Sve je podešeno?


Ako ste završili sa bankom, vratite se u prodavnicu Microsoft Store i završite kupovinu.