บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานประเทศไทยให้บริการ: ไทย


ชั้น 37 ยูนิต 1-7
ตึก CRC Tower ออลซีซันส์เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66-2257-4999
โทรสาร: 66-2257-0099