Microsoft Việt Nam

Văn phòng tại Việt Nam hỗ trợ: Việt Nam, Campuchia và Lào

Tầng 16, Tòa nhà Capital Tower,
109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +844-3926-3000
Fax: +844-3826-1222