Gör mer med mindre

Förbättra tillit och säkerhet

Skydda organisationens data. Balansera öppna datainitiativ med datasekretess och säkerhet för att demokratisera information och samtidigt behålla medborgarnas förtroende.

Förbättra produktiviteten och effektiviteten

Automatisera tidsintensiva och ineffektiva processer och utnyttja kraften i data för att förutse och lösa problem innan de blir problem.


Lär dig hur myndigheterna skapar innovationer på nya sätt för att klara sitt uppdrag och tjäna medborgarna bättre

Staden Philadelphia

Staden Philadelphia Delstaten Georgia Distriktsåklagare i San Bernardino County Generaldirektoratet för civil luftfart i Kuwait Regionfullmäktige i Somerset County Wiltshire Council

Lär dig hur du kan främja medborgarnas välbefinnande och förbättra dina myndighetstjänster

Opinum DataHub Digital patrullering Intelligent offentlig verksamhet Skatteunderrättelsesystemet SmartCloud CloudMoyo Rail Transportation Management ZenCity

Kontakta oss