Všetko zabezpečte. Neklaďte obmedzenia. Nebojte sa.

S komplexným prístupom k zabezpečeniu, ktorý patrí k svetovej špičke, sa možné mení na reálne.

Three different working environments where coworkers are collaborating.

Aká cesta vás ešte čaká, kým budete pripravení na riziká, ktoré sú pred vami?

Ak máte komplexné zabezpečenie, máte slobodu rozvíjať svoj podnik tak, aby zodpovedal vašej vízii. Komplexné zabezpečenie nespočíva len v pokrytí celého podniku, ale vyžaduje aj najlepšiu ochranu vo svojej triede, vstavanú inteligenciu a zjednodušené spravovanie.

Siemens.

Na svete nie je veľa dodávateľov, ktorí dokážu vytvoriť riešenie umožňujúce poskytovať konsolidované prehľady o veľkých a zložitých prostrediach, ako je to naše. Preto sme si vybrali Microsoft.

– Thomas Müller-Lynch, globálny riaditeľ pre digitálne identity a programový vedúci pre nulovú dôveru (Zero Trust)

Bezpečnostné riešenia pre celú cestu k nulovej dôvere (Zero Trust)

Zistite, ako môžu riešenia spoločnosti Microsoft zaručiť 92 -percentný výnos investície.

Ďalšie informácie

Zistite, v ktorom bode cesty k nulovej dôvere (Zero Trust) sa nachádzate

Komplexné zjednodušené zabezpečenie riadené umelou inteligenciou pomáha vašej organizácii pripraviť sa na to, čo vás čaká. Zistite, kde sa nachádzate vo svojom prístupe k zabezpečeniu vo všetkých šiestich oblastiach cesty k nulovej dôvere (Zero Trust).

1. GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
Gartner Magic Quadrant pre spravovanie prístupu, 1. novembra 2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley
Magický kvadrant spoločnosti Gartner pre nástroje zjednotenej správy koncových bodov, 16. augusta 2021, Dan Wilson, Chris Silva, Tom Cipolla
Magický kvadrant spoločnosti Gartner pre archiváciu podnikových informácií, 28. októbra 2020, Michael Hoeff, Jeff Vogel
Gartner Magic Quadrant pre platformy ochrany koncových bodov, 5. mája 2021, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka

2. © 2021 The MITRE Corporation. Toto dielo je reprodukované a distribuované s povolením spoločnosti MITRE Corporation.
VYHLÁSENIA
Spoločnosť MITRE netvrdí, že hodnotenie ATT&CK vypočítava všetky možnosti pre typy akcií a správania, ktoré sú zdokumentované ako súčasť jej modelu útočníka a rozhrania techník. Použitie informácií obsiahnutých v hodnotení ATT&CK na riešenie alebo pokrytie všetkých kategórií techník nezaručuje úplné pokrytie z hľadiska obrany, pretože môžu existovať nezverejnené techniky alebo variácie existujúcich techník, ktoré nie sú v hodnotení ATT&CK zdokumentované.
VŠETKY DOKUMENTY A V NICH OBSIAHNUTÉ INFORMÁCIE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A PRISPIEVATEĽ, ORGANIZÁCIA, KTORÚ ZASTUPUJE ALEBO KTOROU JE SPONZOROVANÝ (AK TAKÝTO PRÍPAD NASTANE), SPOLOČNOSŤ MITRE CORPORATION, JEJ SPRÁVNA RADA, VEDÚCI, ZÁSTUPCOVIA A ZAMESTNANCI ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ŽE POUŽÍVANIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ NEPORUŠÍ ŽIADNE PRÁVA ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

3. Azure Sentinel odhaľuje skutočné hrozby skryté v miliardách signálov s nízkou presnosťou (microsoft.com)