diferența dintre suma plătită conform Programului și prețul integral de vânzare cu amănuntul estimat al produsului respectiv. Microsoft își rezervă dreptul de a stabili dacă documentele furnizate de dvs. sunt suficiente pentru a verifica dacă sunteți student eligibil. Punând la dispoziția distribuitorului desemnat Microsoft informații în legătură cu eligibilitatea, sunteți de acord ca distribuitorul să partajeze asemenea informații cu Microsoft în scopuri legate de Program.

Microsoft, la discreția sa absolută, poate accepta alte forme de validare pentru a determina eligibilitatea în locul procesului de verificare academică online. Microsoft își rezervă dreptul de a stabili criteriile de eligibilitate conform Programului și poate schimba aceste criterii oricând și din orice motiv.

LIMITĂRILE ACHIZIȚIEI

Software cu reducere:

  1. Office 365 pentru studenți: fiecare student eligibil poate achiziționa maximum două produse Office 365 pentru studenți. Studenții eligibili pot activa doar un al doilea produs Office 365 pentru studenți trei ani după activarea inițială.
  2. Software pentru studenți Windows 8 Professional: fiecare Student eligibil poate cumpăra cel mult cinci (5) licențe într-o perioadă de 12 luni.
  3. Alte programe software oferite: dacă nu se indică altfel în termenii specifici ofertei, studenții eligibili pot achiziționa maximum trei licențe de software într-o perioadă de 12 luni în cadrul Programului și nu mai mult de o licență per titlu de software. În niciun caz nu este posibil ca o singură locuinţă să achiziționeze mai mult de maximum trei licențe de software pe o perioadă de 12 luni.

Hardware cu reducere și alte articole:

Ofertele pentru produse hardware sau non-software din cadrul Programului pot avea, de asemenea, limitări referitoare la numărul de articole care pot fi achiziționate per student, per locuință, per ofertă sau per perioadă, după cum este descris în termenii ofertei respective.

SOFTWARE ÎN OFERTĂ

Oferta Programului conține doar versiuni de software de descărcat electronic („ESD”) ale produselor software. Pentru anumite titluri, se poate comanda, de asemenea, un disc copie de rezervă de pe site-ul ofertei, pentru o taxă suplimentară.