Microsoft 365 och myndigheter

Vi får offentligt anställda att samarbeta på ett säkert sätt för att förbättra sina resultat.

 

Photograph of two people standing in a building lobby looking at a tablet device. There are people in the background.

Lösningar för myndigheter

Skydda din myndighet mot hot

Få hjälp med att skydda kritisk infrastruktur, känsliga data och öka medborgarnas förtroende.

Samarbete mellan olika myndigheter

Transformera samordning och kommunikation inom och mellan myndigheter.


Federal Police logo
"En enhetlig molnplattform från Microsoft har ett strategiskt värde för polisorganisationen, då den skapar en hållbar, snabb och säker arbetsplatskultur. Med verktygen i Microsoft 365 förbättrar vi samarbetet vilket är till hjälp när vi löser brott."

Wim Liekens, polisinformationschef och IT-chef vid den federala polisen i Belgien


Resurser för myndigheter

Säkerhetscenter

Läs om de expertkunskaper och den information som Microsoft erbjuder för att hjälpa myndigheter att uppfylla regelansvaret.

Intelligent säkerhet

Se hur Microsoft 365 levererar heltäckande säkerhet för användare, enheter, appar och data.

Microsoft Teams

Läs mer om navet för samarbete i Microsoft 365.

Microsoft och myndigheter

Se hur myndigheter använder Microsofts molnteknik för att sköta sina uppdrag och kunna tjäna medborgarna bättre.

Försvar och underrättelsetjänst

Se hur myndigheter använder Microsofts molnteknik för att sköta sina uppdrag på ett säkrare sätt.