Tham gia cùng Microsoft trong Cuộc trò chuyện ảo của chúng tôi với khách hàng

Ứng phó với các rủi ro mới và duy trì việc tuân thủ trong thế giới hậu COVID-19.

Quản lý rủi ro trong thời đại COVID-19

Các nhà quản lý rủi ro trên toàn thế giới đã phải nhanh chóng ứng phó với những nhu cầu liên tục thay đổi của nhân viên và khách hàng do đại dịch COVID-19. Làm thế nào để họ nhanh chóng đánh giá cũng như ứng phó với sự kiện bất ngờ và gây hậu quả nghiêm trọng này, cũng như với những rủi ro đang lộ diện và thực tế mới? Các công ty phải chú ý đến môi trường thay đổi, điều chỉnh các quy trình và biện pháp kiểm soát để quản lý những rủi ro mới trong khi duy trì việc tuân thủ. Tất cả những thay đổi này có ý nghĩa gì đối với tương lai của chương trình quản lý rủi ro?

Trong phần thảo luận với ban khách mời này, chúng tôi sẽ nói về việc đại dịch đã thay đổi cách chúng ta quản lý rủi ro trong các tổ chức doanh nghiệp như thế nào.

Tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu:

• Cách ứng phó với những rủi ro mới khi khách hàng của bạn phải đối mặt với những thách thức kinh doanh chưa từng có.
• Thay đổi cách thức nhân viên làm việc trong đại dịch và vai trò của người quản lý rủi ro trong việc giúp nhân viên khỏe mạnh và làm việc hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ.
• Bài học kinh nghiệm về việc ra quyết định trong đại dịch và lựa chọn của người quản lý rủi ro khi cân bằng khẩu vị rủi ro, tốc độ và tuân thủ.
• Đại dịch đã thay đổi vĩnh viễn cách thức các nhà quản lý rủi ro làm việc như thế nào.
• Các biện pháp tốt nhất để xây dựng lại biện pháp quản lý rủi ro cho tương lai.

18/05/2020, 11:00 SA–11:50 SA giờ Miền Đông

Tìm hiểu thêm