Microsoft University stillinger

Microsoft University tilbyr 6 ulike stillinger. Her får du en kort beskrivelse av dem.

Søknadsfristen for Microsoft University 2014 er ute.

Microsoft University 2015 åpner for nye søknader i november, og vi ser frem til å motta din søknad i neste runde.

CRM

Fagområdet CRM handler om å kjenne sine kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser bedre. CRM-systemer er verktøy som hjelper bedrifter med å håndtere disse forbindelsene på en mer strukturert og oversiktlig måte. Slik kan man bedre forstå behovene deres og bygge gode, langsiktige relasjoner. Man deler kundeinformasjonen med alle ansatte og får enkelt oversikt over møter, e-poster, aktiviteter, dokumenter, kampanjer, servicehenvendelser og salg som gjelder kunden eller leverandøren du jobber med. Microsoft Dynamics CRM er unikt fordi det er helt integrert med Microsoft Outlook. Dette gjør at man arbeider med salg, service og markedsføring fra et kjent miljø, slik at det er enklere å få med seg brukerne og øke produktiviteten. Microsoft Dynamics CRM er et av markedets mest fleksible CRM-systemer, bygget på kjent Microsoft-teknologi.

CRM-markedet er i sterk vekst, og Microsoft er verdens raskest voksende leverandør på dette området. Etterspørselen etter kompetanse er derfor enorm og det finnes mange spennende karriereveier, bl.a. innen salg, prosjektledelse, strategi, forretningsutvikling og som konsulent på tilpasning av løsningen.

Vi søker kandidater med minimum 3 års utdanning, og med interesse innen følgende fagområder:
- Økonomi
- Logistikk
- Markedsføring
- Produksjonsteknologi
- IT administrasjon
- Utvikling /IT generelt

 

CRM

ERP – eller forretningssystemer – inneholder en rekke vesentlige funksjoner for enhver virksomhet. Økonomi, HR, CRM, logistikk og mye mer. Markedet er i enorm vekst og Microsoft tar stadig markedsandeler. En karriere innenfor ERP-systemer byr på en rekke spennende muligheter. Du kan jobbe som utvikler, hvor tilpasning og skreddersøm er blant oppgavene. Du jobber tett med Microsoft, med kollegaer og ikke minst med kundene. Mulighetene er uendelige og du vil påvirke utviklingen i stor grad. En vesentlig del av et vellykket ERP-prosjekt dreier seg om god forretningsforståelse. Kunnskap om kundens bransje, utfordringer og konkurranseklima er egenskaper som er nødvendige for å lykkes, og fagkonsulenter innenfor ulike bransjer er sterkt etterspurt. Du styrer prosjektet og leder utviklingen i tett kontakt med kunden. Microsofts partnere er spesialister på Microsofts ERP løsninger og opplever stor etterspørselsvekst. Fokus på bransjeløsninger i kombinasjon med solid teknologiforståelse har skapt suksess, og fremtiden preges av vekst og spennende muligheter.

Slik kan arbeidsoppgavene dine bli som AX Konsulent:
- Analyse av kundebehov
- Design av løsning
- Opplæring av brukere
- Prosjektledelse
- Bistand til salgsavdelingen

Vi søker kandidater med minimum 3 års høyskole og med intresse innen følgende fagområder:
- Økonomi
- Logistikk
- Markedsføring
- Produksjonsteknologi
- IT administrasjon
- Utvikling /IT generelt

 

CRM

Med de nye kravene til lagring av informasjon og produktivitet hos de ansatte er ikke filserver og tradisjonell IT-infrastruktur god nok. Microsoft møter disse nye behovene med SharePoint-plattformen, som blant annet omfatter dokumenthåndtering, trippelnettpublisering (intranett, ekstranett, internett), arbeidsflyt, enterprisesøk og integrasjon mot fagsystemer. SharePoint er også Microsofts steg inn i semantisk web. Utviklere, konsulenter og arkitekter med SharePoint-sertifiseringer er blant de aller mest attraktive på arbeidsmarkedet og de jobber med de mest utfordrende prosjektene.

Vi søker kandidater med minimum 3 års høyskole og interesse innen følgende fagområder:
- Datateknikk/ Informatikk/ Systemutvikling
- Industriell Økonomi
- Komunikasjonsteknologi
- Markedsføring
- Matematikk/fysikk
- Andre IT-relaterte linjer

 

BI

Business Intelligence, også kalt virksomhetsstyring eller beslutningsstøtte, er et uttrykk som blir brukt om alt fra store datavarehus, rapportering, analyse, til balanced scorecard og dashboard. Med Microsofts BI løsning kan du lage alt dette.

Tradisjonelle BI systemer har historisk blitt brukt av økonomiavdelingen, utviklet hos IT og krevd spesialkompetanse på begge områder. Microsoft med sine brukervennlige verktøy ønsker å gi alle rollene i et firma mulighet til å ta gode beslutninger basert på informasjon de får i miljøene de sitter til vanlig med verktøy de kjenner godt. I tillegg gir Microsofts BI løsning IT avdelingen kontroll over bruker utviklete rapporter og analyser.

For å være en god Business Intelligence konsulent kreves den unike miksen av forretnings- og teknologiforståelse. I dette kurset legger vi vekt på begge deler. Det er et praktisk kurs som gir deg innblikk i den ekte hverdagen til en BI konsulent. Vi tar for oss typiske BI relaterte forretningsproblemer og løser dette ved å utvikle BI løsningen på alt det nyeste, fra databasenivå SQL Server 2008 R2til deling av informasjon over Sharepoint 2010 og brukervennlig visualisering med Office 2010 og PowerPivot. Kunnskap om kundens bransje, utfordringer og konkurranseklima er egenskaper som er nødvendige for å lykkes, og fagkonsulenter innenfor ulike bransjer er sterkt etterspurt.

Det er mye nytt og spennende som kom med de nyeste versjonene som ble lansert i mai 2010, som gjør MS BI løsning til en helt unik BI plattform. Microsofts partnere er spesialister på Microsofts BI løsninger og opplever stor etterspørsel. Vil du være blant dem som skiller deg ut i CV bunken med kompetanse få andre har?

Slik kan arbeidsoppgavene dine bli som BI Konsulent:
- Analyse av kundebehov
- Design av løsning
- Utvikling av BI løsninger fra databasenivå til sluttbruker
- Opplæring av brukere
- Prosjektledelse
- Bistand til salgsavdelingen

Vi søker kandidater med minimum 3 års utdanning og med interesser innen følgende fagområder:
- Ebusiness
- Business Intelligence
- Business Technology
- Database
- Økonomi
- Markedsføring
- IT administrasjon
- Utvikling /IT generelt

 

Infrastruktur Drift og administrasjon av IT-løsninger er et stadig viktigere tema for dagens IT sjefer. Med stadig økende kompleksitet, høyere krav til oppetid og press for å få implementert nye kostnadseffektive løsninger krever dette gode systemer hos IT-avdelingen. Gårsdagens brannslukningsorienterte modell for å drifte IT er gått ut på dato.
 

Microsoft har igjennom SystemCenter porteføljen satt fokus på god og enkel drift av IT -løsninger uten at det krever store team for å drive den. Dette er løsninger som passer fra de helt små bedriftene til de aller største vi har i Norge. Sammen med driftsverktøy kommer bruk av server virtualiseringsløsninger for å redusere kostnader til hardware.

Det er stort behov i markedet for konsulenter og arkitekter som har den rette innstillingen til drift og som har kunnskap om hvilke verktøy som skal til for å utvikle bedriftene over på en mer moderne driftsplattform. Våre partnere har sterk etterspørsel etter konsulenter til implementering av overvåkningsløsninger, forbedre driften av nettverk med mange PCer, drive prosjekter med utrulling av nye og oppdaterte PCer samt en rekke andre områder innen IT-drift og systemadministrasjon.

Arbeidsoppgaver som infrastruktur konsulent:
- Forstudie for oppgradering av infrastruktur
- Design av infrastruktur
- Analyse av sikkerhet ved endring av infrastruktur
- Opplæring av administratorer
- Installasjon av driftsverktøy
- Bygging av virtuelle server miljøer

Vi søker kandidater med minimum 3 års utdanning og interesse innenfor følgende fagområder:
- Drift/ ITIL
- Nettverk/ Windows Server OS
- IT administrasjon
- IT generelt

 

NET

.NET er en utviklingsplattform utviklet av Microsoft, som gjør det enklere og raskere å lage moderne og avanserte applikasjoner. Dette kan være web, multimedia, og bedriftsløsninger med tjenesteorientert arkitektur. Teknologien har fått en fantastisk mottakelse siden den ble lansert i 2001, både i næringslivet og i det offentlige, og 60 % av alle nye prosjekter benytter .NET.

Vi vet at de fleste universiteter og høgskoler ikke lærer bort .NET-teknologier som en del av utdannelsen du har tatt. Det kan derfor være en utfordring å få drømmejobben hos den arbeidsgiveren du ønsker deg når du ikke behersker en av de mest brukte teknologiene i markedet. Derfor har vi i samarbeid med næringslivet satt sammen et opplæringskonsept som ikke bare vil få deg raskt i gang med .NET-teknologien, du vil også bli sertifisert spesialist på .NET i tillegg til å knytte viktige relasjoner til nøkkelpersoner i Microsoft Norge.

Du vil lære å utvikle i et av de mest benyttede programmeringsspråkene i .NET, nemlig C#. C# likner mye på Java siden begge er videreutviklet med inspirasjon fra C++. Gjennom kurset vil du også få opplæring i verktøyet Visual Studio, et av de mest brukte og mest prisbelønte utviklingsmiljøene i markedet. Med Visual Studio vil du lære å utvikle avanserte web løsninger med ASP.NET. ASP.NET er for tiden den mest populære teknologien for å lage interaktive og brukervennlige web-sider. Du vil også få opplæring i Microsoft Expression og Silverlight, som er et sett av produkter og teknologier for å lage gode brukeropplevelser i dine applikasjoner, og få opplæring i Windows Azure som er en plattform for nettskyen.

Vi søker kandidater med minimum 3 års utdanning og interesse innenfor følgende fagområder:
- Datateknikk/ Informatikk/ Systemutvikling
- Programmering
- Komunikasjonsteknologi
- Matematikk/fysikk
- Andre IT-relaterte linjer