Tổng quan

Với Thỏa thuận cấp phép cho nhà cung cấp dịch vụ (SPLA), nhà cung cấp dịch vụ và các Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) có thể cấp phép hàng tháng cho các sản phẩm đủ điều kiện của Microsoft, trong suốt thời hạn thỏa thuận 3 năm, để lưu trữ các dịch vụ và ứng dụng phần mềm cho khách hàng của họ. SPLA hỗ trợ nhiều trường hợp lưu trữ để giúp bạn cung cấp giải pháp hữu hiệu và mang tính tùy chỉnh cao cho nhiều khách hàng.

Để tìm hiểu thêm, hãy tải xuống Hướng dẫn về chương trình Thỏa thuận cấp phép cho nhà cung cấp dịch vụ (SPLA)  (PDF, 4,56 MB) và Thẻ giới thiệu về Thỏa thuận cấp phép cho nhà cung cấp dịch vụ (SPLA) (PDF, 509 KB).

Khách hàng tham gia chương trình Cấp phép số lượng lớn có thể cấp phép các ứng dụng máy chủ tại cơ sở và trên đám mây trong môi trường phần cứng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện đối với các ứng dụng cụ thể. Xem thông tin chi tiết về Chuyển giấy phép thông qua Bảo hiểm phần mềm.

Lợi ích

Những lợi ích sau đây được cung cấp thông qua SPLA:
 • Cung cấp các dịch vụ CNTT phù hợp cho khách hàng của bạn một cách linh hoạt thông qua một môi trường lưu trữ chung hoặc riêng.
 • Chỉ thanh toán cho giấy phép dựa trên những gì bạn cung cấp cho dịch vụ phần mềm mỗi tháng. Không có chi phí khởi đầu hoặc cam kết dài hạn.
 • Cung cấp cho khách hàng của bạn nền tảng Microsoft mới nhất và hiệu quả nhất. Dễ dàng tải xuống sản phẩm mà không mất phí thông qua Trung tâm dịch vụ cấp phép số lượng lớn của Microsoft (VLSC) thay vì đặt hàng phương tiện thực.
 • Sử dụng Sản phẩm của Microsoft để cung cấp dịch vụ phần mềm cho khách hàng cuối ở bất kỳ nơi nào trên thế giới được phép phân phối.
 • Mở rộng phạm vi kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp các dịch vụ phần mềm thông qua nhà bán lẻ bổ sung.
 • Có tùy chọn tập trung lưu trữ các giải pháp ứng dụng của bạn và mua lại cơ sở hạ tầng dịch vụ (IaaS) từ Nhà cung cấp trung tâm dữ liệu, kể cả Microsoft Azure.
 • Cài đặt các sản phẩm của Microsoft trên máy chủ dưới sự quản lý và kiểm soát hàng ngày của một công ty cho thuê ngoài để cung cấp dịch vụ phần mềm của bạn dựa trên năng lực và khả năng quản lý máy chủ. Công ty cho thuê ngoài có thể thực hiện các dịch vụ hỗ trợ quản trị, thử nghiệm và bảo trì trung tâm dữ liệu thay mặt cho khách hàng cuối.
 • Thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm nội bộ trước khi cung cấp cho khách hàng của bạn dưới dạng dịch vụ.
 • Cài đặt sản phẩm của Microsoft trên các máy chủ tại cơ sở của khách hàng cuối dưới sự quản lý và kiểm soát của bạn.
 • Thực hiện tối đa 50 bản trình diễn sản phẩm về phần mềm Microsoft cho người dùng và cung cấp cho khách hàng của bạn giai đoạn dùng thử miễn phí trong 60 ngày.
 • Bao gồm các chi nhánh của bạn theo một thỏa thuận duy nhất.
 • Mở rộng kinh doanh với ưu đãi chi phí cụ thể dành cho khách hàng cuối thuộc lĩnh vực giáo dục.
 • Đơn giản hóa việc cấp phép bằng Thỏa thuận dịch vụ và kinh doanh của Microsoft (MBSA). Sau khi đã ký MBSA, bạn phải ký một bản SPLA ngắn hơn và đơn giản hơn ba năm một lần. Điều này cũng giúp bạn mua dịch vụ hỗ trợ Premier và Professional dễ dàng hơn.

Quyền sử dụng

 
Giấy phép theo SPLA là giấy phép(hoặc gói đăng ký) không vĩnh viễn có thể được sử dụng trong thời hạn của thỏa thuận. Hiện có các mô hình cấp phép sau đây để cung cấp sản phẩm có bản quyền của Microsoft cho khách hàng: 
 • Trên số người đăng ký: Truy nhập giấy phép dành cho người đăng ký (SAL) là bắt buộc đối với mỗi người dùng hoặc thiết bị riêng lẻ được phép truy nhập hoặc sử dụng các sản phẩm được cấp phép. Với tùy chọn SAL, bạn không cần phải mua bản quyền máy chủ riêng.
 • Trên bộ xử lý: Giấy phép trên mỗi bộ xử lý không giới hạn số lượng người dùng truy nhập vào phần mềm được cài đặt trên bộ xử lý đó đối với các sản phẩm cấp phép của mô hình cho mỗi bộ xử lý.
 • Trên mỗi lõi: Giấy phép trên mỗi lõi (CL) không giới hạn số lượng người dùng truy nhập vào phần mềm máy chủ được cài đặt trên máy chủ có một số lõi thực xác định đối với các sản phẩm được cấp phép thông qua mô hình trên mỗi lõi.
 • Mô hình cấp phép cho mỗi máy khách/máy chủ lưu trữ:
  Mô hình cấp phép cho mỗi máy khách/máy chủ lưu trữ yêu cầu cả giấy phép máy chủ lưu trữ và giấy phép máy khách. Đối với "kết cấu máy chủ lưu trữ", bắt buộc phải có giấy phép máy chủ lưu trữ. Đó là một tập hợp các môi trường hệ điều hành (OSE) ảo và thực được cấu hình và hoạt động như một đơn vị để cung cấp dịch vụ ảo hóa, kết nối mạng, quản lý, trang web và tệp. Đối với OSE ảo của máy khách, bắt buộc phải có giấy phép máy khách.
  1. Trên mỗi bộ xử lý đối với máy chủ lưu trữ: Cấp phép phần cứng cho mỗi bộ xử lý đối với "kết cấu máy chủ lưu trữ" có thể chạy thử
  2. Cho mỗi phiên bản thử đối với máy khách: Cấp bản quyền cho mỗi phiên bản ảo chạy trên máy chủ lưu trữ
 • Cấp phép cụ thể theo sản phẩm: Tải xuống Tóm lược về quá trình cấp phép Microsoft Office được lưu trữ (PDF, 149 KB) để biết câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về Microsoft Office được lưu trữ trong các kịch bản lưu trữ của đối tác. Điều này bao gồm các thành phần cấp phép bắt buộc để cung cấp một giải pháp Office do đối tác lưu trữ cho khách hàng.
Xem Quyền sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ (SPUR) hiện tại ở đây.

Bắt đầu

Bạn có thể đăng ký chương trình SPLA với đại lý SPLA. Tìm hiểu cách bắt đầu với SPLA.
 
Tổ chức của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây mới được tham gia chương trình SPLA:
 • Đăng ký tham gia Mạng đối tác của Microsoft. Bạn phải là thành viên trong Mạng đối tác của Microsoft ở bất kỳ cấp độ nào. Tìm hiểu thêm về Mạng đối tác của Microsoft.
 • Ký Thỏa thuận Dịch vụ và Doanh nghiệp của Microsoft (MBSA). Các nhà cung cấp dịch vụ hiện có MBSA thông qua thỏa thuận Cấp phép số lượng lớn khác nên làm việc với người quản lý tài khoản hoặc đại lý của Microsoft để cung cấp số MBSA của họ và liên kết MBSA với SPLA.
 • Chỉ định đại lý SPLA. Chỉ định đại lý SPLA và làm việc với đại lý để hoàn thành SPLA và MBSA. Đại lý có thể hỗ trợ bạn về mọi mặt liên quan đến chương trình SPLA.
Bạn có thể tìm thêm tài liệu về chương trình SPLA ở đây.

Yêu cầu khác

Để tham gia chương trình SPLA, bạn cũng phải thực hiện những điều sau:
 • Tuân thủ Quyền sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ (SPUR). SPUR chỉ định các quyền và điều kiện sử dụng áp dụng cho việc khách hàng sử dụng sản phẩm cấp phép theo SPLA.
 • Cung cấp báo cáo hàng tháng và thanh toán cho giấy phép phần mềm. Gửi báo cáo sử dụng hàng tháng ít nhất là 100 đô la Mỹ hoặc báo cáo Không sử dụng (không liên tiếp) cho đại lý SPLA của bạn. Bạn cũng phải báo cáo về mọi giấy phép mà bạn đã cung cấp cho khách hàng đối với chi nhánh và đại lý dịch vụ phần mềm.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Các nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm có bản quyền của Microsoft mà họ cung cấp cho khách hàng.
Để có danh sách đầy đủ các yêu cầu, hãy tải xuống Hướng dẫn về chương trình SPLA (PDF, 4,4 MB).