Šifrovanie správ v Office 365

V rámci našich integrovaných investícií do ochrany informácií predstavujeme nové rozšírené možnosti šifrovania e-mailov a ochrany práv vo funkcii Šifrovanie správ v Office 365, ktoré dopĺňajú službu Azure Information Protection. Nové možnosti funkcie Šifrovanie správ v Office 365 zjednodušujú zdieľanie chránených e-mailov so všetkými používateľmi v organizácii aj mimo nej.

Ochrana citlivých e-mailov

Pomôžte minimalizovať riziko neúmyselného zverejnenia šifrovaním e-mailových správ a ich ochranou prostredníctvom práv. Týka sa to komunikácie v rámci organizácie aj mimo nej.

 • Novinka Možnosť odosielania šifrovaných správ a správ chránených právami ľuďom v organizácii aj mimo nej (vrátane používateľov služieb Office 365, e-mailových aplikácií mimo služieb Office 365 a webových e-mailových služieb ako Gmail.com a Outlook.com). Použite šablóny Nepreposielať alebo vlastné šablóny správy prístupových práv a zapnite scenáre B2B a B2C.
 • Možnosť odosielania šifrovaných e-mailových správ komukoľvek bez ohľadu na jeho e-mailovú adresu.
 • Možnosť poskytovať silné automatické šifrovanie s nákladovo efektívnou infraštruktúrou.
 • Eliminácia povinnosti zabezpečenia certifikátov a možnosť používať e-mailovú adresu príjemcu ako verejný kľúč.
 • Komunikácia prostredníctvom siete s protokolom TLS na ďalšie zabezpečenie správ.
 • Zlepšenie zabezpečenia e-mailových odpovedí šifrovaním každej správy v postupnosti.

Neustála kontrola

Flexibilné politiky alebo ad-hoc kontrolné mechanizmy pre používateľov vstavané v službách Office 365 umožňujú kontrolovať citlivé údaje.

 • Novinka Kontrolné mechanizmy pre koncových používateľov umožňujú používateľom jednoduché šifrovanie a použitie šablón správy prístupových práv.
 • Novinka Poskytnutie a spravovanie vlastných šifrovacích kľúčov so službou Bring Your Own Key pre Azure Information Protection.
 • Jednoduché spravovanie citlivých údajov pomocou pravidiel prenosu cez Exchange vyžadujúcich len jednu akciu.
 • Jednotná a automatická ochrana citlivých informácií a údajov pred opustením brány.
 • Šifrovanie na základe politiky umožňuje šifrovanie správ v bráne na základe pravidiel politiky.

Jednoduchšie plnenie požiadaviek na dodržiavanie súladu

 • Novinka Možnosť odosielania šifrovaných e-mailov z ľubovoľného zariadenia pre používateľov služieb Office 365 pomocou Outlooku pre Windows, Outlooku pre Mac alebo služby Outlook.com.
 • Pomoc s dodržiavaním súladu prostredníctvom silnej integrácie s možnosťami ochrany pred únikom údajov.
 • Novinka! Natívne vstavané čítanie e-mailov šifrovaných politikou Nepreposielať alebo vlastnými šablónami služieb správy prístupových práv s použitím klientov Outlook pre používateľov služieb Office 365.
 • Novinka! Príjemcovia správ mimo služieb Office 365 môžu na overenie a čítanie chránených správ použiť spotrebiteľské kontá Google alebo Yahoo (okrem jednorazového prístupového kódu a konta Microsoft).
 • Jednoduché prechádzanie šifrovanými správami s čistým rozhraním služieb Office 365.
 • Doručovanie šifrovaných e-mailov priamo do doručenej pošty príjemcov, nie do webovej služby.
 • Dešifrovanie e-mailov a ich čítanie s dôverou aj bez nainštalovania klientskeho softvéru.
 • Zjednodušené spravovanie používateľov, ktorým sa odstraňuje potreba údržby certifikátov.

Vyskúšať Šifrovanie správ v Office 365 so skúšobnou verziou služieb Office 365 E3.

Nákup Šifrovania správ v Office 365

Ak chcete používať Šifrovanie správ v Office 365, zakúpte si služby Office 365 E3