Är du klar?


När du är klar med din bank går du tillbaka till Microsoft Store och slutför köpet.