Microsoft Security-tjänster för incidenthantering

Få specialiserad incidenthantering och återställningstjänster innan, under och efter en cybersäkerhetskris.

Specialiserat krisstöd

Arbeta med den här tjänsten för att ta bort angripare från din miljö, skapa motståndskraft mot framtida attacker och reparera skyddet efter en säkerhetsöverträdelse.

Global hantering

Använd en fullständig undersökningstjänst som tillhandahåller hantering och återställning både på distans och lokalt.

Metoder som är beprövade i branschen

Återställ förtroendet och företagets verksamhet med processer som förfinats genom att hjälpa tusentals kunder.

Uppföljningsbara rapporter

Få en översikt som innehåller rekommendationer om kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som du kan implementera för att förbättra den övergripande säkerheten.

Funktioner som ingår

Dedikerade experter som arbetar med dig innan, under och efter en cybersäkerhetskris.

Proaktiva tjänster före en incident

 • Jakt på avancerade hot

  Jaga befintliga hot i din produktionsmiljö och ge säkerhetsteamet tillgång till de kunskaper de behöver för att jaga nya hot och fokusera på de mest kritiska riskerna.

 • Övningar för säkerhet och krishantering

  Delta i övningar som fokuserar på verklighetsanknutna observationer och riskreduceringstaktiker som tillhandahålls av vårt utryckningsteam.

 • Tjänster för cybersäkerhetsfunktioner

  Ta del av en proaktiv studie som baseras på tidpunkt och en teknisk undersökning för att få mer information om ditt företags säkerhetsstatus och risk för exponering.

Hantering av säkerhetsöverträdelser under en incident

 • Tjänst för incidenthantering vid cybersäkerhetsangrepp

  Få hjälp med specialiserade undersökningar om incidenthantering vid cybersäkerhetskriser.

 • Incidenthantering med Office 365

  Få en analys av motstånd mot attacker i Office 365, komprometterade konton och potentiella kontoöverföringar.

Återställning efter en incident

 • Snabb återställning efter utpressningstrojaner

  Stoppa attacker, återställ kritiskt identitetsinfrastruktur och arbeta för att begränsa exponering för utpressningstrojaner i din miljö.

 • Återställning efter angrepp

  Ta bort angriparens kontroll från miljön, återta administrativ kontroll efter en cybersäkerhetsincident och förstärk dina kraftfulla kontroller på ett taktiskt sätt för att förhindra framtida säkerhetsöverträdelser.

Mer information om attacken NOBELIUM

Lär dig hur hotaktörerna tänker i den här fascinerande och historiska återblicken på den största statligt understödda attacken som någonsin genomförts.

Fler resurser

Microsoft Securitys metodtips

Få tydlig och uppföljningsbar vägledning om säkerhetsrelaterade beslut.

Microsoft Detection and Response Team

Läs mer om de senaste attackmetoderna och metodtipsen för cybersäkerhet som kommer från våra undersökningar och vårt engagemang.

Säkerhetsmetoder för återställning efter angrepp

Träffa Microsofts hjälpteam som slåss mot cyberattacker tillsammans med våra kunder.

Rapport om Microsofts digitala försvar

Få djupgående analys av befintliga hottrender med omfattande insikter om större utpressningstrojaner, nätfiske, IoT-hot och nationalstatsaktivitet.

Specialiserad support innan, under och efter en säkerhetskris

Ta hjälp av Microsoft Security Services för incidenthantering för att ta bort angripare från din miljö, skapa motståndskraft mot framtida attacker och reparera ditt skydd efter en säkerhetsöverträdelse. Kontakta din Microsoft-kontoansvariga om du vill veta mer.