Är du klar?

När du är klar med din bank går du tillbaka till appen eller spelet och slutför köpet.