Produktivitetslösningar för ideella föreningar

Garantera produktivitet och säkerhet för dina anställda och dina volontärer under dessa utmanande tider.

Five people gathered around a table working together on laptops

Skaffa Microsoft 365 Business Premium kostnadsfritt

Sköt din ideella organisation och få den att växa på ett säkert sätt med hjälp av en integrerad lösning speciellt anpassad för små och medelstora organisationer.

A tablet, a laptop, and a phone showing Office 365 in use

Få verktygen din ideella förening behöver för att nå framgång

Förbättra förutsättningarna för anställda och volontärer med den dynamiska uppsättningen av verktyg som ingår i våra abonnemang för ideella föreningar. Ge gruppmedlemmar kostnadsfri e-post samt dokumentredigering och lagringsutrymme online. Du kan sammanföra arbetslag från hela världen med videokonferenser, snabbmeddelanden och din egen Yammer-webbplats.

Uträtta mer i molnet

Förstklassig produktivitet i molnet får anställda och volontärer att samarbeta på nya spännande sätt. Få tillgång till dina mötesrapporter och bevilja ansökningar var som helst, när som helst, med lagring online och delning av filer. Få flexibiliteten att jobba i onlineversioner av bekanta program eller köp ett abonnemang som innehåller de senaste versionerna för installation på PC, Mac och mobila enheter.

Phone screen showing Microsoft Outlook inbox
Two people working together, one using a laptop and one using a tablet

Säkerhet, efterlevnad och sekretess

Att skydda känsliga data är viktigt för att skydda dina anställda och dina program, men även för att ditt företag ska kunna nå framgång. Komprometterade data och cyberattacker kan utgöra en risk för förmånstagare, leda till avbrott i verksamheten och göra organisationen skadeståndsskyldig. Microsoft förbinder sig till alla kunder i ett robust databehandlingsavtal, EU:s standardklausuler och ett HIPAA-avtal för affärspartner. Du behöver inte heller oroa dig för säkerheten på mobila enheter.

|

Microsoft erbjuder donerade och rabatterade produkter för kvalificerade ideella föreningar, såsom molntjänster som Office 365, Azure och Dynamics 365, Surface-maskinvara och lokal programvara. Lokala Microsoft-kontor arrangerar även regelbundna utbildningsevenemang som hjälper ideella föreningar att använda teknik på ett bättre sätt och lär dem hur tekniken kan ha omfattande inverkan på deras verksamheter. Observera att alla program inte alltid är tillgängliga i alla länder.

Först granskar du våra kvalificeringsriktlinjer (på engelska) och sedankommer du igång genom att söka till en produktdonation eller rabatt.

Ja. En kund som har kvalificerat sig för Office 365 för ideella föreningar kan i fortsättningen köpa både kommersiella alternativ och alternativ för ideella föreningar.

Microsoft uppmuntrar dig att arbeta med en partner i ditt land som hjälper andra ideella föreningar med att skapa organisations- och teknikkapacitet, till exempel ideella partner som TechSoup och Tech Impact.

Ideella föreningar och icke-statliga organisationer måste:

  • Ha en erkänd juridisk status som ideell organisation enligt respektive lands definition

  • Drivas ideellt

  • Ha som verksamhetsmål att hjälpa allmänheten

  • Följa Microsofts policyer mot diskriminering

  • Endast tilldela licenser till kvalificerad personal

Besök kvalificeringssidan (på engelska) för mer information.

Vi försöker fatta beslut om kvalificeringar så snabbt som möjligt. Processen kan ta upp till 20 arbetsdagar. Tiden kan ändå variera beroende på hur snabbt de ideella föreningarna lämnar eventuell kompletterande information och de krav som gäller i det aktuella landet.

Donationer får endast ges till anställda i den ideella föreningen som får betalt för sitt arbete samt obetald personal som har ledande positioner i den ideella föreningen. Rabatter får användas av all personal och alla volontärer i den ideella föreningen. Förmånstagare, medlemmar och donatorer är INTE kvalificerade för licenser och prenumerationer för ideella föreningar. Besök kvalificeringssidan för mer information.