Modernizace firmy s úsporou nákladů 

S Microsoftem 365 můžete ušetřit náklady na práci na dálku i v kanceláři, omezit zbytečné výdaje a automatizovat opakující se úkoly.

Two people in a relaxed shared space. One person is using a laptop and the other is using a tablet device and a mobile phone.

Prozkoumejte šest oblastí pro úsporu nákladů

Konsolidace licencí dodavatelů

Snižte náklady tím, že budete pracovat s jedním dodavatelem, který může plnit různé funkce. Když tuto oblast zkonsolidujete a budete pracovat s méně dodavateli, snížíte náklady na integraci, omezíte prostoje a zajistíte lepší a plynulejší prostředí pro koncové uživatele.

 

Prozkoumejte podnikové funkce v nabídce Microsoft 365 E5 >

 

Méně než 300 uživatelů? Seznamte se s nabídkou Microsoft 365 Business Premium >

Telit logo

 

„Výběr byl relativně jednoduchý. Zjistili jsme, že licence E5 může uspokojit naše klíčové požadavky na zabezpečení s nižšími náklady a umožňuje lepší integraci do naší existující infrastruktury.“

 

Itzik Menashe, viceprezident pro IT a informační bezpečnost

Telit

Úspora nákladů na správu a nasazování IT

Můžete snížit náklady na správu tak, že údržbu hardwaru a softwaru přenecháte Microsoftu a váš IT tým se bude moct věnovat užitečnějším činnostem v rámci firmy.

Invest in Canada/Investir au Canada logo

 

„Ve srovnání s ostatními jsme velmi malá organizace a máme toho hodně na práci – nemáme ale kapacitu na to, abychom zaměstnávali velký IT tým nebo hostovali místní infrastrukturu. S Microsoftem 365 můžeme pracovat rychle a efektivně, což je pro naši organizaci nejdůležitější.“

 

Gary Devis, ředitel pro firemní řešení

Invest in Canada/Investir au Canada

Snížení celkových nákladů na rizika

Pomocí řešení zabezpečení v Microsoftu 365 můžete výrazně snížit závažnost a počet úspěšných útoků na zabezpečení koncových uživatelů. Když nebude dopad tak závažný, můžete úspěšné útoky rychleji odhalit a snadněji vyřešit.

 

Informace o ochraně před hrozbami>

BP logo

 

„Pomocí kombinace řešení Cloud App Security a Azure AD můžeme zjišťovat neobvyklé vzorce chování, rozšiřovat kontroly na základě rizik a vynucovat přístup uživatelů, který je udělován jenom k těm správným zařízením a místům.“

 

Chris Eaton, ředitel pro strategii a architekturu zabezpečení

BP

Úspora nákladů na fyzickou přítomnost a cestování

Ušetřete náklady na práci v kanceláři, cestování a pohoštění díky práci na dálku, pořádání virtuálních událostí a online schůzek.

 

50 % organizací, které se zúčastnily [průzkumu], hlásí, že v současnosti 81 % jejich zaměstnanců pracuje na dálku. Až pandemie skončí, bude pravděpodobně 41 % zaměstnanců pracovat na dálku i nadále, přinejmenším částečně.

IKEA logo

 

„Díky Microsoft Teams jsme přešli na nové způsoby práce, které omezují nutnost cestování a dávají lidem možnost lépe sladit pracovní a osobní život.“

 

Jesper Brodin, výkonný ředitel
Ingka Group

Úspory díky automatizaci a zlepšování procesů

Pomocí pracovních postupů, řídicích panelů, funkcí umělé inteligence a dalších možností v Microsoftu 365 můžete transformovat a zjednodušovat firemní procesy a zlepšovat tak celkové výsledky firmy.

 

Informace o automatizaci firemních procesů >

 

Informace o business intelligence>

HAVI logo

 

„Zavádění nových zaměstnanců do systému nám dříve trvalo čtyři až pět hodin. A pokud došlo k chybě, mohlo se to protáhnout na týden nebo dva. Teď to trvá méně než 40 minut.“ 

 

Thomas Pagnoux, vedoucí oddělení služeb pro koncové uživatele
HAVI

Úspora nákladů a výhody pro firmy

  • Snížení nákladů přechodem na Microsoft 365 E3

    Snížení celkových nákladů na vlastnictví díky snížení počtu volání technické podpory, úsporám na zřizování a snížení nákladů na licence, infrastrukturu a správu: 13,1 milionu.1

  • Úspora nákladů a maximalizace hodnoty firmy s Microsoftem 365 E5

    Celková úspora času ve 3. roce, kterou přináší vylepšená spolupráce, firemní procesy, omezování prostojů a přístup k informacím pro celkový počet 5 000 uživatelů: 335 000.2

1. Zdroj: The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 E3
2. The Total Economic Impact™ Of The Microsoft 365 E5 Solutions