Windows 10 a Windows 11 v cloudové konfiguraci

Transformujte počítače s Windows 10 a Windows 11na zjednodušené, snadno spravovatelné cloudové koncové body.

A laptop running Windows 11.

Zjednodušená konfigurace zařízení pro hybridní práci

Zjednodušená správa

Aplikace, uživatelé i zabezpečení se spravují ze sjednocené platformy pro správu koncových bodů, která je špičkou v oboru1.

Optimalizace v zájmu produktivity

Poskytuje přístup k aplikacím a nástrojům, které zaměstnanci potřebují, aby mohli úspěšně vykonávat svou práci.

Integrované zabezpečení

Zabezpečení integrované v Microsoftu 3652 a Windows 10/11 pomáhá chránit pracovníky, data a prostředky společnosti.

Scénáře cloudové konfigurace

Nastavte zařízení s Windows 10 a 11 s využitím doporučených konfigurací pro uživatele s potřebami na úrovni prioritních pracovních postupů.

Jak to funguje

Při použití cloudové konfigurace doporučené Microsoftem se zařízení s Windows 10 a s Windows 11 stanou zabezpečenými, produktivními a snadno spravovanými koncovými body.

1. Cloudová identita

Pracovníci se zaregistrují do Azure Active Directory, aby mohli využívat jednoduché jednotné přihlašování a zabezpečený přístup k firemním aplikacím a prostředkům.

2. Cloudová správa

Microsoft Endpoint Manager můžete využít pro zabezpečení koncových bodů, správu zařízení a inteligentní cloudové akce.

3. Aplikace vybrané oddělením IT

Nakonfigurujte v zařízeních Microsoft Edge, Microsoft Teams a ukládání dat na Microsoft OneDrive. Volitelně můžete nainstalovat aplikace Microsoftu 365 a nezbytné firemní aplikace, které můžou být k dispozici přímo nebo prostřednictvím virtualizace.

Zdroje informací

Příručka k Windows v cloudové konfiguraci

Dokumentace k Windows v cloudové konfiguraci pro IT profesionály

Windows Autopilot

Časté otázky

|

Cloudová konfigurace je – jednoduše řečeno – Microsoftem doporučená konfigurace zařízení s Windows 10/11, která je optimalizovaná pro cloud a uživatele využívající specifické pracovní postupy. Správci IT pomocí Microsoft Endpoint Manageru aplikují standardní cloudovou konfiguraci Windows 10/11, kterou jde snadno spravovat, na vybranou sadu nových nebo stávajících zařízení. Tato konfigurace funguje na zařízeních s Windows 10/11 Pro nebo Windows 10/11 Enterprise a může být vhodná pro pracovníky, kteří při svých cílených pracovních postupech potřebují jenom omezený počet aplikací vybraných a schválených oddělením IT. Uživatelské účty se zaregistrují v Azure Active Directory a zařízení se zaregistrují do cloudové správy v Intune, aby se mohla automaticky aktualizovat průběžnými aktualizacemi produktů a zabezpečení.

Ne. Cloudová konfigurace NENÍ nová verze, edice nebo režim Windows, takže neexistuje žádná závislost na novém hardwaru a nemusíte se obávat omezení operačního systému. Stručně řečeno: cloudová konfigurace je standardizovaná, snadno spravovatelná konfigurace, kterou je možné použít pro zařízení s Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 Enterprise nebo Windows 10/11 Education. Nasazuje se prostřednictvím Microsoft Endpoint Manageru.

Je možné použít libovolnou podporovanou verzi Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 Enterprise nebo Windows 10/11 Education získanou v rámci půlročního kanálu. Podrobnosti najdete v přehledu a průvodci nastavením.

Cloudová konfigurace může být vhodná pro každého, jehož role se dá splnit pomocí nějaké kombinace prohlížeče, Microsoft Teams, e-mailu, volitelných kancelářských aplikací a omezeného počtu interních firemních aplikací dostupných přímo v zařízení nebo prostřednictvím virtualizace. Tato standardizovaná konfigurace se dá použít v mnoha různých scénářích, mezi něž patří standardizace konfigurace zařízení v různých firemních odděleních, umožnění vzdálené práce prostřednictvím virtualizace a jednoduché konfigurace zařízení nebo podpora studentů a učitelů při online výuce.

Cloudovou konfiguraci můžete okamžitě nasadit na libovolné zařízení, pro které máte platnou licenci na Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 Enterprise nebo Windows 10/11 Education. Podobně k tomu, jako jste zařízení s Windows 10/11 spravovali doposud, můžete i cloudovou konfiguraci kdykoli aplikovat, odebrat nebo změnit pomocí Microsoft Endpoint Manageru.

Použijte scénář s průvodcem, který je dostupný v Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru, nebo můžete konfiguraci aplikovat ručně podle postupu doporučeného v přehledu a průvodci nastavením.

Používejte Windows v cloudové konfiguraci coby součást celku řešení pro produktivitu, mobilitu a zabezpečení

1. Společnost Gartner ve své studii Magic Quadrant za rok 2020, ve které se soustředila na sjednocenou správu koncových bodů, zařadila Microsoft na přední místo. Ocenila naši komplexní vizi a schopnost reagovat na požadavky trhu s řešeními pro sjednocenou správu.
2. Předplatné se prodává samostatně.