Microsoft julkistaa suomenkielisen version Microsoft Dynamics AX 4.0 -liiketoimintaratkaisusta

Julkaistu 21.11.2006

Microsoft tuo markkinoille uuden suomenkielisen version Microsoft Dynamics AX 4.0 -toiminnanohjausratkaisustaan. Uusi roolipohjainen keskitetty ratkaisu tarjoaa asiakkaille lisää joustavuutta,uusia portaaliliittymiä ja monipuolisia tietojen analysointimahdollisuuksia.

Microsoft Dynamics AX on integroitu, helposti mukautettava liiketoimintaratkaisu, joka auttaa yritystä automatisoimaan taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan ja toimitusketjun prosessit, yhdistämään eri osa-alueiden tiedot sekä hallinnoimaan entistä paremmin tärkeitä liikesuhteita. Työntekijät saavat käyttöönsä monipuoliset ja joustavat työkalut, joiden avulla he voivat toimia tehokkaasti, tehdä perusteltuja päätöksiä ja keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen.

"Microsoft Dynamics AX 4.0 auttaa asiakkaitamme hallitsemaan helpommin yhä kompleksisemmat liiketoiminnan prosessit ja luo samalla heille paremman ja kehittyneemmän näkymän liiketoiminnan tilaan.", kertoo Juha Karppinen, Microsoft Dynamics -liiketoiminnasta vastaava johtaja.

"Toimialasta riippumatta asiakkaamme hakevat asiakaspalvelusta erottavaa tekijää, joka toisi heille lisäarvoa omien liikesuhteidensa hoitamiseen. Asiakkaamme tarvitsevat ratkaisuja, joka tarjoavat johdolle helppokäyttöisen näkymän liiketoiminnan tilaan ja mahdollistavat tarvittaessa nopean muutoksen liiketoiminnan prosesseissa sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välisessä toiminnassa. Uusi Microsoft Dynamics AX 4.0 tarjoaa juuri sellaisen liiketoimintaratkaisun, kuin yrityksen johto ja käyttäjät haluavat," Karppinen jatkaa.

Integroitavuus

Microsoft Dynamics AX -ratkaisun eri osa-alueet jakavat tietoa kaikista liiketoimintaprosesseista niin, että tarvittavat tiedot ovat käytettävissä juuri oikealla hetkellä. Tuotanto- ja jakeluyritykset pystyvät esimerkiksi seuraamaan koko toimitusketjuaan Microsoft Dynamics AX:n täysin integroidun radiotaajuisen etätunnistuksen (Radio Frequency Identification, RFID) avulla ja siten täyttämään tärkeiden liiketoimintakumppaniensa tarpeet. Porautumalla yksityiskohtaisiin tietoihin järjestelmän missä tahansa osassa käyttäjät saavat reaaliaikaista tietoa kaikesta toiminnasta aina tuotantotilauksista ja varastotasoista asiakkaiden tilanteeseen saakka.

"Kun asiakkaamme tekevät strategisia IT-investointeja, he haluavat ratkaisuja, jotka integroituvat helposti olemassa olevaan Microsoft-infrastruktuuriin ja ovat tietohallinnolle ja käyttäjille jo tuttuja", Juha Karppinen toteaa.

Helppokäyttöisyys

Henkilöstö oppii käyttämään Microsoft Dynamics AX -järjestelmää nopeasti ja tehokkaasti, koska työkalut ovat käyttäjille ennestään tuttuja ja ne integroituvat kiinteästi liiketoimintaratkaisun toiminnallisuuteen. Microsoft Dynamics AX -järjestelmän käyttöliittymässä on helppo liikkua, koska se on tuttujen Microsoft Office -ohjelmistojen kaltainen. Siinä on myös Outlookista tuttu siirtymisruutu ja Outlookin komentojen kaltaisia toimintoja. Työntekijät saavat käyttöönsä tärkeät liiketoimintaan liittyvät tiedot nopeasti päivittäin käyttämillään työkaluilla, mikä tehostaa työskentelyä ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

"Vaikka ERP-ratkaisut ovat yleensä monimutkaisia ja laajoja, ei niiden käytön tarvitse olla vaikeaa", kertoo Tiina Niemi, Microsoft Dynamics AX -tuotemarkkinointipäällikkö.
"Microsoft Dynamics AX -liiketoimintaratkaisu toimii yrityksen prosessien mukaisesti ja käyttäjät tuntevat sen tutuksi jo heti alusta saakka."

Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics on integroitujen, joustavien liiketoimintaratkaisujen tuoteperhe, joka antaa työkalut hyvään päätöksentekoon yrityksissä. Microsoft Dynamics toimii kuten tutut Microsoft-ratkaisut ja ja valmis integaatio niihin mahdollistaa hyvän yhteentoimivuuden. Ratkaisut automatisoivat ja optimoivat taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan ja toimitusketjun prosesseja.

Lue lisää Microsoft Dynamics -ratkaisuista »

Sivun alkuun ↑