eduv2.msftedu.com
Bỏ qua để tới nội dung chính
Giáo dục

Hãy cùng chúng tôi tham gia sự kiện trực tuyến miễn phí mang tên “Reimagine Education” diễn ra vào ngày 6/3 >

Office 365 Education

Bắt đầu với Office 365 miễn phí

Học sinh, sinh viên và giáo viên tại các cơ sở đào tạo đủ điều kiện có thể đăng ký Office 365 Education gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, và mới thêm Microsoft Teams, cùng các công cụ lớp học bổ sung khác hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký bằng địa chỉ email hợp lệ của nhà trường ngay hôm nay.

Các học sinh xứng đáng có được quyền tiếp cận bình đẳng

Cung cấp các thiết bị và công cụ giúp tăng tốc hoạt động học tập và giúp từng học sinh phát huy được tiềm năng của mình.

Công cụ đắc dụng cho giáo viên và học sinh, sinh viên

Office 365 hoạt động như chính bạn: khắp mọi nơi. Các ứng dụng quen thuộc, có thể truy cập tài liệu mọi lúc theo thời gian thực - việc xây dựng học trình trở nên thông suốt tiện lợi trên mọi thiết bị Windows, Android hoặc iOS.

Sắp xếp mọi thứ về một nơi

Sổ tay điện tử OneNote giúp giáo viên sắp xếp tư liệu giảng dạy, dễ dàng cộng tác cùng đồng nghiệp cũng như học sinh, sinh viên.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi từ thiết bị bất kỳ

Tập hợp các cuộc trao đổi, nội dung và ứng dụng về một nơi trong một trải nghiệm thống nhất của Office 365 Education. Cộng tác theo thời gian thực không giới hạn và giữ nguyên định dạng tài liệu.

Đơn giản hóa công tác quản lý lớp học

Lập nhóm cho Teams, Intune for Education và nhiều tính năng miễn phí khác với School Data Sync.

Công cụ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

Một bộ công cụ đắc dụng được thiết kế cho giáo viên và học sinh, sinh viên, có thể truy cập Office 365 từ thiết bị thường dùng.

Hãy trang bị cho học sinh, sinh viên để các em thành công hôm nay và trong tương lai

Khi nhà trường áp dụng Office 365 Education, các em được học toàn bộ các kỹ năng và ứng dụng mà các công ty tìm kiếm nhiều nhất. Từ Outlook, Word, PowerPoint, Access đến OneNote, hãy trang bị công cụ hôm nay để các em sẵn sàng trong tương lai.

Dịch vụ đám mây kiến tạo lớp học hiện đại

Thiết lập các lớp học cộng tác, kết nối với các cộng đồng chuyên gia và giao tiếp với nhân viên toàn trường nhờ sức mạnh của OneDrive, Teams, và nhiều ứng dụng khác - tất cả từ một trải nghiệm thống nhất trong Office 365 Education.


VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Exchange Online cho phép chúng tôi tập hợp toàn bộ giáo ban, nhân viên, sinh viên trong một hệ thống để có thể dễ dàng trao đổi thông tin, xếp lịch hội họp và tăng cường cộng tác.

– Craig Jackson: Giám đốc Cơ sở hạ tầng, Hoạt động và Mạng lưới, Đại học Bang Illinois

Learn about pricing options

Pick the best pricing option for your budget and needs with free and low-cost plans.

Table contents compare three Office 365 plans for students.
  Office 365 A1 Office 365 A3 Office 365 A5
Office 365 A1 (one-time purchase)
(one-time purchase)
Office 365 A3 $2.50
user/month
(annual commitment)
Office 365 A5 $6.00
user/month
(annual commitment)

Includes the web-based version of these apps.

All the features in A1 plus full access to the Office desktop apps and additional management and security tools.

All the features in A3 plus Microsoft’s best-in-class intelligent security management, advanced compliance, and analytics systems.

Office apps

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote

Office apps

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (PC only)
 • MicrosoftAccess (PC only)

Office apps

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (PC only)
 • MicrosoftAccess (PC only)
Table contents compare three Office 365 plans for students.
  Office 365 A1 Office 365 A3 Office 365 A5
Office 365 A1 Free
(one-time purchase)
$3.25
user/month
(annual commitment)
$8.00
user/month
(annual commitment)

Includes the web-based version of these apps.

All the features in A1 plus full access to the Office desktop apps and additional management and security tools.

All the features in A3 plus Microsoft’s best-in-class intelligent security management, advanced compliance, and analytics systems.

Office apps

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote

Office apps

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (PC only)
 • MicrosoftAccess (PC only)

Office apps

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (PC only)
 • MicrosoftAccess (PC only)

Values for teachers

 • Work together with real-time coauthoring, autosaving, and easy sharing in your favorite web apps, Word, PowerPoint, and Excel.
 • Stay on top of your email with Outlook for the web and a 50 GB mailbox.1
 • Leverage Microsoft Teams, your digital hub that integrates the conversations, calls, content, and apps your school needs to be more collaborative and engaged.
 • Improve learning outcomes with built-in accessibility features and Learning Tools that support reading, writing, math, and communication.
 • Keep organized with OneNote, your digital notebook.
 • Stay connected with your colleagues with Class, Staff, and PLC Teams and OneNote Notebooks.
 • Conduct and take authentic assessments with Forms. Conduct and take authentic assessments with Forms.
 • Enable digital storytelling with Sway.
 • Never run out of space with unlimited personal cloud storage.2
 • Create professional-looking, educational diagrams with Visio for the web.

Value for faculty and staff:

 • Inform and engage with communication sites and team sites throughout your intranet using SharePoint.
 • Support compliance with solutions from the unified eDiscovery center.
 • Stay protected with rights management, data loss prevention, and encryption.
 • Create, manage, and share videos securely across your school with enterprise video service.
 • Develop apps without writing code to extend business data quickly with custom web and mobile apps.
 • Utilize workflow automation across apps and services to automate business processes without writing code.
 • Communicate easily with HD video conferencing.
 • Unlimited email storage with in-place archiving.
 • Get advanced email with archiving and legal hold.
 • Maximum number of users: unlimited.
 • Create, edit, and collaborate on business processes and communicate them visually to students and teachers.


 

 

 

Values for teachers

Includes all the value for teachers in A1, plus:

 • Install the Office desktop apps on up to five PCs or Macs per user.3
 • Install Office apps on up to five tablets and five phones per user.4

Value for faculty and staff:

Includes all the value for faculty and staff in A1, plus

 • Host meetings for up to 10,000 people with Microsoft Teams live events.
 • Help assess risk and gain insight into potential threats with Office 365 Cloud App Security.
 • Let parents or guardians and students schedule appointments with faculty online using Microsoft Bookings.
 • Help assess risk and gain insight into potential threats with Office 365 Cloud App Security.

 

 

Values for teachers

Includes all the value for teachers in A3, plus:

 • Microsoft's best-in-class security management.
 • Advanced compliance systems.
 • Advanced analytics systems.

Value for faculty and staff:

Includes all the value for faculty and staff in A3, plus:

 • Control how support accesses your mailbox with Customer Lockbox.
 • Protect against sophisticated threats like phishing and zero-day malware with the ability to investigate and remediate attacks post breach.
 • See advanced personal and organizational analytics with Microsoft Viva Insights personal analytics and Power BI Pro.
 • Get enhanced visibility and control of your Office 365 environment.
 • Create meetings with a dial-in number that attendees can join by telephone with Audio Conferencing.
 • Make, receive, and transfer calls across a wide range of devices with an option to add Calling Plan. Learn more.
 • Install Office apps on up to five tablets and five phones per user.3
 • Install the Office desktop apps on up to five PCs or Macs per user.4
 • Plan schedules and daily tasks with Microsoft Teams.
 • Get email with 100 GB mailbox.1
 • Take advantage of unlimited personal cloud storage.2

Tải về miễn phí Office 365 Education cho toàn trường

Trang bị cho thầy cô và sinh viên Office 365 Education trên mọi thiết bị, gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams và các công cụ bổ trợ học tập miễn phí.

Office 365 A1

Phiên bản Office miễn phí dùng trực tuyến gồm tất cả các ứng dụng thông thường của Office cùng Microsoft Teams.

Office 365 A3

TIếp cận các ứng dụng máy tính Office gồm Microsoft Teams cùng các công cụ quản lý và bảo mật vững chắc.

Office 365 A5

Tất cả các ứng dụng máy tính Office gồm Microsoft Teams, với khả năng bảo mật, tuân thủ và phân tích ưu việt.

Office + Microsoft 365 Education

Phương thức mua Office tốt nhất là với Microsoft 365 Education.

TÌM HIỂU THÊM

Đào tạo và tài nguyên

Tìm trợ giúp với Office

Tất cả các tư liệu trực tuyến bạn cần để tải về và cài đặt Office, quản lý tài khoản và khắc phục sự cố.

Hướng dẫn sử dụng Office

Tìm hiểu cách tận dụng tối đa gói sản phẩm Microsoft Office của bạn cho mọi trình độ.

Trang bị kỹ năng Office sẵn sàng cho tương lai

Giúp học sinh, sinh viên học các kỹ năng và ứng dụng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhiều nhất với Office 365 Education.

Cộng đồng Giáo dục Microsoft

Tìm hiểu cách tích hợp công nghệ vào giảng dạy với tư liệu phát triển chuyên môn và kết nối trao đổi trực tuyến.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể sử dụng gói sản phẩm trong suốt thời gian làm việc tại trường. Có thể cần xác minh lại điều kiện sử dụng sản phẩm của bạn vào bất kỳ lúc nào. Khi gói Office 365 Education của bạn hết hạn:

 • Các ứng dụng Office sẽ chuyển sang chế độ tiết giảm hoạt động, nghĩa là bạn có thể xem tài liệu nhưng không thể chỉnh sửa hoặc soạn tài liệu mới.
 • Các dịch vụ trực tuyến gắn liền với địa chỉ email do trường cấp - như Office Online và OneDrive - sẽ chấm dứt hoạt động.
 • Khi gói thuê bao của bạn hết hạn, bạn có thể gia hạn bằng cách xác minh lại trạng thái là giáo viên hoặc chuyển sang gói Office 365 cá nhân.

Trong đa số trường hợp, thời gian phản hồi là ngay lập tức thông qua quy trình xác minh tự động. Ở những trường hợp cần xác minh một trường đại học, có thể cần đến một tháng để xác nhận trường hội đủ điều kiện. Nếu hạn dùng thử 30 ngày sắp hết mà nhà trường chưa được chấp thuận là hội đủ điều kiện, vui lòng liên hệ ban hỗ trợ khách hàng.

  Office cung cấp nhiều phương án cho sinh viên nên bạn sẽ dễ dàng tìm được một phương án phù hợp ngân sách của mình.Tìm hiểu về các phương thức để nhận Office.

   Tài khoản OneDrive được gán cho bạn nhưng gắn liền với nhà trường và chỉ nên sử dụng cho nội dung phù hợp với nhà trường. Quản trị viên CNTT của trường có thể thay đổi quyền cấp phép và truy cập bất kỳ lúc nào.

    Office 365 Education được cấp phép riêng cho từng cá nhân giáo viên đủ điều kiện sử dụng. Nếu đồng nghiệp của thầy cô muốn sử dụng Office 365 Education, họ có thể lấy phép sử dụng cho riêng mình tại trang web Office 365 Education.

     Để cài đặt Office 365 Education, máy tính PC hoặc Mac phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hệ điều hành.Xem yêu cầu về hệ điều hành.

      Xem hướng dẫn di chuyển cho: Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 7 | Mac

       • Bạn cần có địa chỉ email cụ thể do trường cấp (ví dụ, contoso.edu) và có thể nhận email bên ngoài gửi đến.
       • Phải đủ tuổi hợp pháp để đăng ký sử dụng một sản phẩm trực tuyến.
       • Có kết nối internet.