Dela data för åtgärd i hela vårdteamet

Möjliggöra samarbete och snabbare beslut

Koordinera vården i realtid genom att ge vårdteamen möjlighet att kommunicera och samarbeta på en enda säker plats för att påskynda beslutsfattande och minska tiden innan behandling.

Hjälp vårdteamen att göra mer

Behåll och engagera klinisk personal genom att ge dem möjlighet att samarbeta och dela kunskap enkelt och säkert mellan vitt skilda vårdteam med hjälp av prioriterade meddelanden, smarta kameror, meddelandedelegering och andra avancerade meddelandefunktioner.

Se hur andra företag använder Microsofts hälso- och sjukvårdslösningar

Advocate Aurora Health

Advocate Aurora Health National Health System AiRCare Health

Utforska lösningar för vårdteam

Samarbete i vårdteamet Patientvårdsamordning Klinisk kommunikation Säkerhet och efterlevnad

Påbörja din digitalisering av vården här

Ta fram lösningar som ger bättre upplevelser, insikter och vård genom att sätta människan i centrum.

Kontakta oss