Gå till huvudinnehåll
Microsoft 365
Prenumerera

Skapa samarbetsappar med Microsoft Teams

Under pandemin har teknikens roll utvecklats dramatiskt som en viktig faktor för hybridarbete, och utvecklarna har en nyckelroll i den här omvandlingen. Under vår senaste Microsoft Build introducerade vi samarbetsappar, ett nytt appmönster utformat för att föra samman människor, processer och data på ett sätt som gör användarna produktiva på hybridarbetsplatsen. På samma sätt som mobila enheter fullständigt förändrade människors sätt att använda programvaror, förändrar nu samarbetsappar hur människor i alla organisationer arbetar tillsammans.

Med över 270 miljoner aktiva användare varje månad ger Microsoft Teams utvecklarna oanade möjligheter att bygga samarbetsappar. Sedan början av 2020 har antalet användare som varje månad aktivt använder skräddarsydda appar eller appar från tredje part i Teams ökat mer än tiofaldigt. Det finns över 1 400 Teams-appar, och fler och fler oberoende programvaruleverantörer (ISV) som varje år genererar miljonintäkter från kunder som använder deras appar baserade på Teams och Microsoft 365-tjänster. Framöver kommer vi att få se nya tekniker som för den digitala och den fysiska världen närmare varandra, till exempel Microsoft Mesh för Teams, som öppnar nya, spännande möjligheter för samarbeten i Teams. 

I år på Build 2022 presenterar vi flera förbättringar och nya funktioner för utvecklare som skapar samarbetsappar för Teams och Microsoft 365. Ta del av huvudpunkterna i mitt öppningsanförande med Charles Lamanna om att arbeta innovativt med samarbetsappar och på ett sätt som kräver lite programmering. Läs vidare och få en fullständig genomgång av våra Build-presentationer, som här är ordnade i tre avsnitt: nya sätt att ge användarna tillgång till effektiva samarbetsfunktioner, möjligheter att skala produktiviteten och öka användarnas engagemang samt generera intäkter på dina appar. Vi är nyfikna på vad du kommer att skapa med dessa innovativa sätt!

Ge användarna tillgång till effektiva samarbetsfunktioner

Vi presenterar Live Share: Interaktiva appfunktioner för Teams-möten

Vi introducerar Live Share, en funktion som erbjuder mer än passiv skärmdelning i apparna och ger deltagarna möjlighet att titta tillsammans, redigera samtidigt, skapa i samarbete och mycket mer under Teams-möten. Utvecklare kan använda de nya tilläggen för förhandsgranskning i Teams SDK och enkelt bygga ut befintliga Teams-appar och skapa Live Share-funktioner under möten. Live Share har stöd av kraften i Fluid Framework, som ger sofistikerad synkronisering av tillstånd, media och kontrollåtgärder med bara klientutveckling. Synkroniseringen körs i Teams-tjänstinstansen Microsoft Azure Fluid Relay som hanteras i Teams – utan kostnad för dig. Bland våra partner som tidigt börjat bygga Live Share-funktioner finns Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol och Breakthru. Titta på vår session om Live Share på begäran och testa de nya Teams SDK-tilläggen.

Demonstration av Live Share-samarbete i aktion i Microsoft Teams.

Bild 1. Med Hexagon Live Share-prototypen kan teknikutvecklarna kommentera och redigera 3D-modeller och simuleringar, samtidigt som de brainstormar nya idéer tillsammans på Teams-möten.

Allmän tillgänglighet för Fluid Framework och Azure Fluid Relay

Fluid Framework är en uppsättning JavaScript-bibliotek med öppen källkod på klientsidan som understödjer Live Share-funktionerna för samarbete i realtid. Azure Fluid Relay är en fullständigt hanterad molntjänst som ger stöd åt Fluid Framework-klienter. Utvecklare använder Fluid Framework och Azure Fluid Relay för att möjliggöra interaktivitet i realtid i sina appar bortom Microsoft Teams-möten. Fluid Framework, Azure Fluid Relay-tjänsten och motsvarande Azure Fluid-SDK på klientsidan kommer att vara klart för produktionsscenarier och tillgängligt i mitten av 2022. Prenumerera på Microsoft Developer Blogs om du vill hålla dig uppdaterad. Titta på vår session på begäran och lär dig mer om att skapa samarbetsappar för webben med Fluid Framework och Azure Fluid Relay.

Skapa Loop-komponenter genom att uppdatera Adaptiva kort

Microsoft Loop-komponenter är uppföljningsbara realtidsbaserade produktivitetsenheter som synkroniseras och kan röra sig fritt mellan Microsoft 365-appar med början i Teams-chattar och Microsoft Outlook. Idag presenterar vi den nya möjligheten för utvecklare att skapa Loop-komponenter. Nu kan du enkelt utveckla ett befintligt adaptivt kort till en Loop-komponent eller skapa en ny Loop-komponent baserad på ett adaptivt kort. Loop-komponenter baserade på adaptiva kort kan dessutom visas med Editor med hjälp av Context IQ, vår uppsättning smarta funktioner som opererar i bakgrunden i Microsofts appar och tjänster, för att stanna kvar direkt i flödet när du skriver ett e-postmeddelande. Zoho Projects använder dessa Loop-komponenter baserade på adaptiva kort för att hjälpa kunderna att förbättra incidentsvarstiderna, minska avbrottstider och förbättra den totala prestandan enligt serviceavtal (SLA), genom att göra det möjligt för användarna att slutföra dessa uppgifter i Teams och Outlook. Zoho Projects och ServiceDesk Plus Cloud är bland de första produkterna som är integrerade med Microsoft 365-appar som implementerar Microsoft Loop. Privat förhandsgranskning av den här funktionen för utvecklare startar i juni 2022. Prenumerera på Microsoft Developer Blogs eller följ oss på Twitter @Microsoft365Dev för att få de senaste nyheterna.

Demonstration av Zoho Projects i aktion när Loop-komponenten baserad på adaptiva kort används vid juridiskt godkännande.

Bild 2. Zoho Projects utökar adaptiva kort till uppföljningsbara Loop-komponenter i realtid som fungerar i Teams och Outlook.

Vi presenterar verktyget Microsoft Azure Communication Services för att skapa exempelappar

Tack vare Microsoft Azure Communication Services samverkan med Teams kan du skapa funktioner som möjliggör sömlös kommunikation mellan kunderna i anpassade appar och på webbplatser och de anställda som arbetar i Teams. Teladoc Health var till exempel först med att bygga en anpassad, fullständigt integrerad lösning för virtuell sjukvård för klinisk och administrativ personal som gav sjukvårdsteamen samarbetsfunktioner och åtkomst till relevanta kliniska data direkt i Teams, samt möjlighet att sömlöst leverera virtuell vård till patienter som ansluter från en anpassad app.

Visning sida vid sida av den anpassade appen Teladoc Health för virtuell sjukvård. Vyn för det kliniska teamet till vänster visar patienten och patientvyn till höger visar läkaren.

Bild 3. Teladoc Health ger vårdgivarna möjlighet att arbeta och ha kontakt via Teams medan patienterna ansluter från en anpassad app som skapats med Azure Communication Services.

Idag introducerar vi Azure Communication Services-verktyget för att skapa exempelappar, vilket gör att utvecklarna enkelt kan skapa och utveckla ett exempelprogram för virtuella möten på bara några minuter, utan att använda kod. Med exempelappen kan kunderna boka möten baserat på Microsoft Bookings och delta i ett Teams-möte via en anpassad webbapp med företagsspecifika funktioner, och personalen kan använda Teams för att delta i schemalagda möten. Exempelappen bygger helt på öppen källkod och utvecklarna kan utnyttja koden och göra anpassningar. Besök Github för mer information.

Bättre möjligheter i Microsoft Graph API att bädda in chattar och kanalmeddelanden i appar

Med chatt-API:er i Microsoft Graph kan utvecklarna bädda in Teams-chattar i programmen, vilket gör att användarna kan samarbeta sömlöst utan att behöva byta fram och tillbaka mellan appar. Vi introducerar flera nya API:er i förhandsversionen med funktioner som att erbjuda chattar med externa användare (t.ex. användare utanför klientorganisationen), identifiera vilka meddelanden som är lästa och inte lästa av den aktuella användaren, samt prenumerera på användarchattar och medlemskapsändringar. Dessa nya API:er blir allmänt tillgängliga i mitten av 2022. Besök vår dokumentationssida om resurstyper för chattmeddelanden och lär dig mer i vår session på begäran.

SharePoint Framework och Microsoft Viva Connections

SharePoint är den mest flexibla samarbetsplattformen för innehåll som har stöd för funktioner i Microsoft 365. Med SharePoint Framework kan du nu skapa delar och sidor för SharePoint-webbplatser, Teams-appar med mera. Detta är centralt för våra utökningsbara funktioner för den nya medarbetarplattformen Microsoft Viva Connections. Titta på sessionen med anvisningar om att skapa skräddarsydda medarbetarfunktioner för Viva Connections som direkt integreras med Teams-appar.

Sida vid sida-vy av Viva Connections i mobilappen och på startsidan i Teams.

Bild 4. Exempel på en Microsoft Viva Connections-app som körs både i Teams och på en mobil enhet.

Utökning av Godkännanden

Med Godkännanden i Microsoft Teams kan alla – från medarbetare i frontlinjen till kontorsmedarbetarna – enkelt skapa, hantera och dela godkännanden direkt i arbetsflödet. Vi introducerar CRUD-API:er (skapa, läsa, uppdatera och ta bort) för Godkännanden. Utvecklare kan använda API:erna för Godkännanden för att ge möjlighet att ge godkännanden i verksamhetsspecifika appar och använda webhooks för att spåra ändringar och stödja arbetsflöden med Godkännanden i Teams. API:erna för Godkännanden blir tillgängliga i förhandsversion i mitten av 2022. Prenumerera på Microsoft Developer Blogs om du vill hålla dig uppdaterad. Titta på vår session på begäran och lär dig mer.

Skala utvecklarproduktiviteten

Skapa en gång och distribuera vart som helst i Teams och Microsoft 365

Idag tillkännager vi allmän tillgänglighet för vårt nya Teams SDK som gör att du kan bygga appar för Teams, Outlook och Office med hjälp av samma program och distributionsmodell samt bygga samarbetsappar som använder funktioner som är relevanta för varje produkt. Utvecklarna kan nu uppgradera till det senaste Teams JS SDK v2 och App manifest v1.13, och skapa Teams-appar för produktion samt köra fullskaliga piloter med användare i förhandsversionskanaler för Outlook och Office. På så sätt kan utvecklarna få feedback och förbereda distributionen av apparna i Outlook och Office senare under det här kalender året.

De här uppdateringarna är bakåtkompatibla så alla dina befintliga Teams-appar fortsätter att fungera som de är i Teams med support på produktionsnivå. Våra resurser för Teams-utveckling, som dokumentation för Microsoft Teams Developer, verktyg, support och kodkatalog, har uppdaterats med stöd för utökade appar. Du kommer att kunna distribuera appar för både en och flera klientorganisationer med de befintliga Teams-funktionerna. Mer information finns i vår session på begäran om utökade Teams-appar i Microsoft 365.

Demonstration av MURAL i aktion vid utökningen av personliga flikar och sökbaserade meddelandetillägg.

Bild 5. MURAL utökar sin Teams-apps personliga flikar och sökbaserade meddelandetillägg till andra Microsoft-värdappar.

MURAL är en av de partner som tidigt kopplade samman funktionerna i Teams, Outlook och Office med sina appar, som i exemplet ovan som visar ett sökbaserat meddelandetillägg som infogar en MURAL direkt i Outlook-meddelandet som ett interaktivt, adaptivt kort. Utöver MURAL har flera andra partner, inklusive Adobe, eCare Vault, go1, monday.com, Polly, ServiceNow, SurveyMonkey och Zoho hjälpt oss att få dessa nya verktyg färdiga och vi är mycket nöjda med att kunna göra dem allmänt tillgängliga för alla på Microsoft Build.

Teams Toolkit för Visual Studio Code och CLI är nu allmänt tillgängliga

Teams Toolkit för Visual Studio, Visual Studio Code och kommandoradsgränssnittet (CLI) är verktyg som används för att skapa Teams- och Microsoft 365-appar, snabbt. Oavsett om du är nybörjare på Teams-plattformen eller en rutinerad utvecklare är Teams Toolkit det bästa sättet att skapa, bygga, felsöka, testa och distribuera appar. Idag är vi glada att kunna meddela att Teams Toolkit för Visual Studio Code och CLI nu är allmänt tillgängliga (GA). Utvecklare kan börja med scenariobaserade kodstrukturer för meddelanden och kommando- och åtgärdsrobotar, automatiska uppgraderingar till den senaste Teams SDK-versionen samt felsökningsappar direkt till Outlook och Office. Kom igång med att bygga appar med Teams Toolkit idag.

Github-skärmvy för utvecklare som visar scenariebaserade kodstrukturer.

Bild 6. Bygga en meddelandeapp för Microsoft Teams med hjälp av Teams Toolkit för Visual Studio Code.

Samarbetskontroller i Power Apps

Vi presenterar samarbetskontroller i Power Apps som gör att utvecklarna kan dra och släppa Microsoft 365-samarbetsfunktioner som Teams-chattar, möten, filer, Uppgifter i Planner med flera direkt i anpassade appar som skapats med Power Apps. Samarbetskontroller blir tillgängliga i förhandsversion i mitten av 2022. Titta på vår session på begäran och lär dig mer. Prenumerera på Power Apps-bloggen om du vill hålla dig uppdaterad.

Öka användarengagemanget och generera intäkter på dina appar

App Compliance Automation Tool for Microsoft 365

Microsoft 365 App Compliance Program är utformat för att utvärdera och visa tillförlitligheten för programbaserade branschstandarder, t.ex. SOC 2, PCI DSS och ISO 27001 som rör metoder för säkerhet, sekretess och datahantering. Vi presenterar förhandsversionen av App Compliance Automation Tool för Microsoft 365 för program som bygger på Azure som en hjälp att påskynda efterlevnadsresan för apparna. Med det här verktyget kan utvecklarna automatisera en stort antal uppgifter för att snabbare och enklare uppnå certifieringen. Verktyget skapar även rapporter som enkelt kan delas av utvecklarna så att IT-personalen får insikter om apparnas säkerhet och efterlevnad. Mer information om App Compliance Automation Tool för Microsoft 365 finns på sidan med dokumentation.

Förbättrad hantering och synlighet för appar

Teams Store hjälper användarna att hitta rätt appar genom uppdaterade appkategorier, utvalda appsamlingar, populära appar och smarta rekommendationer baserade på vad kolleger och andra i branschen använder. Under årets Microsoft Build lanserar vi en central funktion i Teams Store som hjälper användarna att spåra de appar de använder i olika Teams- och gruppchattar, vilket ger möjlighet att se vilka behörigheter som krävs för dessa appar. Vi gör också sammanhanget tydligare genom att placera apparna så att de syns bättre på flikar, i meddelandetillägg och anslutningsprogram. Det blir då lättare att hitta de rätta apparna och få användningen av ISV-apparna i Teams att öka. När det till exempel gäller sammanhanget för att skriva meddelanden ordnas meddelandetilläggets förslag efter de uppgifter och åtgärder som användarna kan utföra. Slutligen kan användare på mobila enheter nu lägga till dina appar direkt från den mobila enheten, till exempel med en länk eller QR-kod.

Köp i appen för Teams-appar

En av de vanligaste förfrågningarna från partner och utvecklare är att ge möjlighet att inkludera en betalväggsfunktion direkt i Teams-appen. Med det här alternativet kan du omvandla en gratisapp till en freemiumversion, där du kan välja när du vill uppmana användarna att prenumerera på din app. Den nya funktionen med köp i appen är tillgänglig idag och kan anropas med några rader kod. Mer information finns på dokumentationssidan för köp i appen.

Alternativ för Microsoft Teams-prenumerationsavtal för köp via app.

Bild 7. Utvecklare kan aktivera freemiumuppgraderingar direkt i Teams med några rader kod.

Licenshantering för Teams-app

Ett annat område som vi utvecklat är möjligheter för användarna att hantera och tilldela köpta licenser. Tidigare har det varit upp till utvecklarna att bygga in licenshanteringskomponenten i lösningen, antingen på målsidan eller direkt i appen. Som en hjälp att effektivisera licenshanteringen kommer vi snart att lansera möjligheten att lämna över licenshanteringen till Microsoft så att användarna kan hantera och tilldela licenser – direkt i Teams. Licenshantering i Teams blir tillgänglig i förhandsversion i mitten av 2022.

Nya samarbetsappar kommer till Teams

Vi är mycket nöjda med att ISV:er tillhandahåller innovativa samarbetsappar i Teams för ett brett utbud av scenarier. Här är bara några exempel på de nya appar som är tillgängliga nu eller kommer snart:

  • MURAL-appen för Teams ger arbetsgrupper på olika platser möjlighet att upprätta en delad samarbetsyta direkt i Microsoft Teams. Användarna kan förbättra lagarbetet med asynkront visuellt samarbete, och omvandla oengagerade konversationer till produktiva, engagerande möten och workshoppar med hjälp av hundratals mallar och beprövade metoder med vägledning som gör att teamen kan leverera genombrytande resultat. MURAL är en av Microsofts förhandsversionspartner, och MURAL-appen fungerar nu i Teams, Outlook och Office och ger därmed en gemensam samarbetsyta för alla funktioner.
  • Observable-appen för Teams ger företagen möjlighet att samla data, kontext och logik på en enda plats för att tillsammans få insikter och snabbare kunna fatta beslut baserade på data i hela organisationen. Med nya uppdateringar som kommer till Observable-appen i juni 2022 införs Microsoft Teams-aviseringar vid samarbete genom kommentarer i Observable.
  • Chattroboten SAP S/4HANA för operativa inköpare ger SAP S/4HANA-användarna tillgång till samarbetsfunktionerna i Microsoft Teams i sina konversationer. Den använder Microsoft Azure Active Directory-autentisering (Azure AD) och utnyttjar Microsoft Graph-API:er för att ge användarna möjlighet att ringa upp andra parter eller schemalägga Teams-möten med affärspartner direkt från roboten i samma kontext som den autentiserade affärsanvändaren. Det här ger en nära integrering med samarbetsfunktionerna i Teams i en fristående app i SAP, så att användarna kan ha kontakt och samarbeta där det behövs.
  • ServiceDesk Plus Cloud-appen från ManageEngine, Zohos division för IT-hantering för företag, använder Microsoft Teams för att effektivisera verksamhets- och IT-tjänstleveranser, hantera och snabba på IT-incidentlösningar och förbättra tjänstfunktionerna i hela företaget. ServiceDesk Plus Cloud-appen som kommer snart kommer att förbättra deras befintliga statiska adaptiva kort med Loop-komponenter, vilket gör att alla som arbetar med ärendet får den senaste informationen och kan utlösa supportuppgifter utan att byta flik.
  • Figma, som är en plattform för designsamarbete, introducerar nu en ny app som gör att teamen kan dela, presentera och samarbeta med Figma- och FigJam-filer i realtid under ett Teams-möte. Appen utnyttjar även den nya funktionen med adaptiva kort, så när en användare delar en länk till en Figma- eller FigJam-fil i en Teams-chatt, vecklas kortet ut så att användarna kan öppna filen från Teams. Användarna kan också visa och svara på filaviseringar direkt från Teams. Figma-appen blir tillgänglig senare under 2022 i Teams-appbutiken.

Mer information

Här följer en sammanfattning av viktiga resurser med information om att utveckla samarbetsappar för Microsoft Teams och Microsoft 365:

Prenumerera

Skapa samarbetsappar med Microsoft Teams

Under pandemin har teknikens roll utvecklats dramatiskt som en viktig faktor för hybridarbete, och utvecklarna har en nyckelroll i den här omvandlingen. Under vår senaste Microsoft Build introducerade vi samarbetsappar, ett nytt appmönster utformat för att föra samman människor, processer och data på ett sätt som gör användarna produktiva på hybridarbetsplatsen. På samma sätt som mobila enheter fullständigt förändrade människors sätt att använda programvaror, förändrar nu samarbetsappar hur människor i alla organisationer arbetar tillsammans.

Med över 270 miljoner aktiva användare varje månad ger Microsoft Teams utvecklarna oanade möjligheter att bygga samarbetsappar. Sedan början av 2020 har antalet användare som varje månad aktivt använder skräddarsydda appar eller appar från tredje part i Teams ökat mer än tiofaldigt. Det finns över 1 400 Teams-appar, och fler och fler oberoende programvaruleverantörer (ISV) som varje år genererar miljonintäkter från kunder som använder deras appar baserade på Teams och Microsoft 365-tjänster. Framöver kommer vi att få se nya tekniker som för den digitala och den fysiska världen närmare varandra, till exempel Microsoft Mesh för Teams, som öppnar nya, spännande möjligheter för samarbeten i Teams. 

I år på Build 2022 presenterar vi flera förbättringar och nya funktioner för utvecklare som skapar samarbetsappar för Teams och Microsoft 365. Ta del av huvudpunkterna i mitt öppningsanförande med Charles Lamanna om att arbeta innovativt med samarbetsappar och på ett sätt som kräver lite programmering. Läs vidare och få en fullständig genomgång av våra Build-presentationer, som här är ordnade i tre avsnitt: nya sätt att ge användarna tillgång till effektiva samarbetsfunktioner, möjligheter att skala produktiviteten och öka användarnas engagemang samt generera intäkter på dina appar. Vi är nyfikna på vad du kommer att skapa med dessa innovativa sätt!

Ge användarna tillgång till effektiva samarbetsfunktioner

Vi presenterar Live Share: Interaktiva appfunktioner för Teams-möten

Vi introducerar Live Share, en funktion som erbjuder mer än passiv skärmdelning i apparna och ger deltagarna möjlighet att titta tillsammans, redigera samtidigt, skapa i samarbete och mycket mer under Teams-möten. Utvecklare kan använda de nya tilläggen för förhandsgranskning i Teams SDK och enkelt bygga ut befintliga Teams-appar och skapa Live Share-funktioner under möten. Live Share har stöd av kraften i Fluid Framework, som ger sofistikerad synkronisering av tillstånd, media och kontrollåtgärder med bara klientutveckling. Synkroniseringen körs i Teams-tjänstinstansen Microsoft Azure Fluid Relay som hanteras i Teams – utan kostnad för dig. Bland våra partner som tidigt börjat bygga Live Share-funktioner finns Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol och Breakthru. Titta på vår session om Live Share på begäran och testa de nya Teams SDK-tilläggen.

Demonstration av Live Share-samarbete i aktion i Microsoft Teams.

Bild 1. Med Hexagon Live Share-prototypen kan teknikutvecklarna kommentera och redigera 3D-modeller och simuleringar, samtidigt som de brainstormar nya idéer tillsammans på Teams-möten.

Allmän tillgänglighet för Fluid Framework och Azure Fluid Relay

Fluid Framework är en uppsättning JavaScript-bibliotek med öppen källkod på klientsidan som understödjer Live Share-funktionerna för samarbete i realtid. Azure Fluid Relay är en fullständigt hanterad molntjänst som ger stöd åt Fluid Framework-klienter. Utvecklare använder Fluid Framework och Azure Fluid Relay för att möjliggöra interaktivitet i realtid i sina appar bortom Microsoft Teams-möten. Fluid Framework, Azure Fluid Relay-tjänsten och motsvarande Azure Fluid-SDK på klientsidan kommer att vara klart för produktionsscenarier och tillgängligt i mitten av 2022. Prenumerera på Microsoft Developer Blogs om du vill hålla dig uppdaterad. Titta på vår session på begäran och lär dig mer om att skapa samarbetsappar för webben med Fluid Framework och Azure Fluid Relay.

Skapa Loop-komponenter genom att uppdatera Adaptiva kort

Microsoft Loop-komponenter är uppföljningsbara realtidsbaserade produktivitetsenheter som synkroniseras och kan röra sig fritt mellan Microsoft 365-appar med början i Teams-chattar och Microsoft Outlook. Idag presenterar vi den nya möjligheten för utvecklare att skapa Loop-komponenter. Nu kan du enkelt utveckla ett befintligt adaptivt kort till en Loop-komponent eller skapa en ny Loop-komponent baserad på ett adaptivt kort. Loop-komponenter baserade på adaptiva kort kan dessutom visas med Editor med hjälp av Context IQ, vår uppsättning smarta funktioner som opererar i bakgrunden i Microsofts appar och tjänster, för att stanna kvar direkt i flödet när du skriver ett e-postmeddelande. Zoho Projects använder dessa Loop-komponenter baserade på adaptiva kort för att hjälpa kunderna att förbättra incidentsvarstiderna, minska avbrottstider och förbättra den totala prestandan enligt serviceavtal (SLA), genom att göra det möjligt för användarna att slutföra dessa uppgifter i Teams och Outlook. Zoho Projects och ServiceDesk Plus Cloud är bland de första produkterna som är integrerade med Microsoft 365-appar som implementerar Microsoft Loop. Privat förhandsgranskning av den här funktionen för utvecklare startar i juni 2022. Prenumerera på Microsoft Developer Blogs eller följ oss på Twitter @Microsoft365Dev för att få de senaste nyheterna.

Demonstration av Zoho Projects i aktion när Loop-komponenten baserad på adaptiva kort används vid juridiskt godkännande.

Bild 2. Zoho Projects utökar adaptiva kort till uppföljningsbara Loop-komponenter i realtid som fungerar i Teams och Outlook.

Vi presenterar verktyget Microsoft Azure Communication Services för att skapa exempelappar

Tack vare Microsoft Azure Communication Services samverkan med Teams kan du skapa funktioner som möjliggör sömlös kommunikation mellan kunderna i anpassade appar och på webbplatser och de anställda som arbetar i Teams. Teladoc Health var till exempel först med att bygga en anpassad, fullständigt integrerad lösning för virtuell sjukvård för klinisk och administrativ personal som gav sjukvårdsteamen samarbetsfunktioner och åtkomst till relevanta kliniska data direkt i Teams, samt möjlighet att sömlöst leverera virtuell vård till patienter som ansluter från en anpassad app.

Visning sida vid sida av den anpassade appen Teladoc Health för virtuell sjukvård. Vyn för det kliniska teamet till vänster visar patienten och patientvyn till höger visar läkaren.

Bild 3. Teladoc Health ger vårdgivarna möjlighet att arbeta och ha kontakt via Teams medan patienterna ansluter från en anpassad app som skapats med Azure Communication Services.

Idag introducerar vi Azure Communication Services-verktyget för att skapa exempelappar, vilket gör att utvecklarna enkelt kan skapa och utveckla ett exempelprogram för virtuella möten på bara några minuter, utan att använda kod. Med exempelappen kan kunderna boka möten baserat på Microsoft Bookings och delta i ett Teams-möte via en anpassad webbapp med företagsspecifika funktioner, och personalen kan använda Teams för att delta i schemalagda möten. Exempelappen bygger helt på öppen källkod och utvecklarna kan utnyttja koden och göra anpassningar. Besök Github för mer information.

Bättre möjligheter i Microsoft Graph API att bädda in chattar och kanalmeddelanden i appar

Med chatt-API:er i Microsoft Graph kan utvecklarna bädda in Teams-chattar i programmen, vilket gör att användarna kan samarbeta sömlöst utan att behöva byta fram och tillbaka mellan appar. Vi introducerar flera nya API:er i förhandsversionen med funktioner som att erbjuda chattar med externa användare (t.ex. användare utanför klientorganisationen), identifiera vilka meddelanden som är lästa och inte lästa av den aktuella användaren, samt prenumerera på användarchattar och medlemskapsändringar. Dessa nya API:er blir allmänt tillgängliga i mitten av 2022. Besök vår dokumentationssida om resurstyper för chattmeddelanden och lär dig mer i vår session på begäran.

SharePoint Framework och Microsoft Viva Connections

SharePoint är den mest flexibla samarbetsplattformen för innehåll som har stöd för funktioner i Microsoft 365. Med SharePoint Framework kan du nu skapa delar och sidor för SharePoint-webbplatser, Teams-appar med mera. Detta är centralt för våra utökningsbara funktioner för den nya medarbetarplattformen Microsoft Viva Connections. Titta på sessionen med anvisningar om att skapa skräddarsydda medarbetarfunktioner för Viva Connections som direkt integreras med Teams-appar.

Sida vid sida-vy av Viva Connections i mobilappen och på startsidan i Teams.

Bild 4. Exempel på en Microsoft Viva Connections-app som körs både i Teams och på en mobil enhet.

Utökning av Godkännanden

Med Godkännanden i Microsoft Teams kan alla – från medarbetare i frontlinjen till kontorsmedarbetarna – enkelt skapa, hantera och dela godkännanden direkt i arbetsflödet. Vi introducerar CRUD-API:er (skapa, läsa, uppdatera och ta bort) för Godkännanden. Utvecklare kan använda API:erna för Godkännanden för att ge möjlighet att ge godkännanden i verksamhetsspecifika appar och använda webhooks för att spåra ändringar och stödja arbetsflöden med Godkännanden i Teams. API:erna för Godkännanden blir tillgängliga i förhandsversion i mitten av 2022. Prenumerera på Microsoft Developer Blogs om du vill hålla dig uppdaterad. Titta på vår session på begäran och lär dig mer.

Skala utvecklarproduktiviteten

Skapa en gång och distribuera vart som helst i Teams och Microsoft 365

Idag tillkännager vi allmän tillgänglighet för vårt nya Teams SDK som gör att du kan bygga appar för Teams, Outlook och Office med hjälp av samma program och distributionsmodell samt bygga samarbetsappar som använder funktioner som är relevanta för varje produkt. Utvecklarna kan nu uppgradera till det senaste Teams JS SDK v2 och App manifest v1.13, och skapa Teams-appar för produktion samt köra fullskaliga piloter med användare i förhandsversionskanaler för Outlook och Office. På så sätt kan utvecklarna få feedback och förbereda distributionen av apparna i Outlook och Office senare under det här kalender året.

De här uppdateringarna är bakåtkompatibla så alla dina befintliga Teams-appar fortsätter att fungera som de är i Teams med support på produktionsnivå. Våra resurser för Teams-utveckling, som dokumentation för Microsoft Teams Developer, verktyg, support och kodkatalog, har uppdaterats med stöd för utökade appar. Du kommer att kunna distribuera appar för både en och flera klientorganisationer med de befintliga Teams-funktionerna. Mer information finns i vår session på begäran om utökade Teams-appar i Microsoft 365.

Demonstration av MURAL i aktion vid utökningen av personliga flikar och sökbaserade meddelandetillägg.

Bild 5. MURAL utökar sin Teams-apps personliga flikar och sökbaserade meddelandetillägg till andra Microsoft-värdappar.

MURAL är en av de partner som tidigt kopplade samman funktionerna i Teams, Outlook och Office med sina appar, som i exemplet ovan som visar ett sökbaserat meddelandetillägg som infogar en MURAL direkt i Outlook-meddelandet som ett interaktivt, adaptivt kort. Utöver MURAL har flera andra partner, inklusive Adobe, eCare Vault, go1, monday.com, Polly, ServiceNow, SurveyMonkey och Zoho hjälpt oss att få dessa nya verktyg färdiga och vi är mycket nöjda med att kunna göra dem allmänt tillgängliga för alla på Microsoft Build.

Teams Toolkit för Visual Studio Code och CLI är nu allmänt tillgängliga

Teams Toolkit för Visual Studio, Visual Studio Code och kommandoradsgränssnittet (CLI) är verktyg som används för att skapa Teams- och Microsoft 365-appar, snabbt. Oavsett om du är nybörjare på Teams-plattformen eller en rutinerad utvecklare är Teams Toolkit det bästa sättet att skapa, bygga, felsöka, testa och distribuera appar. Idag är vi glada att kunna meddela att Teams Toolkit för Visual Studio Code och CLI nu är allmänt tillgängliga (GA). Utvecklare kan börja med scenariobaserade kodstrukturer för meddelanden och kommando- och åtgärdsrobotar, automatiska uppgraderingar till den senaste Teams SDK-versionen samt felsökningsappar direkt till Outlook och Office. Kom igång med att bygga appar med Teams Toolkit idag.

Github-skärmvy för utvecklare som visar scenariebaserade kodstrukturer.

Bild 6. Bygga en meddelandeapp för Microsoft Teams med hjälp av Teams Toolkit för Visual Studio Code.

Samarbetskontroller i Power Apps

Vi presenterar samarbetskontroller i Power Apps som gör att utvecklarna kan dra och släppa Microsoft 365-samarbetsfunktioner som Teams-chattar, möten, filer, Uppgifter i Planner med flera direkt i anpassade appar som skapats med Power Apps. Samarbetskontroller blir tillgängliga i förhandsversion i mitten av 2022. Titta på vår session på begäran och lär dig mer. Prenumerera på Power Apps-bloggen om du vill hålla dig uppdaterad.

Öka användarengagemanget och generera intäkter på dina appar

App Compliance Automation Tool for Microsoft 365

Microsoft 365 App Compliance Program är utformat för att utvärdera och visa tillförlitligheten för programbaserade branschstandarder, t.ex. SOC 2, PCI DSS och ISO 27001 som rör metoder för säkerhet, sekretess och datahantering. Vi presenterar förhandsversionen av App Compliance Automation Tool för Microsoft 365 för program som bygger på Azure som en hjälp att påskynda efterlevnadsresan för apparna. Med det här verktyget kan utvecklarna automatisera en stort antal uppgifter för att snabbare och enklare uppnå certifieringen. Verktyget skapar även rapporter som enkelt kan delas av utvecklarna så att IT-personalen får insikter om apparnas säkerhet och efterlevnad. Mer information om App Compliance Automation Tool för Microsoft 365 finns på sidan med dokumentation.

Förbättrad hantering och synlighet för appar

Teams Store hjälper användarna att hitta rätt appar genom uppdaterade appkategorier, utvalda appsamlingar, populära appar och smarta rekommendationer baserade på vad kolleger och andra i branschen använder. Under årets Microsoft Build lanserar vi en central funktion i Teams Store som hjälper användarna att spåra de appar de använder i olika Teams- och gruppchattar, vilket ger möjlighet att se vilka behörigheter som krävs för dessa appar. Vi gör också sammanhanget tydligare genom att placera apparna så att de syns bättre på flikar, i meddelandetillägg och anslutningsprogram. Det blir då lättare att hitta de rätta apparna och få användningen av ISV-apparna i Teams att öka. När det till exempel gäller sammanhanget för att skriva meddelanden ordnas meddelandetilläggets förslag efter de uppgifter och åtgärder som användarna kan utföra. Slutligen kan användare på mobila enheter nu lägga till dina appar direkt från den mobila enheten, till exempel med en länk eller QR-kod.

Köp i appen för Teams-appar

En av de vanligaste förfrågningarna från partner och utvecklare är att ge möjlighet att inkludera en betalväggsfunktion direkt i Teams-appen. Med det här alternativet kan du omvandla en gratisapp till en freemiumversion, där du kan välja när du vill uppmana användarna att prenumerera på din app. Den nya funktionen med köp i appen är tillgänglig idag och kan anropas med några rader kod. Mer information finns på dokumentationssidan för köp i appen.

Alternativ för Microsoft Teams-prenumerationsavtal för köp via app.

Bild 7. Utvecklare kan aktivera freemiumuppgraderingar direkt i Teams med några rader kod.

Licenshantering för Teams-app

Ett annat område som vi utvecklat är möjligheter för användarna att hantera och tilldela köpta licenser. Tidigare har det varit upp till utvecklarna att bygga in licenshanteringskomponenten i lösningen, antingen på målsidan eller direkt i appen. Som en hjälp att effektivisera licenshanteringen kommer vi snart att lansera möjligheten att lämna över licenshanteringen till Microsoft så att användarna kan hantera och tilldela licenser – direkt i Teams. Licenshantering i Teams blir tillgänglig i förhandsversion i mitten av 2022.

Nya samarbetsappar kommer till Teams

Vi är mycket nöjda med att ISV:er tillhandahåller innovativa samarbetsappar i Teams för ett brett utbud av scenarier. Här är bara några exempel på de nya appar som är tillgängliga nu eller kommer snart:

  • MURAL-appen för Teams ger arbetsgrupper på olika platser möjlighet att upprätta en delad samarbetsyta direkt i Microsoft Teams. Användarna kan förbättra lagarbetet med asynkront visuellt samarbete, och omvandla oengagerade konversationer till produktiva, engagerande möten och workshoppar med hjälp av hundratals mallar och beprövade metoder med vägledning som gör att teamen kan leverera genombrytande resultat. MURAL är en av Microsofts förhandsversionspartner, och MURAL-appen fungerar nu i Teams, Outlook och Office och ger därmed en gemensam samarbetsyta för alla funktioner.
  • Observable-appen för Teams ger företagen möjlighet att samla data, kontext och logik på en enda plats för att tillsammans få insikter och snabbare kunna fatta beslut baserade på data i hela organisationen. Med nya uppdateringar som kommer till Observable-appen i juni 2022 införs Microsoft Teams-aviseringar vid samarbete genom kommentarer i Observable.
  • Chattroboten SAP S/4HANA för operativa inköpare ger SAP S/4HANA-användarna tillgång till samarbetsfunktionerna i Microsoft Teams i sina konversationer. Den använder Microsoft Azure Active Directory-autentisering (Azure AD) och utnyttjar Microsoft Graph-API:er för att ge användarna möjlighet att ringa upp andra parter eller schemalägga Teams-möten med affärspartner direkt från roboten i samma kontext som den autentiserade affärsanvändaren. Det här ger en nära integrering med samarbetsfunktionerna i Teams i en fristående app i SAP, så att användarna kan ha kontakt och samarbeta där det behövs.
  • ServiceDesk Plus Cloud-appen från ManageEngine, Zohos division för IT-hantering för företag, använder Microsoft Teams för att effektivisera verksamhets- och IT-tjänstleveranser, hantera och snabba på IT-incidentlösningar och förbättra tjänstfunktionerna i hela företaget. ServiceDesk Plus Cloud-appen som kommer snart kommer att förbättra deras befintliga statiska adaptiva kort med Loop-komponenter, vilket gör att alla som arbetar med ärendet får den senaste informationen och kan utlösa supportuppgifter utan att byta flik.
  • Figma, som är en plattform för designsamarbete, introducerar nu en ny app som gör att teamen kan dela, presentera och samarbeta med Figma- och FigJam-filer i realtid under ett Teams-möte. Appen utnyttjar även den nya funktionen med adaptiva kort, så när en användare delar en länk till en Figma- eller FigJam-fil i en Teams-chatt, vecklas kortet ut så att användarna kan öppna filen från Teams. Användarna kan också visa och svara på filaviseringar direkt från Teams. Figma-appen blir tillgänglig senare under 2022 i Teams-appbutiken.

Mer information

Här följer en sammanfattning av viktiga resurser med information om att utveckla samarbetsappar för Microsoft Teams och Microsoft 365: