Pridajte sa k spoločnosti Microsoft a zapojte sa do virtuálnej konverzácie so zákazníkmi

Reagovanie na nové riziká a dodržiavanie súladu na svete po pandémii COVID-19.

Riadenie rizík v čase pandémie COVID-19

Manažéri rizík z celého sveta musia rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a zamestnancov, ktoré sú výsledkom pandémie COVID-19. Ako dokážu rýchlo vyhodnotiť túto nepravdepodobnú situáciu a reagovať na ňu a tiež na nové riziká a skutočnosti? Spoločnosti musia venovať pozornosť meniacemu sa prostrediu a prispôsobovať procesy a riadenie spravovaniu nových rizík a zároveň zachovávať dodržiavanie súladu. Čo všetky tieto zmeny znamenajú pre budúcnosť programu riadenia rizík?

V tejto panelovej diskusii sa budeme venovať tomu, ako pandémia zmenila spôsob, akým riadime riziká v podnikových organizáciách.

Pridajte sa k nám a zistite viac o týchto témach:

• Ako reagovať na nové riziká, keď zákazníci čelia bezprecedentným výzvam v podnikaní.
• Zmeny v spôsobe práce zamestnancov počas pandémie a úloha manažéra rizík zameraná na to, aby boli zamestnanci zdraví a produktívni bez ohrozenia dodržiavania súladu.
• Získané skúsenosti s rozhodovaním počas pandémie a rozhodnutia manažéra rizík pri vyvažovaní úrovne rizika, rýchlosti a dodržiavania súladu.
• Ako pandémia navždy zmenila spôsob, akým manažéri rizík pracujú.
• Najvhodnejšie postupy na obnovu postupov riadenia rizík do budúcnosti.

18. mája 2020, 11:00 – 11:50 východného času

Ďalšie informácie