Сравнение на пакетите, които се предлагат чрез корпоративно лицензиране

Надстройте до последния Office, за да подобрите продуктивността

Ако трябва да закупите пет или повече лиценза, Microsoft предлага приложенията на Microsoft 365 за бизнеса и приложенията на Microsoft 365 за предприятия. Винаги имате актуалната най-нова версия на Office, плюс услуги в облака, като напр. място за споделяне и съхранение на файлове. Microsoft 365 е абонаментна услуга, която ви позволява да работите практически от всяко място и включва услуги за продуктивност, които можете да разположите и управлявате по желания от вас начин.

За клиенти, които още не са готови за облака, Office предоставя три пакета, които се предлагат чрез корпоративно лицензиране – Office Professional Plus 2019, Office Standard 2019 и Office Standard 2019 for Mac. Ако имате нужда от по-малко от пет лиценза, вижте страницата за сравнение за други пакети на Office.

Вижте различните приложения в трите пакета на Office, които се предлагат като еднократна покупка чрез корпоративно лицензиране. Пакетите също се различават по степента на интеграция със свързани сървъри за бизнес продуктивност.

Диаграма за сравнение
  <div class='ow-cell-specs'><p>Office Standard 2019</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office Professional Plus 2019</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office Standard 2019 for Mac</p></div>

Основните функции за фирми, нуждаещи се от настолни приложения на Office за PC.

Основните функции за фирми, нуждаещи се настолни приложения на Office за PC, както и от незабавни съобщения и HD видеоконференции.
Основните функции за фирми, нуждаещи се от настолни приложения на Office за Mac.
Включени приложения на Office
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (само PC)

Включени приложения на Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (само PC)
 • MicrosoftAccess (само PC)
 • MicrosoftSkype за бизнеса

Включени приложения на Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • Класическите версии на приложенията на Office, инсталирани на един компютър PC или Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint и Publisher
 • OneNote: Достъп до допълнителни функции на OneNote (функциите варират)
 • Уеб версии на Word, OneNote, Excel и PowerPoint
 • Администраторите могат да управляват централно компютри и потребителски акаунти с групови правила
 • Администраторите могат да разполагат софтуер за много потребители едновременно с корпоративно активиране
 • Поемете управлението на отдалечен компютър или виртуална машина през мрежова връзка с терминални услуги
 • Взимайте решения с помощта на телеметрия на приложения, автоматизирано дистанционно измерване и събиране на данни, които могат да се превърнат в полезни анализи
 • [Само за преглед] Защитавайте информацията в цифров вид от неупълномощено използване чрез интегриране с Windows услуги за управление на правата за Windows Server1
 • Класическите версии на приложенията на Office, инсталирани на един компютър PC или Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher и Access
 • OneNote: Достъп до допълнителни функции на OneNote (функциите варират)
 • Уеб версии на Word, OneNote, Excel и PowerPoint
 • Бъдете по-продуктивни с помощта на лесна комуникация и сътрудничество с други хора в различни местоположения чрез Skype за бизнеса2
 • Администраторите могат да управляват централно компютри и потребителски акаунти с групови правила
 • Администраторите могат да разполагат софтуер за много потребители едновременно с корпоративно активиране
 • Поемете управлението на отдалечен компютър или виртуална машина през мрежова връзка с терминални услуги
 • Взимайте решения с помощта на телеметрия на приложения, автоматизирано дистанционно измерване и събиране на данни, които могат да се превърнат в полезни анализи
 • Архивирайте имейли направо от Outlook – не са необходими.pst файлове – и задавайте правила за съхранение, които автоматично архивират или изтриват имейли. ИТ администраторите могат да управляват централно архива на място и откриването на електронни данни. Не допускайте загубата на поверителни данни чрез имейл с пояснения за правилата на Outlook и защитата от загуба на данни на Exchange. Сканирайте електронни таблици за грешки и несъответствия чрез Inquire в Excel и преглеждайте резултатите от проверките чрез Spreadsheet Compare.3
 • Опростете интегрирането и обработването на големи обеми данни от различни източници и извършвайте бърз анализ чрез вградения Power Pivot в Excel. Проучвайте различни извадки и изгледи на данни с едно щракване в обобщена таблица или обобщена диаграма. Събирайте данни, диаграми и графики в един общ интерактивен изглед на Power View.
 • Извършвате гласови повиквания с помощта на клиент на Lync или Skype за бизнеса, започвате разговор от списъка с контакти, като въведете име или номер, или използвате клавиатурата за набиране, за да започвате обаждания чрез PSTN. Прехвърляйте по лесен начин разговор между устройства, паркирайте повиквания, получавайте достъп до гласовата поща от клиент на Lync или Skype за бизнеса и използвайте функциите на корпоративната гласова услуга под VDI. 3
 • Защитавайте информацията в цифров вид от неупълномощено използване чрез интегриране с Windows услуги за управление на правата за Windows Server1
 • Лесно комуникирайте с други хора в различни местоположения или часови зони с помощта на познати инструменти на Office и Skype за бизнеса3
 • Повишавате сътрудничеството и подобрявате производителността на екипа чрез пощенски кутии на сайтове. Имате достъп до свързан с проекта имейл в Exchange и документи в SharePoint – всичко това от Outlook, като достъпът е ограничен само до членовете на екипа, които имат подходящи разрешения.3
 • Класическите версии на приложенията на Office, инсталирани на един компютър PC или Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint и Publisher
 • OneNote: Достъп до допълнителни функции на OneNote (функциите варират)
 • Уеб версии на Word, OneNote, Excel и PowerPoint
 • Администраторите могат да разполагат софтуер за много потребители едновременно с корпоративно активиране

1. Пакетите на Office предоставят различни нива на интеграция със сървърите за бизнес продуктивност. Свържете се със сертифициран партньор на Microsoft, за да намерите най-доброто решение за вашите нужди.
2. Пакетите предоставят различни нива на интеграция със сървърите за бизнес продуктивност. Приложението Skype за бизнеса изисква или услугата Skype за бизнеса онлайн, или Skype за бизнеса сървър. Свържете се със сертифициран партньор на Microsoft
за да намерите най-доброто решение за вашите нужди.
3. Пакетите предоставят различни нива на интеграция със сървърите за бизнес продуктивност. Свържете се със сертифициран партньор на Microsoft
, за да намерите най-доброто решение за вашите нужди.