Microsoft Security Services for Incident Response

Získajte vysoko špecializované služby odozvy na incidenty a obnovy pred, počas aj po kritickej situácii s kybernetickou bezpečnosťou.

Vysoko špecializovaná podpora počas krízy zabezpečenia

Pracujte s touto službou na odstránení škodlivého zdroja zo svojho prostredia, vybudujte si odolnosť pre prípad budúcich útokov a obnovte obranu po výskyte narušenia zabezpečenia.

Globálna odpoveď

Spoľahnite sa na komplexnú investigatívnu službu, ktorá poskytuje vzdialené, ale aj lokálne služby odozvy a obnovy.

Osvedčené postupy v odvetví

Obnovte spoľahlivosť a prevádzkové operácie vďaka procesom vylepšeným v priebehu tisícov interakcií so zákazníkmi.

Aktuálne poskytovanie prehľadov

Dostávajte podrobný prehľad s odporúčaniami na krátkodobé a dlhodobé kroky a zlepšite si celkovú úroveň zabezpečenia.

Zahrnuté funkcie

Špecializovaní odborníci s vami pracovali pred, počas aj po kríze kybernetickej bezpečnosti.

Proaktívne služby pred incidentom

 • Rozšírené vyhľadávanie hrozieb

  Vyhľadávajte existujúce hrozby v produkčnom prostredí a poskytnite tímu operácií zabezpečenia poznatky potrebné na vyhľadávanie nových hrozieb a sústredenie sa na najzávažnejšie riziká.

 • Cvičenia týkajúce sa zabezpečenia a reakcie na krízové situácie

  Zúčastnite sa cvičení zameraných na pozorovanie skutočného sveta a zmiernenie taktík, ktoré poskytuje náš tím odozvy na incidenty.

 • Služby operácií kybernetickej bezpečnosti

  Získajte proaktívnu časovú štúdiu a výsledky forenzného skúmania, vďaka čomu lepšie spoznáte úroveň zabezpečenia vašej organizácie a mieru rizika.

Odpoveď na narušenie zabezpečenia počas incidentu

 • Služba odozvy na incidenty kybernetickej bezpečnosti

  Získajte pomoc využitím vysoko špecializovaného skúmania odoziev na incidenty počas kritických situácií s kybernetickou bezpečnosťou.

 • Reagovanie na incidenty v Office 365

  Získajte analýzu vytrvalosti útočníka v Office 365, zneužitých kont a potenciálnych prekročení konta.

Obnovenie po incidente

 • Rýchle obnovenie po vystavení sa ransomwaru

  Obmedzte útoky, obnovte kritickú infraštruktúru identity a pracujte na obmedzení vystaveniu sa ransomwaru vo vašom prostredí.

 • Obnovenie po narušení zabezpečenia

  Odoberte útočníkovi kontrolu nad vašim prostredím, obnovte svoju administratívnu kontrolu po incidente s kybernetickou bezpečnosťou a takticky posilnite vysoko účinné ovládacie prvky, aby ste predišli narušeniam zabezpečenia v budúcnosti.

Ďalšie informácie o útoku NOBELIUM

Nahliadnite do mysle pôvodcov hrozby v tomto fascinujúcom a historickom zhrnutí najväčšieho útoku na štát.

Ďalšie zdroje informácií

Najvhodnejšie postupy v Zabezpečení od spoločnosti Microsoft

Získajte jasné a aktuálne pokyny ohľadom rozhodnutí týkajúcich sa zabezpečenia.

Tím Microsoft Detection and Response Team

Prečítajte si informácie o najnovších spôsoboch útokov a najvhodnejších postupoch zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti získaných z našich skúmaní a interakcií.

Postup zabezpečenia pri obnove po narušení zabezpečenia

Zoznámte sa s tímom pre tiesňové prípady v spoločnosti Microsoft, ktorý spoločne s našimi zákazníkmi bojuje proti kybernetickým útokom.

Správa spoločnosti Microsoft o digitálnej obrane

Získajte podrobnú analýzu aktuálnych trendov hrozieb s rozsiahlymi prehľadmi o najrozšírenejších formách ransomwaru, neoprávnenom získavaní údajov, hrozbách IoT a národno-štátnych aktivitách.

Špecializovaná podpora pred, počas aj po kríze zabezpečenia

Umožnite službám Microsoft Security Services for Incident Response odstrániť škodlivé zdroje z vášho prostredia, vybudovať odolnosť pre prípad budúcich útokov a obnoviť obranu po výskyte narušenia zabezpečenia. Obráťte sa na vedúceho pracovníka konta spoločnosti Microsoft a získajte ďalšie informácie.