A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Получете управление и защита на устройствата в крайни точки в една единно платформа за управление с Microsoft Intune и Configuration Manager.

Поемете по по-гъвкавия път към управлението на облака

Endpoint Manager отговаря на нуждите на организациите, когато те осъществяват пътуването си към облака. Защитавайте, разполагайте и управлявайте всички потребители, приложения и устройства в крайни точки, без да прекъсвате съществуващите процеси.

Защита в облака в крайните точки

Помогнете за защитата на потребителските устройства срещу заплахи чрез технологията Microsoft Zero Trust с уникални възможности.

Изчерпателно управление с Windows 11

Опростете автоматичното осигуряване, управлението на конфигурирането и актуализациите на софтуера за всичките си крайни точки.

Максимална възвръщаемост на инвестициите

Възползвайте се от съществуващите инвестиции за модернизиране на средата за работа на потребителите с телеметрията в облака на Microsoft 365.

  • Маркетинговата архитектура на Microsoft Endpoint Manager показва трите етапа на пътуването в управлението в облака с помощта на Configuration Manager и Intune в едно унифицирано решение за управление на крайни точки.
    • Първият етап използва възможности за прикачване към клиент, които предоставят най-гъвкавия път за клиентите на Configuration Manager, за да започнат да печелят ползи от облака, без непременно да записват своите клиенти на Windows в Intune. Просто свържете сайта на Configuration Manager към облака и веднага получавате достъп до множество отдалечени действия и анализ.
    • Организациите, които са готови за следващата стъпка, могат да използват съвместно управление за управление на Windows с помощта на Configuration Manager и Intune. Устройството с Windows 10 се управлява както от системите на Configuration Manager, така и от системите за управление на мобилни устройства (MDM) във втория етап.
  • Препоръчваме новите клиенти или новите крайни точки да отидат директно в облака с Intune. Съществуващите клиенти могат постепенно да преместват повече работни натоварвания в облака на третия етап.

Научете повече за Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Обединено управление, базирано на облака.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Локално и базирано на облака управление.

Windows Autopilot

Опростено разполагане на устройства.

Анализ на крайни точки

Препоръки въз основа на данни.

Microsoft Defender за крайна точка

Защита на крайните точки от киберзаплахи.

Azure AD

Универсална платформа за управление и защита на самоличности.

Разберете какво казват клиентите

Amedisys logo

 

„Доверяват ни се да се грижим за хората, когато са най-уязвими. И искаме да се уверим, че уважаваме и почитаме техните данни“ казва той. „За нас беше важно да намерим доставчик като Microsoft, който цени и уважава данните на пациента толкова, колкото и ние.“

Tower Insurance logo

 

„Пилотното ни стартиране на Microsoft Endpoint Manager и Windows Autopilot доведе до коренна промяна – изведнъж можехме да осигуряваме устройства от конзолата за минути и веднага да ги изпращаме… Сега можем автоматично да внедряваме нови инструменти, за да помагаме на служителите в Tower да бъдат още по-продуктивни.“

Yamaguchi Prefecture logo

 

„Усетихме, че Microsoft Endpoint Manager ни осигури много гъвкав и подходящ начин за разполагане на голям брой устройства и тяхното централно управление от облака –идеалното решение за нашия проект.“

Bancolombia logo

 

„Искаме да осигурим спокойствие на нашите клиенти, че това е сериозна банка, че правим това, което е най-добре за тях, и че постигаме защитата на данните, която те очакват от нас.“

Допълнителни ресурси

Интерактивна демонстрация на продукта

Блогове за Microsoft Endpoint Manager

Следвайте Microsoft Endpoint Manager в Twitter

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.

2. Gartner, Magic Quadrant за инструменти за унифицирано управление на крайни точки, 16 август 2021 г., Дан Уилсън | Крис Силва | Том Сипола.
3. The Forrester Wave™: унифицирано управление на крайни точки, трим. 4 2021 г.,Уил Маккеън-Уайт, ноември 2021 г.
4. Omdia: решения за управление на крайни точки 2021 – 22 г.™: Адам Холтби, главен анализатор, ноември 2021 г.
5. Kuppingercole: Компас за лидерство: Унифицирано управление на крайни точки 2021 г., Ричард Хил.