Gå till huvudinnehåll
Microsoft 365
Prenumerera

Microsoft Viva Goals skapar en medarbetarupplevelse med gemensamma mål

Arbetsplatsen har utvecklats mycket under de senaste två åren. Hybridarbete har blivit vanligt och medarbetarnas förväntningar handlar allt mer om medarbetarupplevelsen. I en ny Microsoft-undersökning uppgav 77 procent av medarbetarna att det är viktigt eller mycket viktigt att deras arbetsgivare gör att jobbet känns meningsfullt. Samtidigt uppgav 69 procent av medarbetarna att det är viktigt eller mycket viktigt att bli belönad för resultatet av arbetet istället för antalet arbetstimmar.1

Medarbetarna vill inte bara känna mer samhörighet för att kunna följa verksamhetens uppdrag och mål bättre, de vill också utvecklas, påverka och göra skillnad. Organisationer är på samma sätt som bäst när medarbetare och team har en tydlig, gemensam förståelse för uppdraget och kan koordinera arbetet för att uppnå önskade verksamhetsresultat. En tydlig, konsekvent process för målsättning i verksamheten är länken som saknas mellan medarbetarupplevelsen och verksamhetens resultat.

Idag är vi glada över att presentera Microsoft Viva Goals, en ny modul för att sätta upp och hantera verksamhetens mål, som nu är tillgänglig i privat förhandsgranskning. Med stöd av förvärvet av Ally.io,2 ett ledande företag för mål och nyckelresultat (OKR), gör Viva Goals det enkelt för Vivas kunder att jobba mot samma mål – med kultur och kommunikation, välbefinnande och engagemang, tillväxt och utveckling samt kunskap och expertis.

Vi presenterar Viva Goals

Viva Goals hjälper dina team att jobba enligt organisationens strategiska prioriteringar så att alla kan samlas kring det gemensamma uppdraget och målet. Det bidrar till att göra medarbetarnas arbete tydligare och synliggöra arbetets påverkan på verksamhetens viktigaste prioriteringar. Samordningen gör att teamen kan fokusera på att utföra arbetet, fatta bra beslut och skapa önskade resultat för verksamheten.

Med Viva Goals är verksamhetsmålen en del av det dagliga arbetsflödet. Tack vare det här är det enklare att hålla sig uppdaterad med relevanta data och automatiserade påminnelser. Dessutom kan OKR och framsteg delas i hela organisationen med anpassade instrumentpaneler och snabblänkar. Viva Goals kan integreras med Microsoft Teams, Azure DevOps och andra arbetshanterings- och dataverktyg som kunderna redan använder. Dessutom planeras fler integrationer med Microsoft Viva, Microsoft Power BI och andra Microsoft 365-appar och Microsoft 365-tjänster. Med Viva Goals är mål och nyckelresultat inte längre åtskilda från medarbetarupplevelsen och platsen för medarbetarnas arbete.

Viva Goals kommer att ingå i den nuvarande Microsoft Viva Suite-prenumerationen när det blir allmänt tillgängligt senare under tredje kvartalet av kalenderåret 2022.

Verksamhetsmål som kopplar samman medarbetarupplevelsen med verksamhetens resultat

Tydliga mål och sätt att mäta framgång på de högsta nivåerna i organisationen hjälper alla att förstå vad som är viktigt så att de kan anpassa arbetet efter det som har högst prioritet. Det skapar ett sammanhang för teamets arbete, en gemensam vision och ett gemensamt språk, vilket är särskilt viktigt i en miljö med hybridarbete. Avdelningar och team får hjälp med att fokusera sina egna prioriteringar och definiera hur framgång ser ut utifrån verksamhetens mål.

Med klarhet kring organisationsövergripande och teamomfattande mål kan medarbetarna tänka, samarbeta och agera på team- och individnivå. De är informerade och samlade kring prioriteringarna och vet vad andra arbetar med. Då kan verksamheten utvecklas på ett mer flexibelt sätt i det dagliga arbetet. Denna sammankoppling och helhetsbild möjliggör flexibilitet och målinriktat arbete eftersom medarbetarna kan fastställa det bästa sättet att nå dessa mål. För att förbättra medarbetarupplevelsen är det viktigt att veta varför du går till jobbet varje dag, att definiera mål tillsammans och att förstå vilka framsteg du gör.

Det främjar också en innovativ kultur och tillväxt: enligt en Ally.io-undersökning känner 73 procent av de tillfrågade som använder ett ramverk för målsättning, som OKR, att de kan ta risker på jobbet (jämfört med 53 procent som inte gör det) – och kalkylerad risk leder till innovation.3

OKR för alla

Med Viva Goals vill vi ge team möjligheten att använda OKR på alla nivåer. OKR kan hjälpa alla att dra åt samma håll, men inte när de bara används som direktiv uppifrån. Oavsett om du är chef, teamledare eller bidrar på annat sätt kan du införliva OKR i dina personliga möten med chefer, framstegsuppdateringar med intressenter eller regelbundna planeringsprocesser för att reflektera över vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad som behöver förändras.

I den här nya fjärde delen av vår bloggserie om Microsofts egen utveckling av medarbetarupplevelsen delar vi med oss av hur team på Microsoft använder Viva Goals och OKR-ramverket på olika nivåer i hela företaget för att ge stöd åt nyanställda, definiera partnerskap mellan team och öka innovationen.

Framåtblick

Vi är otroligt glada över att kunna hjälpa kunder att skapa en medarbetarupplevelse med gemensamma målsättningar och ett mer meningsfullt arbete med hjälp av Viva. Ta reda på mer om Microsoft Viva Goals och titta på videon nedan om du vill veta mer.


1Undersökningen Work Trend Index genomfördes av ett oberoende analysföretag, Edelman Data x Intelligence, bland 31 102 heltidsanställda eller egenföretagare på 31 marknader mellan 7 januari 2022 och 16 februari 2022. Undersökningen var 20 minuter lång och genomfördes online, antingen på engelska eller översatt till det lokala språket på olika marknader. Minst 1 000 heltidsanställda deltog i undersökningen på varje marknad, och globala resultat har sammanställts för alla svar för att ge ett genomsnitt. Varje marknad är jämnt viktad inom det globala genomsnittet. Varje marknad hade ett representativt urval av ålder, kön och region för heltidsanställda, och varje urval hade en blandning av arbetsmiljöer (på plats, på distans/inte på distans, på kontor/inte på kontor osv.), branscher, företagsstorlekar, anställningsperioder och befattningsnivåer. Marknader som ingick i undersökningen: Australien och Nya Zeeland (ANZ): Australien, Nya Zeeland; Asien och stillahavsområdet (APAC): Filippinerna, Hongkong SAR, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam; Europa: Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland; Latinamerika (LATAM): Argentina, Brasilien, Colombia, Mexiko; Nordamerika: Kanada, USA.

2Microsoft förvärvar Ally.io för att förbättra medarbetarupplevelsen genom att koppla samman medarbetarnas arbete med teamets och företagets mål, Kirk Koenigsbauer, officiella Microsoft-bloggen, Microsoft. 7 oktober 2021.

32021 Report: A New Perspective on Goal Management and Company Culture (Rapport för 2021: Ett nytt perspektiv på hantering av målsättningar och företagskultur), Kevin Shively, Ally.io. 8 juni 2021.