Uppnå större effektivitet i vårdteamen

Utnyttja data för att förbättra teamets effektivitet

Kommunicera på ett enda ställe för säker meddelandehantering, videosamtal, röstsamtal, fotoanteckningar och skärmdelning. Tillämpa djupgående datainsikter för att skapa proaktiva behandlingsplaner som kan delas centralt och spåras enkelt över flera system.

Håll alla parter på samma säkra sida

Hjälp leverantörer, administratörer, betalare, läkemedelsföretag och myndigheter att dela uppdaterade patientdata och insikter och samtidigt förenkla datastyrningen, efterleva regelverken och upprätthålla konfidentialiteten.

Lär dig hur organisationer använder Microsofts hälsovårdslösningar

Ta fram lösningar som ger bättre upplevelser, insikter och vård.


Lösningar för hälso- och sjukvården från Microsoft och dess partnerföretag

Driftanalyser Kliniska analyser Säkerhet och efterlevnad

Kontakta oss