A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Получете защита на крайни точки, управление на устройства и интелигентни действия в облака в една единно платформа за управление с Microsoft Intune и Configuration Manager.

Microsoft е наречен „лидер“ от Gartner®

Gartner признава Microsoft за лидер в Magic Quadrant™ за 2021 г. за унифицирано управление на крайни точки за неговото изпълнение и визия.1, 2

Поемете по по-гъвкавия път към управлението на облака

Endpoint Manager отговаря на нуждите на организациите, когато те осъществяват пътуването си към облака. Защитавайте, разполагайте и управлявайте всички потребители, приложения и устройства без прекъсвания на съществуващите процеси.

Защита в облака в крайните точки

Помогнете за защитата на потребителските устройства срещу заплахи чрез технологията Microsoft Zero Trust с уникални възможности.

Изчерпателно управление с Windows 11

Опростете автоматичното осигуряване, управлението на конфигурирането и актуализациите на софтуера за всичките си крайни точки.

Максимална възвръщаемост на инвестициите

Възползвайте се от съществуващите инвестиции за модернизиране на средата за работа на потребителите с телеметрията в облака на Microsoft 365.

  • Маркетинговата архитектура на Microsoft Endpoint Manager показва трите етапа на пътуването в управлението в облака с помощта на Configuration Manager и Intune в едно унифицирано решение за управление на крайни точки.
    • Първият етап използва възможности за прикачване към клиент, които предоставят най-гъвкавия път за клиентите на Configuration Manager, за да започнат да печелят ползи от облака, без непременно да записват своите клиенти на Windows в Intune. Просто свържете сайта на Configuration Manager към облака и веднага получавате достъп до множество отдалечени действия и анализ.
    • Организациите, които са готови за следващата стъпка, могат да използват съвместно управление за управление на Windows с помощта на Configuration Manager и Intune. Устройството с Windows 10 се управлява както от системите на Configuration Manager, така и от системите за управление на мобилни устройства (MDM) във втория етап.
  • Препоръчваме новите клиенти или новите крайни точки да отидат директно в облака с Intune. Съществуващите клиенти могат постепенно да преместват повече работни натоварвания в облака на третия етап.

Научете повече за Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Обединено управление, базирано на облака.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Локално и базирано на облака управление.

Windows Autopilot

Опростено разполагане на устройства.

Анализ на крайни точки

Препоръки въз основа на данни.

Microsoft Defender за крайна точка

Защита на крайните точки от киберзаплахи.

Azure AD

Универсална платформа за управление и защита на самоличности.

Разберете какво казват клиентите

Atos Logo

Много служители на Atos работят от разстояние. В миналото те трябваше да отидат в офиса, за да настроят устройствата си. Процесът отнемаше цял ден. С Autopilot и Intune настройката сега отнема по-малко от два часа и може да бъде направена от вкъщи.

Premera Blue Cross logo

Premera разположи Microsoft Intune с правилата за условен достъп на Azure AD, за да контролира достъпа и да защити служебните файлове на личните мобилни устройства на служителите. Сега те използват собствените си устройства за работа, като се намалява рискът от изтичане на данни.

KPMG Logo

KPMG използва възможности за многофакторно удостоверяване в мобилното приложение на Outlook, за да увеличи продуктивността и да създаде защитена мобилна среда, която да защитава чувствителната информация на мобилните устройства на служителите.

Save the children Logo

Save the Children използва Microsoft Enterprise Mobility + Security, за да поддържа критичните данни в безопасност и да гарантира, че всички лични устройства, които служителите използват за работа, спазват стандартите за правила за защита на организацията.

Допълнителни ресурси

Интерактивна демонстрация на продукта

Блогове за Microsoft Endpoint Manager

Следвайте Microsoft Endpoint Manager в Twitter

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.

2. Gartner, Magic Quadrant за инструменти за унифицирано управление на крайни точки, 16 август 2021 г., Дан Уилсън | Крис Силва | Том Сипола.
3. The Forrester Wave™: Унифицирано управление на крайни точки, трим. 4 2019 г., Андрю Хюит, ноември 2019 г.