ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  MSDN Thailand REMIX 07 26 กันยายน 2550  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

MSDN Thailand REMIX 07

       เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน MSDN Thailand REMIX 07 ซึ่งเป๋นงานแสดงนวัตกรรมสำหรับนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ตลอดจนนักออกแบบเว็บ ภายในงานนำเสนอเครื่องมือสำหรับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ตัวใหม่ของไมโครซอฟท์รวมถึงเทคโนโลยี ASP.net AJAX และล่าสุดคือ Silverlight ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างสรรค์ผลงาน Interactive บนเว็บอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมี Hands On Lab สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ ของไมโครซอฟท์ งานในครั้งนี้มีชาวไอทีและเหล่านักพัฒนากว่า 800 ท่านเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้