Microsoft Enterprise Mobility + Security

Säkerhet kan inte vänta

Behåll säkerheten och produktiviteten överallt, på alla enheter, med identitets- och intelligensdrivna innovationer.

Vi presenterar Microsoft Endpoint Manager. Den säkra, integrerade hanteringslösningen.

Microsoft Enterprise Mobility + Security är en intelligent mobilitetshanterings- och säkerhetsplattform. Den hjälper till att skydda organisationen och ger dina medarbetare rätt verktyg att jobba på nya och flexibla sätt.


Microsoft en ledare i Gartners Magic Quadrant för verktyg för enhetlig slutpunktshantering

Gartner har utsett Microsoft till ledare i 2018 Magic Quadrant för verktyg för enhetlig slutpunktshantering utifrån vår kompletta vision och förmåga att prestera på marknaden för enhetlig hantering av datorer och mobila enheter.

Gartner logo

Utöka säkerheten med EMS

Få bättre skydds-, identifierings- och svarsfunktioner för din mobila arbetsstyrka. EMS och dess produkter ökar säkerhetsfunktionerna i Windows 10 och Office 365 och utökar dem till hela miljön inklusive investeringar som inte levereras av Microsoft.

Azure Active Directory

Den mest betrodda identitets- och åtkomsthanteringslösningen på marknaden som hjälper dig att skydda användarnas autentiseringsuppgifter och ansluta användarna på ett säkert sätt till de appar de behöver.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Systemhanteringsprogram för att hantera lokala datorer, servrar och mobila enheter med insikter från molnet.

Microsoft Intune

Molnbaserade enhetliga funktioner för slutpunktshantering, åtkomsthantering och dataskydd.

Azure Information Protection

Klassificering, spårning, skydd och kryptering i molnet.

Microsoft Cloud App Security

CASB med identifiering, beteendeanalys, riskbedömning, dataskydd och skydd mot hot.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Lokal plattform som skyddar mot avancerade cyberattacker och interna hot.

Azure Advanced Threat Protection

Molnbaserad lösning för att identifiera, upptäcka och undersöka hot, avslöjanden och skadliga handlingar.

Microsoft Secure Score

Få de insikter du behöver och maximera din säkerhetsstatus med Microsoft 365 och Azure.

EMS är en huvudkomponent i Microsoft 365