Three separate images of people smiling.

Microsoft Viva Témy

Modul Témy automaticky usporadúva obsah a odborné znalosti v rámci vašej organizácie, čím uľahčuje ľuďom vyhľadávanie informácií a získavanie vedomostí.

Background Image

Spájanie s odborníkmi a expertmi

Umožnite rýchlejšie učenie sa, pripájanie a inovácie tým, že uľahčíte vyhľadávanie informácií. Modul Microsoft Viva Témy pomocou umelej inteligencie prepája, spravuje a chráni poznatky a odborné znalosti vo vašej organizácii a poskytuje ich prostredníctvom služby Microsoft 365.

Zmeňte obsah na poznatky

Spracujte pomocou umelej inteligencie údaje svojej organizácie a automaticky identifikujte, spracúvajte a usporiadajte obsah.

 

Automaticky identifikujte témy

Rozpoznávajte bežné témy v obsahu a konverzáciách, organizujte informácie a vytvárajte stránky s témami.

 

Vyhľadávajte súvisiace témy

Objavte a zobrazte doplnkové témy a odborné znalosti z rôznych zdrojov.

Identification

Spracujte pomocou umelej inteligencie údaje svojej organizácie a automaticky identifikujte, spracúvajte a usporiadajte obsah.

 

Automaticky identifikujte témy

Rozpoznávajte bežné témy v obsahu a konverzáciách, organizujte informácie a vytvárajte stránky s témami.

 

Vyhľadávajte súvisiace témy

Objavte a zobrazte doplnkové témy a odborné znalosti z rôznych zdrojov.

Ďalšie informácie o module Microsoft Viva Témy

Video Background

Prípadová štúdia: Mott MacDonald

Zistite, ako Mott MacDonald, globálna poradenská spoločnosť v oblasti manažmentu, inžinierstva a rozvoja, používa modul Viva Témy.

Ďalšie zdroje informácií

Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o module Microsoft Viva Témy.

Centrum zdrojov

Získajte ďalšie informácie o module Microsoft Viva Témy prostredníctvom ukážok, prípadových štúdií,technickej dokumentácie a ďalších možností.

Technická dokumentácia o zdieľaní poznatkov

Získajte ďalšie informácie o prístupe k informáciám, odolnosti a úsporách nákladov v hybridných pracovných prostrediach.

Partneri

Nájdite partnerov a zrýchlite si cestu prostredníctvom Microsoft Viva.

A person using a tablet device and smiling at the camera.

Podporte ľudí a tímy, aby boli čo najlepší

Predstavujeme Microsoft Viva, novú platformu zamestnaneckej skúsenosti, ktorá pomáha ľuďom spojiť sa, sústrediť a učiť, aby sa im v práci darilo.