eduv2.msftedu.com
Bỏ qua để tới nội dung chính
Giáo dục

Tham dự sự kiện trực tuyến Tạo đột phá trong giáo dục ngày 09/02/2023 > 

Khóa đào tạo và chương trình cho ban giám hiệu

Các bài học, tài nguyên, khóa đào tạo miễn phí được ngành công nhận và một cộng đồng toàn cầu sẵn sàng trợ giúp trường của bạn thực hiện những điều tuyệt vời.

Đào tạo và truyền cảm hứng

Hỗ trợ giáo viên các khóa đào tạo và phát triển chuyên môn mà họ cần.

Trung tâm Giáo dục Microsoft

Khóa đào tạo và tài nguyên giúp giáo viên sử dụng công nghệ Microsoft trong lớp học một cách hiệu quả và thu hút đồng thời tích lũy được huy hiệu và chứng chỉ.

Tìm nhà đào tạo phù hợp

Tìm các Đối tác Đào tạo Microsoft Education và Nhà Tư vấn Học tập có uy tín. Mỗi nhà đào tạo đều trải qua chương trình đào tạo chính quy của Microsoft và được cấp chứng nhận để có thể tiến hành đào tạo thay mặt cho Microsoft.

Chương trình Trường học Microsoft

Một cộng đồng toàn cầu tham gia vào việc cải tổ giáo dục để cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Trường học Microsoft

Chương trình Trường học Microsoft mở rộng cho bất kỳ trường học nào mới bắt đầu hành trình cải tổ toàn trường. Sau khi tham gia chương trình Trường học Microsoft, đội ngũ lãnh đạo của bạn sẽ đủ điều kiện tham gia các Trường học Microsoft khác thông qua cộng đồng Teams sôi nổi của chúng tôi.

Trường học Microsoft

Chương trình Trường học Microsoft mở rộng cho bất kỳ trường học nào mới bắt đầu hành trình cải tổ toàn trường. Sau khi tham gia chương trình Trường học Microsoft, đội ngũ lãnh đạo của bạn sẽ đủ điều kiện tham gia các Trường học Microsoft khác thông qua cộng đồng Teams sôi nổi của chúng tôi.

Trường Điển hình Microsoft

Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Microsoft, trường Điển hình cho thấy kết quả học tập của học sinh đã được nâng cao và có sự tập trung nhất quán vào các kỹ năng chuẩn bị cho tương lai và họat động như một tấm gương chia sẻ hành trình cải tổ giáo dục với các trường học khác trên thế giới.

Các sự kiện và khóa đào tạo sắp tới

Tìm các khóa đào tạo sắp tới theo nhu cầu và khóa đào tạo trực tiếp phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn của nhà trường.