Sve je podešeno?


Ako ste završili sa podešavanjem naloga, vratite se u prodavnicu Microsoft Store i završite kupovinu.