Najděte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se ukončení podpory pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2. Toto se netýká systémů Windows 7 nebo Office 2010. Další informace o těchto produktech naleznete v častých dotazech k ukončení podpory pro Windows 7 a Office 2010.

Nejčastější dotazy k ukončení podpory pro Windows 7 a Office 2010

Stáhněte si datový list Prodloužení aktualizací zabezpečení

Vysvětlení možností využití programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server


Obecné dotazy

|

Podpora pro SQL Server 2008 a 2008 R2 skončí 9. července 2019.

 

Podpora pro Windows Server 2008 a 2008 R2 skončí 14. ledna 2020.

Zásady životního cyklu produktů společnosti Microsoft zajišťují pro podnikové a vývojářské produkty, jako jsou SQL Server a Windows Server, podporu po dobu 10 let (5 let hlavní fáze a 5 let prodloužené fáze). V souladu s těmito zásadami nebudou po uplynutí období prodloužené fáze podpory poskytovány žádné opravy ani aktualizace zabezpečení. To může způsobovat problémy se zabezpečením a dodržováním předpisů a vystavit aplikace i celé firmy zákazníků závažným bezpečnostním rizikům.

Doporučujeme upgradovat na nejnovější verze našeho softwaru, abyste si nadále zajistili pravidelné aktualizace zabezpečení, a to buď v Azure, nebo místní. Pro zákazníky, kteří nebudou schopni tento přechod provést do data ukončení podpory, máme možnosti k zajištění ochrany dat a aplikací v přechodném období po ukončení podpory:

 

Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure: Zákazníci, kteří migrují úlohy do Azure Virtual Machines (IaaS), získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server i Windows Server 2008 a 2008 R2 na období tří let od data ukončení podpory bez dalších příplatků nad rámec nákladů na provoz virtuálního počítače. Pro mnoho zákazníků je to snadný první krok před upgradem nebo modernizací pomocí novějších verzí nebo služeb v Azure. Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS), budou také mít přístup k průběžným aktualizacím zabezpečení, protože se jedná o plně spravované řešení. Zákazníci nepotřebují program Software Assurance, aby mohli obdržet program Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure.

 

Oprávnění zákazníci mohou využít program Zvýhodněné hybridní využití Azure (dostupný pro zákazníky s aktivním programem Software Assurance nebo serverovým předplatným), v rámci něhož získají slevy na službu Azure Virtual Machines (IaaS) nebo spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS). Tito zákazníci budou také mít přístup k Prodloužení aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků nad rámec nákladů na provoz virtuálních počítačů.

 

Prodloužení aktualizací zabezpečení pro místní nebo hostovaná prostředí: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude také k dispozici pro aplikační úlohy provozované místně nebo v hostitelském prostředí, například u jiného cloudového poskytovatele. Zákazníci, kteří používají SQL Server nebo Windows Server na základě licencí s aktivním programem Software Assurance v rámci smlouvy Enterprise (EA), Enterprise Subscription (EAS), Server a Cloud Enrollment (SCE) nebo Enrollment for Education Solutions (EES) nebo v rámci předplatného, budou mít možnost každoročně zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení po dobu tří let od ukončení podpory.

 

Prodloužení aktualizací zabezpečení lze zakoupit pouze v rámci EA, EAS nebo SCE. Prodloužení aktualizací zabezpečení nelze zakoupit v rámci Open, Select nebo MPSA, lze ji však použít na servery licencované s aktivním SA nebo na předplatné v rámci těchto programů. Licence na produkty a program Software Assurance nemusí náležet do stejné prováděcí smlouvy. Zákazníci ale nemohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit mimo licenční programy EA, EAS, SCE a EES nebo předplatné.

 

Zákazníci mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení jen pro ty servery, které potřebují takto pokrýt. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení je možné zakoupit přímo od společnosti Microsoft nebo od partnera, který prodává licence Microsoft.

Na program Prodloužení aktualizací zabezpečení mají nárok edice Enterprise, Datacenter, Standard a Workgroup systému SQL Server 2008 a 2008 R2 a edice Datacenter, Enterprise a Standard systému Windows Server 2008 a 2008 R2, a to ve verzích x86 i x64.

V Azure: Zákazníci mohou okamžitě začít migrovat aplikační úlohy do služby Azure Virtual Machines a instalovat pravidelné aktualizace zabezpečení až do data ukončení podpory. Poté bude k dispozici program Prodloužené aktualizace zabezpečení, který zajistí nepřerušené zabezpečení.

 

V místních a hostovaných prostředích: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení je nyní možné zakoupit od společnosti Microsoft nebo od partnera, který prodává licence Microsoft. Poskytování aktualizací v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení začne po datu ukončení podpory, až budou k dispozici.
 

Pro SQL Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a průvodce aktualizací zabezpečení označených jako „kritické“ po dobu maximálně tří let od 9. července 2019.

 

Pro Windows Server 2008 a 2008 R2: Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zajišťuje poskytování aktualizací zabezpečení a průvodce aktualizací zabezpečení označených jako „kritické“ a „důležité“ po dobu maximálně tří let od 14. ledna 2020.

 

Aktualizace zabezpečení v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou distribuovány, pokud a když budou dispozici. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje technickou podporu. K získání odpovědí na dotazy týkající se Serveru 2008 a 2008 R2 pro úlohy zahrnuté do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení můžete ale využít jiné plány podpory společnosti Microsoft.

 

Program Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje nové funkce, zákazníkem vyžádané opravy hotfix netýkající se zabezpečení ani žádosti o změny v návrhu. Společnost Microsoft ale může podle svého uvážení nabídnout opravy netýkající se zabezpečení, pokud to bude považovat za nezbytné.

 

Tato nabídka zpětně nezajistí nárok na žádnou aktualizaci, kterou vývojářský tým již v minulosti zamítl.

 

Další informace o tom, co je považováno za „kritickou“ nebo „důležitou“ aktualizaci, získáte na webu Microsoft Security Response Center (MSRC).

Když v minulosti nastal termín ukončení podpory, poskytoval SQL Server jen kritické aktualizace zabezpečení, což odpovídá kritériím našich podnikových zákazníků v souvislosti s dodržováním předpisů. Pro SQL Server nejsou vydávány obecné měsíční aktualizace zabezpečení. Společnost Microsoft poskytuje aktualizace zabezpečení (veřejně distribuovatelné opravy) pro SQL Server průvodce aktualizací zabezpečení když je SQL Server uveden jako dotčený produkt.

 

V situacích, kdy nové důležité aktualizace pro SQL Server nebudou vydány a zákazník je na rozdíl od služby MSRC bude považovat za nezbytné, budeme spolupracovat se zákazníky v rámci individuálních případů a navrhneme jim vhodné kroky ke zmírnění dopadů.

Zákazníci s aktivním programem Software Assurance mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí v rámci smlouvy Enterprise Agreement (EA), Enterprise Subscription Agreement (EAS), Server & Cloud Enrollment (SCE) nebo Enrollment for Education Solutions (EES). Program Software Assurance nemusí být ve stejné registraci.

Ne, zákazníci mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení využít pro libovolný počet místních serverů verze 2008 s programem Software Assurance.

V Azure: Zákazníci provozující Windows Server nebo SQL Server 2008 a 2008 R2 ve službě Azure Virtual Machines získají program Prodloužení aktualizací zabezpečení zdarma bez příplatku nad rámec cen za provozování virtuálních počítačů. Zákazníci, kteří přecházejí na spravovanou instanci Azure SQL Database (PaaS), program Prodloužení aktualizací zabezpečení nepotřebují, protože se jedná o plně spravované řešení, které je vždy aktuální a pro které opravy instaluje společnost Microsoft.

 

Místní prostředí: Zákazníci s aktivním programem Software Assurance nebo licencemi ve formě předplatného si mohou program Prodloužení aktualizací zabezpečení každoročně zakoupit za přibližně 75 % ceny licence v místním prostředí. Ceny jsou k dispozici ve zveřejněných cenících. Další podrobnosti se dozvíte od svého partnera společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

 

Hostovaná prostředí: Zákazníci využívající licenci na Windows Server nebo SQL Server 2008 nebo 2008 R2 prostřednictvím autorizovaného hostitele SPLA budou muset zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení samostatně v rámci programu Enterprise nebo Server and Cloud Enrollment, a to přímo od společnosti Microsoft za 75 % plné ceny místní licence za rok nebo od prodejce společnosti Microsoft, aby ho mohli využívat v hostovaném prostředí. Cenu za program Prodloužení aktualizací zabezpečení získaný prostřednictvím prodejců společnosti Microsoft stanoví příslušný prodejce. Ceny za program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server se zakládají na ceně za Windows Server Standard podle počtu jader, na základě počtu virtuálních jader v hostovaném virtuálním počítači a s ohledem na minimum 16 licencí na instanci. Ceny za program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server se zakládají na ceně za SQL Server podle počtu jader, na základě počtu virtuálních jader v hostovaném virtuálním počítači a s ohledem na minimum 4 licencí na instanci. Nevyžaduje se program Software Assurance. Další podrobnosti se dozvíte od svého prodejce společnosti Microsoft nebo týmu zákaznického účtu.

Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení bude vypočtena na základě počtu jader, licencovaných pro produkční zátěž SQL v místním prostředí zákazníka. Pokud zákazník licencoval 8 jader pro místní SQL Server a prostřednictvím programu Software Assurance má sekundární pasivní server (například virtuální počítač) s 8 jádry na Azure, zakoupí tento zákazník program Prodloužení aktualizací zabezpečení na základě 8 jader systému SQL Server. Zákazníci pak mohou použít aktualizace na své místní produkční zatížení a sekundární pasivní server (například virtuální počítač) na Azure.

Ne, zákazníci nemohou pro edice SQL Server 2008 R2 Express nebo Developer Edition zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení. Mohou ale přenést své úlohy do Azure a získat tak program Prodloužení aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků nad rámec nákladů na používání služby Azure. Rovněž platí, že zákazníci, kteří mají program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server pro úlohy produkčních aplikací mají dovoleno aplikovat aktualizace na své servery s edicí SQL Server Developer výhradně pro účely vývoje a testování.

Nárok na zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí mají zákazníci, kteří pro své servery mají aktivní program Software Assurance nebo licence ve formě předplatného prostřednictvím EA, EAS, SCE nebo EES.

 

Zákazníci se mohou rozhodnout, které servery pokryjí.

 

Program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupený prostřednictvím EA, EAS, SCE nebo EES mohou používat zákazníci, kteří mají aktivní program Software Assurance prostřednictvím dalších registrací (např. Open, Select, MPSA).

 

Ceny zůstanou stejné pro roky 1, 2 a 3.

 

Ceny programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou vycházet z aktuálního licenčního modelu příslušného serveru. Licence Windows Server například vycházejí z počtu jader a jsou vyžadovány pro všechna fyzická jádra každého serveru.

 

Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení je přibližně (ročně) 75 % ceny za licenci na nejnovější verzi systému SQL Server nebo Windows Server v programu EA nebo SCE. Podívejte se do zveřejněných ceníků nebo požádejte prodejce o aktuální ceny.

 

Pokrytí bude možné zakoupit ve třech po sobě jdoucích 12měsíčních intervalech od data ukončení podpory.

 

Zákazníci nemohou zakoupit částečná období (například jen 6 měsíců). Termín, ve kterém zákazník prodlužuje program EA, nemusí odpovídat ročnímu období programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. EA a ESU se musí překrývat nejméně o jeden měsíc na začátku každého roku období programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

 

Nárok na program Prodloužení aktualizací zabezpečení v daném období mají zákazníci, kteří mají aktivní program Software Assurance nebo licence ve formě předplatného nejméně po dobu jednoho měsíce na začátku každého takového období platnosti. Například nárok na program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server během prvního roku období platnosti programu Prodloužení aktualizací zabezpečení mají zákazníci, kteří mají aktivní program Software Assurance pro SQL Server během července 2019.

 

Pokud si zákazníci zakoupí program Prodloužení aktualizací zabezpečení, když je program Software Assurance aktivní, ale programu Software Assurance skončí platnost před zahájením období platnosti programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, zákazníci nebudou moci dostávat aktualizace.

 

Aktualizace zabezpečení v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení jsou k dispozici na rok během pevného období 12 měsíců. Pokud si zákazník zakoupí program Prodloužení aktualizací zabezpečení v měsíci 10 12měsíčního období, bude si muset i přes to koupit plných 12 měsíců.

 

Zákazníci si musí koupit období platnosti na rok 1 programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, aby si mohli koupit rok 2 a období platnosti na rok 2 pro možnost zakoupení roku 3. Zákazníci si mohou koupit období platnosti na předchozí roky zároveň při zakoupení období platnosti pro současné období. Určité období platnosti není nutné kupovat v daném období.

 

Podpora Premier Support není základním požadavkem, ale je doporučena, pokud je vyžadována technická podpora.

 

Podrobné pokyny, jak zakoupit a aktivovat program Prodloužení aktualizací zabezpečení (pro systémy Windows Server 2008/R2 i Windows 7), naleznete v tomto příspěvku na blogu na webu Tech Community.
 

Ano, zákazníci musí mít aktivní program Software Assurance (nebo ekvivalentní licence ve formě předplatného) pro licence CAL a licence pro Externí konektor povolující přístup na servery pomocí aktivního použití programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Nicméně použití programu Prodloužení aktualizací zabezpečení není požadováno ani není k dispozici pro licence CAL nebo licence pro Externí konektor.

Licence vázané na jádro se prodávají v balíčcích po dvou (balíček 2 licencí vázaných na jádro) a balíčcích po 16 (balíček 16 licencí vázaných na jádro). Každý procesor musí být licencovaný s minimálním počtem osmi jader (čtyři balíčky 2 licencí vázaných na jádro). Každý fyzický server včetně serverů s jedním procesorem musí být licencovaný s minimálním počtem 16 licencí vázaných na jádro (osm balíčků 2 licencí vázaných na jádro nebo jeden balíček 16 licencí vázaných na jádro). Další jádra je poté možné licencovat v přírůstcích po dvou jádrech (jeden balíček 2 licencí vázaných na jádro) pro servery s více než 8 jádry.

Zákazníci nemohou licencovat jednotlivé virtuální počítače Windows Server. Musí licencovat úplný fyzický server. Licenční požadavky programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí se shodují s licenčními požadavky pro základní program Software Assurance nebo předplatné. Zákazníci budou muset znát pouze svou pozici v rámci licencování Windows Server pro daný server, aby věděli, kolik licencí programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou potřebovat.

 

Zákazníci, kteří mají zahrnutá všechna základní jádra fyzického serveru v licencích na Windows Server Datacenter, by si měli zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení na počet fyzických jader, bez ohledu na počet virtuálních počítačů běžících na daném fyzickém serveru.

 

Zákazníci, kteří mají zahrnutá všechna základní jádra fyzického serveru v licencích na Windows Server Standard, by si měli zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení na počet fyzických jader, ale budou mít licenci pouze na provoz a aktualizaci dvou virtuálních počítačů na serveru. Zákazníci, kteří chtějí provozovat a aktualizovat více než dva virtuální počítače na serveru s licencí na Windows Server Standard, musí znovu licencovat všechna fyzická jádra na serveru pomocí Windows Server Standard i programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro každý další pár virtuálních počítačů.

Ano, pokud chtějí použít program Prodloužení aktualizací zabezpečení, musí zákazníci používat SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2 s nejnovější aktualizací Service Pack. Společnost Microsoft bude vytvářet jen aktualizace, které je možné nainstalovat do systémů s nejnovější aktualizací Service Pack. Níže najdete odkazy na nejnovější aktualizace Service Pack:

 

Windows Server 2008 R2

 

Windows Server 2008

 

SQL Server 2008 R2

 

SQL Server 2008
 

Nárok na zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v místním prostředí mají zákazníci, kteří mají program Software Assurance nebo ekvivalentní předplatné na Server.

 

V Azure zákazníci program Software Assurance nepotřebují, protože program Prodloužení aktualizací zabezpečení dostanou zdarma. Program Software Assurance nebo serverová licence na bázi předplatného je ale vyžadován, pokud chtějí zákazníci získat Zvýhodněné hybridní využití Azure.

Další možností pro zákazníky, kteří nemají program Software Assurance, je migrovat do Azure a získat tak program Prodloužení aktualizací zabezpečení. V případě různorodých úloh doporučujeme, aby zákazníci provedli migraci na Azure prostřednictvím modelu průběžných plateb, který umožňuje kdykoli provést škálování nahoru nebo dolů. V případě předvídatelných úloh doporučujeme, aby zákazníci provedli migraci na Azure prostřednictvím serverové licence na bázi předplatného a služby Reserved Instances.

 

Zákazníci, kteří potřebují zůstat v místním prostředí, mohou zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení, pokud mají aktivní předplatné serveru prostřednictvím programu EAS nebo EES, nebo licence prostřednictvím smlouvy EA nebo SCE navíc k programu Software Assurance získanému prostřednictvím těchto programů. Zákazníci mohou případně využívat program Software Assurance prostřednictvím smlouvy Open, Select nebo MPSA navíc k licencím na produkty získaným prostřednictvím smlouvy EA, EAS, SCE nebo EES nebo předplatného. Licence a program Software Assurance nemusí být ve stejné smlouvě.

Pro migraci aplikačních úloh pro Windows Server nebo SQL Server 2008 do Azure není stanoven žádný hraniční termín. Zákazníkům ale doporučujeme provést migraci před datem ukončení podpory (9. července 2019 pro SQL Server a 14. ledna 2020 pro Windows Server), aby nepřišli o žádné aktualizace v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Pokud zákazníci promeškají rok období platnosti programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, mohou si koupit období platnosti na předchozí roky zároveň při zakoupení období platnosti pro současné období.

Ne, pro tyto starší verze doporučujeme upgradovat na nejaktuálnější verze, nicméně zákazníci mohou upgradovat na verze 2008 či 2008 R2, a získat tak nárok na tuto nabídku.

Ano, když zákazník spustí v Azure novou instanci verze 2008 nebo 2008 R2, získá přístup k programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

Zákazníci, kteří program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupí pro produkční servery, mohou tyto aktualizace zabezpečení nainstalovat bez dalších poplatků i na servery licencované v rámci předplatných Visual Studio (MSDN). Neexistuje omezení počtu serverů MSDN, které může zákazník pokrýt. Pokud si zákazníci zakoupili program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro produkční server, mohou být tyto aktualizace aplikovány na libovolný počet serverů MSDN.

Ano. Program Premium Assurance již není k dispozici, ovšem v případě zákazníků, kteří si již zakoupili program Premium Assurance, zachováme jeho podmínky.

Další informace o těchto produktech naleznete v nejčastějších dotazech k ukončení podpory pro Windows 7 a Office 2010.

 

Nejčastější dotazy k ukončení podpory pro Windows 7 a Office 2010

Pro program Prodloužení aktualizací zabezpečení je požadován program Software Assurance. Pokud máte program Software Assurance nebo srovnatelné předplatné (i v rámci jiného typu programu), můžete si zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro servery zahrnuté do programu Software Assurance v rámci vaší smlouvy Microsoft Enterprise Agreement (EA), Enterprise Agreement Subscription (EAS) nebo Server and Cloud Enrollment (SCE).

Program Prodloužení aktualizací zabezpečení nemusí být časově sladěný s programem SA, zákazníci ale musí mít alespoň jeden zbývající měsíc programu SA v okamžiku zakoupení programu Prodloužení aktualizací zabezpečení na daný rok.

Program Prodloužení aktualizací zabezpečení si mohou zakoupit zákazníci s aktivním programem Software Assurance v rámci následujících smluv: Enterprise Agreement (EA), Enterprise Subscription Agreement (EAS), Server & Cloud Enrollment (SCE), Enrollment for Education Solutions (EES) nebo předplatné.

 

Aplikace provozované na serverech s předinstalovaným systémem Windows Server doporučujeme migrovat na podporované verze operačního systému nebo na Windows Server 2008 či 2008 R2 v Azure.


Dotazy týkající se podpory v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení

|

Ne. Pokud se zákazníci rozhodnou zůstat v místním prostředí, mohou technickou podporu získat v rámci aktivní smlouvy o podpoře pro příslušný místní produkt, jako je Software Assurance nebo Premier/Unified Support. V případě hostování na Azure mohou zákazníci případně použít podpory Azure pro získání technické podpory.

Ne. Pokud má zákazník SQL Server nebo Windows Server 2008 nebo 2008 R2 a rozhodne se zůstat v místním prostředí během migrace bez programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, nemůže vytvořit lístek podpory, ani když má plán podpory. Nicméně pokud provede migraci na Azure, může získat podporu na základě svého plánu podpory Azure.

Pokud si zákazníci zakoupili program Prodloužení aktualizací a mají stávající plán podpory:

 

Scénář: Zákazník může vytvořit lístek podpory.
Odpověď: Ano

 

Scénář: Tým podpory bude pracovat na vyřešení zákazníkova problému.
Odpověď: Ano

 

Scénář: Tým podpory provede analýzu základní příčiny.
Odpověď: Ne

 

Scénář: Tým podpory zaregistruje chybu softwaru nebo podá žádost o změnu v návrhu (Design Change Request, DCR).
Odpověď: Ne*

 

*Pokud problém souvisí s aktualizací zabezpečení, za účelem vyřešení tohoto problému zaregistruje tým podpory jménem zákazníka chybu softwaru.

 

Tento program pokrývá pouze jmenovaný produkt a s ním dodané komponenty. Pokud to není výslovně uvedeno, rozsah tohoto programu se nevztahuje na žádné další produkty ani nástroje, které zákazník může provozovat na zahrnutém produktu nebo s ním.

Společnost Microsoft se zavazuje pomoci zákazníkům s upgradem nebo migrací do cloudu a vynaloží veškeré možné úsilí na podporu řešení problému se systémem SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2 zahrnutým do programu Prodloužení aktualizací zabezpečení po datu ukončení podpory pro tyto produkty.

Ne, zákazníci si musejí program Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit samostatně. Cena programu Prodloužení aktualizací zabezpečení není zahrnuta do výpočtu ceny smlouvy o podpoře Unified Support. Zákazníci s podporou Unified Support a programem Prodloužení aktualizací zabezpečení však mohou požádat o technickou podporu pro servery verze 2008 nebo 2008 R2 s pokrytím v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Zákazník bude mít nárok na podporu na místě nebo proaktivní podporu, jenom pokud je součástí jeho smlouvy o podpoře Unified Support.

Ano, organizace, které si zakoupily program Prodloužení aktualizací zabezpečení, mohou odesílat incidenty podpory pomocí podpory společnosti Microsoft, včetně podpory Unified a Premier Support. Partneři společnosti Microsoft také mohou odesílat lístky jménem svých zákazníků, pokud si tito zákazníci zakoupili program Prodloužení aktualizací zabezpečení, i když partneři k tomu budou také potřebovat smlouvu o podpoře.

Všichni zákazníci, kteří chtějí požádat o technickou podporu, musí zavolat na podporu společnosti Microsoft. V Centru služeb se už verze SQL Server 2008 v rozevírací nabídce nezobrazuje.

Nadále pracujeme na automatizaci procesu ověřování, a proto pracovníci vyhodnocující žádosti o technickou podporu budou moci ověřit, zda si zákazník zakoupil program Prodloužení aktualizací zabezpečení. Po ověření oprávněnosti zákazníka bude vytvořen případ a předán do příslušné fronty technické podpory. Zákazníci by za účelem ověření měli poskytnout číslo smlouvy Enterprise nebo úplný název zákazníka.

Jestliže se zkoumáním potvrdí, že řešení vyžaduje novou funkci produktu vydanou v nedávné verzi, bude zákazník požádán, aby upgradoval na novější verzi, ve které je tato funkce již k dispozici. Pro verze 2008 nebo 2008 R2 systémů SQL Server a Windows Server nebudou vytvářeny žádné nové funkce produktů.

Ne. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení (Extended Security Update, ESU) pro Windows 7 a Windows Server 2008 vyžaduje online servisní údržbu (po spuštění bitové kopie, která má obdržet dané aktualizace). Viz online údržba pro více podrobností).


Aktualizace v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení nejsou podporované v režimu offline servisní údržby. Pokus o jejich instalaci v režimu offline servisní údržby skončí chybou a aktualizace se nezdaří.

Aktualizace v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou k dispozici prostřednictvím normálních kanálů – Windows Update, Windows Server Update Service a Catalog. Soubor Wsusscn2.cab bude také obsahovat aktualizace z programu Prodloužení aktualizací zabezpečení a bude k dispozici během období Prodloužení aktualizací zabezpečení. Nejnovější verze souboru Wsusscn2.cab je k dispozici ke stažení z tohoto umístění:Stáhnout Wsusscn2.cab.


Prodloužení aktualizací zabezpečení v Azure a cloudových/hostingových prostředích

|

Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2 bude v řešeních Azure Virtual Machines k dispozici bez příplatku nad rámec cen virtuálních počítačů. Pro zákazníky, kteří migrují své aplikační úlohy na Azure Virtual Machines, nabídneme aktualizace zabezpečení a průvodce aktualizací zabezpečení označené jako „kritické“ a „důležité“ pro Windows Server 2008 and 2008 R2, a ty označené jako „kritické“ pro SQL Server 2008 a 2008 R2.

Ano, zákazníci musejí mít program Software Assurance, pokud chtějí pro SQL Server ve službě Azure Virtual Machines využívat program BYOL v rámci programu License Mobility. Zákazníkům, kteří program Software Assurance nemají, doporučujeme přesunout prostředí verze 2008 do spravované instance Azure SQL Database. Zákazníci mohou také přejít na průběžně placenou službu Azure Virtual Machines. Zákazníci s programem Software Assurance, kteří mají licenci na SQL podle počtu jader, mohou také provést migraci do Azure pomocí Zvýhodněného hybridního využití Azure.

 

Spravovaná instance Azure SQL Database je služba v Azure poskytující téměř 100% kompatibilitu s místním nasazením SQL Serveru. Spravované instance poskytují integrované funkce pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii a navíc inteligentní funkce zvyšující výkon spolu s možností dynamického škálování. Spravované instance také poskytují prostředí nerozlišující verze, které odstraňuje potřebu ruční instalace oprav a upgradů. Další informace o programu BYOL naleznete na stránce s informacemi o cenách pro Azure.

Zákazníci mohou přenést starší prostředí systému SQL Server do spravované instance Azure SQL Database, plně spravované služby datové platformy (PaaS), která nabízí možnost nasazení "bez rozlišení verze", a vyřešit tak obavy spojené s ukončením podpory. Mohou také přejít na službu Azure Virtual Machines, ve které budou mít přístup k aktualizacím zabezpečení. Program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude ve službě Azure Virtual Machines dostupný pro SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 po dobu tří let od termínu ukončení podpory 9. července 2019. Pokud zákazníci chtějí upgradovat z verzí SQL Server 2008 a 2008R2, podporovány budou všechny následné verze systému SQL Server. V případě verzí SQL Server 2012 až 2016 musí zákazníci používat nejnovější podporovanou aktualizaci Service Pack. Od verze SQL Server 2017 je zákazníkům doporučeno používat nejnovější kumulativní aktualizaci. Od verze SQL Server 2017 nebudou dostupné aktualizace Service Pack, ale jen kumulativní aktualizace a veřejně distribuovatelné opravy.

 

Spravovaná instance Azure SQL Database nabízí ve službě SQL Database možnost nasazení v rozsahu jedné instance, které poskytuje nejširší kompatibilitu databázového stroje systému SQL Server a nativní podporu virtuálních sítí (VNET), a umožňuje proto migrovat databáze systému SQL Server do spravované instance beze změn v aplikacích. Kombinuje bohaté funkce systému SQL Server s provozními a finančními výhodami inteligentní, plně spravované služby. Při přenesení systému SQL Server 2008 a 2008 R2 do spravované instance Azure SQL Database je možné využít novou službu Azure Database Migration Service, která nevyžaduje žádné nebo jen minimální úpravy kódu aplikací.

Ano, pokud mají zákazníci aktivní program Software Assurance nebo odpovídající serverové předplatné, mají nárok na Zvýhodněné hybridní využití Azure (Azure Hybrid Benefit):

 

SQL Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a získat zvýhodněné ceny pro provozování systému SQL Server ve službách Azure SQL Database nebo Azure Virtual Machines.

 

Windows Server: Zákazníci mohou využít své dosavadní investice do licencí na místní systémy a ušetřit za službu Azure Virtual Machines.

 

Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na model Azure IaaS, mohou zkombinovat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server a dosáhnout tak ještě vyšších úspor.
 

Ano, program Prodloužení aktualizací zabezpečení bude k dispozici pro Azure Virtual Machines v regionech Azure Government.

Ano, zákazníci mohou migrovat SQL Server a Windows Server 2008 a 2008 R2 do služby Azure Stack a získat tak po termínu ukončení podpory bez dalších nákladů prodloužení aktualizací zabezpečení.

Ve službě Azure Stack budou podporovány verze SQL Server 2008 SP3 a 2008 R2 SP2 a Windows Server 2008 SP2 a 2008 R2 SP1.

Azure v současnosti nepodporuje clustering s využitím sdíleného úložiště. Pokyny, jak nakonfigurovat vysokou dostupnost instance systému SQL Server v Azure, najdete v této příručce k zajištění vysoké dostupnosti systému SQL Server.

Windows Server: Zákazníci, kteří licencují Windows Server prostřednictvím autorizovaného hostitele SPLA, mohou Prodloužení aktualizací zabezpečení zakoupit samostatně v rámci Enterprise nebo Server and Cloud Enrollment přímo od společnosti Microsoft nebo od prodejce společnosti Microsoft pro použití ve svých hostovaných instancích. Ceny se zakládají na počtu jader, na základě počtu virtuálních jader v hostovaném virtuálním počítači a s ohledem na minimum 16 licencí na instanci pro Windows Server a čtyř pro SQL Server. Nevyžaduje se program Software Assurance.

 

SQL Server: Pokud mají zákazníci výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance, mohou také zakoupit program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro použití ve virtuálních počítačích, které jsou řádně licencovány pro provozování v datacentru autorizovaného partnera v programu License Mobility. Informace o dostupnosti a právech na používání pro nabídku v souvislosti s ukončením podpory najdete na webu s informacemi o licencování produktů Microsoft. V případě systému SQL Server mohou zákazníci využívat program Prodloužení aktualizací zabezpečení pouze na databázích, pro něž mají licence na Prodloužení aktualizací zabezpečení. Zákazníci je nemohou uplatňovat na nezahrnuté databáze ani je sdílet s hostiteli.

 

Dále popisujeme ceny programu Prodloužení aktualizací zabezpečení v různých scénářích hostování.

 

Místní
Cena:
75 % plné ceny licence za rok, žádný minimální požadavek na počet jader
Požadováno SA nebo předplatné?: Požadováno pro zahrnuté licence

 

Azure
Cena:
Cena zahrnuta do standardní sazby za VM
Požadováno SA nebo předplatné?: Nepožadováno, i když SA poskytuje Azure Hybrid Benefit

 

Hostované prostředí – Windows Server
Cena:
75 % plné ceny licence za rok, minimální požadavek 16 jader/instance
Požadováno SA nebo předplatné?: 75 % plné ceny licence za rok, minimální požadavek 16 jader/instance

 

Hostované prostředí – SQL
Cena:
75 % plné ceny licence za rok, minimální požadavek na zakoupení 4 jádra
Požadováno SA nebo předplatné?: Nepožadováno, jsou-li licence zakoupeny od hostitele, požadováno pro License Mobility

Nabídka Prodloužení aktualizací zabezpečení nezahrnuje technickou podporu. Pokud budou mít dotazy, mohou zákazníci využít své stávající smlouvy o poskytování podpory. Zákazníci, kteří zakoupili Windows Server 2008/R2 nebo SQL Server 2008/R2 prostřednictvím programu SPLA, by se měli obrátit na poskytovatele v rámci programu SPLA. Tento poskytovatel může využít smlouvu o podpoře partnerů. V případě nákupů prostřednictvím programu SPLA nemohou zákazníci přímo kontaktovat společnost Microsoft.

Zákazníci nemohou využívat program Prodloužení aktualizací zabezpečení, pokud své prostředí systému SQL Server 2008 převedou do implementace modelu PaaS v jiných cloudových nabídkách.

 

Pokud zákazníci chtějí přejít na virtuální počítače (model IaaS), mohou pro SQL Server při přechodu využít výhodu License Mobility prostřednictvím programu Software Assurance a zakoupit od společnosti Microsoft program Prodloužení aktualizací zabezpečení, který jim umožní ručně instalovat opravy v instancích systému SQL Server 2008 provozovaných ve virtuálních počítačích (IaaS) na serveru autorizovaného hostitele SPLA. Atraktivnější nabídkou jsou ale bezplatné aktualizace v Azure.

Ano, zákazníci mohou ve službě Azure Dedicated Host zdarma získat program Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2.


Dotazy k produktům a implementaci

|

Místně provozovaná instance systému Windows Server 2008 nebo 2008 R2: Poskytování aktualizací v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro Windows Server se nijak neliší od postupů, které zákazníci při instalaci oprav zabezpečení uplatňovali v průběhu posledního desetiletí. Jedná se pouze o aktualizace zabezpečení.  Zákazníci si je mohou nainstalovat s použitím stejných nástrojů a procesů, které používají v současnosti. Jediný rozdíl je ten, že pro instalaci těchto aktualizací je nutné systém odemknout.

 

Zákazníci provozující místní instanci, kteří si zakoupí Prodloužení aktualizací zabezpečení, obdrží prostřednictvím portálu multilicenčních programů (VLSC) dodatečný klíč k aktivaci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení, nebo přejděte na portál Azure pro stažení klíčů (odkaz na službu). Jakmile si zákazníci zakoupí program Prodloužení aktualizací zabezpečení a stáhnou si pro něj klíče, musejí nejprve nainstalovat požadované balíčky popsané na našem blogu IT Pro (případně jakékoli pozdější aktualizace SSU nebo kumulativní aktualizace). Pak mohou nasadit a aktivovat klíče na příslušných zařízeních. Informace o konkrétních článcích znalostní báze naleznete v tomto příspěvku na blogu.

 

Zákazníci pak mohou do příslušných zařízení tento nový klíč programu Prodloužení aktualizací zabezpečení nasadit spolu s případnými požadovanými aktualizacemi komponent pro údržbu systému. Následně mohou dále používat svou stávající strategii pro instalaci aktualizací a údržbu a nasazovat aktualizace v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení prostřednictvím služeb Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) nebo jiného upřednostňovaného řešení pro správu oprav. Zákazníci také budou muset tento postup používat pro Azure Stack.

 

Klíče programu Prodloužení aktualizací zabezpečení je nyní možné aktivovat. Přidávají možnost přijímat aktualizace v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení. Tyto klíče nenahrazují současné klíče pro aktivaci produktu (např. OEM, KMS), ani systém znovu neaktivují. Každý rok, ve kterém program Prodloužení aktualizací zabezpečení používají, budou zákazníci muset nainstalovat nový klíč programu Prodloužení aktualizací zabezpečení.

 

Podrobné pokyny, jak zakoupit a aktivovat program Prodloužení aktualizací zabezpečení (pro systémy Windows Server 2008/R2 i Windows 7), naleznete v tomto příspěvku na blogu na webu Tech Community.

 

Instance systému Windows Server 2008 a 2008 R2 provozovaná ve službě Azure Virtual Machines: Azure automaticky detekuje virtuální počítač 2008/R2 spuštěný v Azure a umožní stahování a instalaci aktualizací v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení s použitím služby Windows Update nebo jakéhokoli jiného řešení pro správu oprav, které zákazník používá. V galerii Azure budou také k dispozici bitové kopie systému Windows Server 2008 R2 s předem nainstalovanými opravami.

 

SQL Server 2008 a 2008 R2 provozovaný v systému Windows Server 2008 a 2008 R2 ve službě Azure Virtual Machines: Při jakémkoli zjištění chyb zabezpečení, které jsou na webu MSRC označené jako „kritické“, obdrží zákazníci aktualizace automaticky prostřednictvím stávajících kanálů aktualizací systému SQL Server. Pokud ve virtuálním počítači služby Azure Virtual Machines není nakonfigurované automatické přijímání aktualizací, platí možnost stahování stejně jako v případě místně provozované instance. Navštivte stránku webu Github o programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server 2008 ohledně dalších podrobností. Další informace o automatických aktualizacích naleznete na Správa aktualizací systému Windows pomocí Azure Automation.

 

a) SQL Server 2008 a 2008 R2 provozovaný v systému Windows Server 2008 a 2008 R2 v místním prostředí: Při jakémkoli zjištění chyb zabezpečení, které jsou na webu MSRC označené jako „kritické“, si zákazníci se zakoupeným programem Prodloužení aktualizací zabezpečení budou moci zaregistrovat oprávněné instance a stáhnout si aktualizace z portálu Azure Portal pro nasazení do svého místního prostředí. Zákazníci také budou muset tento postup používat pro Azure Stack. Navštivte stránku webu Github o programu Prodloužení aktualizací zabezpečení pro SQL Server 2008 ohledně dalších podrobností.

Microsoft doporučuje instalovat opravy v programu Prodloužení aktualizací zabezpečení ihned, jakmile jsou dostupné, aby prostředí zákazníků bylo nepřetržitě chráněné. Pokud máte konkrétní otázky k aktualizačním kanálům a procesu registrace instancí a stahování, obraťte se na svého technického manažera zákaznického účtu Microsoft nebo na pracovníky podpory.

Chcete-li získávat aktualizace v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení na vnořených virtuálních počítačích, i když je provozujete v Azure, je třeba nainstalovat a zaktivovat klíč programu Prodloužení aktualizací zabezpečení do hostovaného virtuálního počítače na nejvyšší úrovni (vnořený virtuální počítač). Podrobné pokyny, jak zakoupit a aktivovat program Prodloužení aktualizací zabezpečení (pro systémy Windows Server 2008/R2 i Windows 7), naleznete v tomto příspěvku na blogu na webu Tech Community.

Win7/Server 2008R2: Jakmile jsou nainstalovány požadované aktualizace ESU (viz blog) lze provést aktivaci po telefonu následujícím postupem.
Server 2008SP2: Podpora bude v nadcházejícím vydání, ale budou platit stejné kroky.

 

a) Slmgr.vbs /ipk <ESU MAK Key> pro instalaci kódu Product Key

 

b) Získejte ID instalace pro klíč prodloužení aktualizací zabezpečení s využitím odpovídajícího ID aktivace prodloužení aktualizací zabezpečení (Podívejte se na blog ohledně ID aktivace prodloužení aktualizací zabezpečení pro každý program). Například:
C:\Windows\system32>slmgr /dti 77db037b-95c3-48d7-a3ab-a9c6d41093e0
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
ID instalace: 003842447833058154105433619200708862559816407110910340

 

c) Jakmile budete mít ID instalace, zavolejte Centrum aktivace licencí Microsoft pro vaši oblast. Tam vás provedou kroky pro získání ID potvrzení, které si musíte poznamenat.

 

d) Použijte Slmgr /atp <ID potvrzení> <ID aktivace ESU> a aktivujte SKU prodloužení aktualizací zabezpečení pomocí ID potvrzení získaného ve výše uvedeném kroku.
C:\Windows\system32>slmgr /atp
77db037b-95c3-48d7-a3ab-a9c6d41093e0
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
ID potvrzení pro produkt 77db037b-95c3-48d7-a3ab-a9c6d41093e0 úspěšně uloženo.
Po tomto kroku je licence prodloužení aktualizací zabezpečení úspěšně aktivována (slmgr /dlv <Esu Activation Id> by mělo zobrazit Licencováno).

Zákazníci mohou pro inventarizaci hardwaru a softwaru používat své oblíbené nástroje. Odkazy na inventarizační nástroje od společnosti Microsoft a jejích partnerů najdete na webu k posouzení připravenosti na migraci do Azure.

Zákazníci mohou migrovat aplikační úlohy z místně provozovaných virtuálních počítačů pro VMware do služby Azure Virtual Machines pomocí služby Azure Site Recovery nebo mohou využít celou řadu dostupných nástrojů od partnerů. Další možností je nové řešení VMware on Azure, které zajišťuje dedikované hostování.

Aplikace provozované v systémech SQL Server a Windows Server 2008 nebo 2008 R2 je obecně možné přemístit do Azure beze změn v kódu aplikace. Zákazníci, kteří jsou připraveni k upgradu v Azure nebo místně, si mohou prostudovat katalog Azure Marketplace a také požádat dodavatele svého softwaru o nalezení přehledu podporovaných aplikací ve všech verzích systémů Windows Server a SQL Server.

 

Poznámka: Podporovány jsou normální i klasické virtuální počítače se systémem Windows Server.

 

Než migrují jakékoli serverové aplikace, měli by zákazníci posoudit svou aplikační infrastrukturu. Další informace o doporučeném procesu získají v Centru migrace Azure, kde se dozví, jak posoudit připravenost s využitím služeb, jako je Azure Migrate. Získají tak současně odhad nákladů na provozování aplikační infrastruktury v Azure. Další dotazy k posouzení připravenosti aplikací vám zodpoví váš partner společnosti Microsoft, divize Microsoft Services nebo tým zákaznického účtu.

Pokyny k upgradu najdou zákazníci v našem Centru materiálů k ukončení podpory nebo v naší dokumentace k upgradu systému Windows Server.

Pokyny k upgradu najdou zákazníci v našem Centru materiálů k ukončení podpory a v Příručce k migraci databáze.

V systému Windows Server 2019 jsou podporovány verze SQL Server 2016 a SQL Server 2017. Starší verze (SQL Server 2012 a SQL Server 2014) podporované nejsou. Další podrobnosti najdete na stránce s dokumentací kompatibility aplikací se systémem Windows Server 2019.

Služba Azure Site Recovery může migrovat tyto virtuální počítače do Azure, ale převede je na virtuální počítače Azure IaaS 1. generace. 2. generace není v současné době podporována.

Pokyny, jak optimalizovat výkon systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines, najdete v této příručce k optimalizaci výkonu systému SQL Server.

Pro Windows Server 2008 a 2008 R2 jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 

Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) Server
System Center 2012 a 2012 R2: Ano*
System Center 2016: Ne
System Center 2019: Ne

 

Produkt: SCOM (System Center Operations Manager) (pouze monitorování agentů)
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ano
System Center 2019: Ne

 

Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) Server
System Center 2012 a 2012 R2: Ne
System Center 2016: Ne
System Center 2019: Ne

 

Produkt: VMM (Virtual Machine Manager) Agent
System Center 2012 a 2012 R2: Ano*
System Center 2016: Ne
System Center 2019: Ne

 

Produkt: Orchestrator
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ne
System Center 2019: Ne

 

Produkt: Service Manager
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ne
System Center 2019: Ne

 

Produkt: DPM (Data Protection Manager) Server
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ne
System Center 2019: Ne

 

Produkt: DPM (Data Protection Manager) Agent
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ano
System Center 2019: Ne

 

Produkt: ConfigMgr (System Center Configuration Manager)
System Center 2012 a 2012 R2: Ne
System Center 2016/2019 LTSB: Ne
System Center Current Branch: Ano**

 

*Pouze Windows Server 2008 R2

 

**U klientů, kteří mají nárok na Prodloužení aktualizací zabezpečení, nejnovější vydaná verze nástroje ConfigMgr (aktuální větev) nasadit a nainstalovat všechny vydané aktualizace zabezpečení. Funkce správy klientů, které nesouvisejí se správou oprav nebo nasazením operačního systému, nebudou nadále testovány v operačních systémech, na které se vztahuje program Prodloužení aktualizací zabezpečení. I když mohou po určitou dobu nadále fungovat, není možné jejich fungování zaručit. Společnost Microsoft doporučuje upgradovat nebo migrovat na aktuální operační systémy, pro které je poskytována podpora správy klientů.

 

Sada SQL Management Pack pro SCOM (System Center Operations Manager) umožňuje monitorovat instance systému SQL Server 2008 a 2008 R2. Zákazníci také mohou používat DPM (Data Protection Manager) k zálohování instancí SQL Server 2008 a 2008 R2. Pro tyto účely jsou podporovány následující verze řešení System Center:

 

Součást: SCOM (System Center Operations Manager)
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ano
System Center 2019: Ne

 

Součást: DPM (Data Protection Manager)
System Center 2012 a 2012 R2: Ano
System Center 2016: Ano
System Center 2019: Ne


Aktualizace v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení budou k dispozici prostřednictvím normálních kanálů – Windows Update, Windows Server Update Service a Catalog. Jejich import z online katalogu do služby Windows Server Update Services (WSUS) není nutný.

Aktualizace se ve službě Windows Server Update Service (WSUS) budou zobrazovat jako nedostupné. Pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení ručně z katalogu, instalace se nezdaří.

 

Poznámka: V rámci jedné skupiny počítačů vytvořené pro nasazování oprav mohou koexistovat zařízení s aktivovaným programem Prodloužení aktualizací zabezpečení i bez něj.

Řešení jiných poskytovatelů pro správu aplikací nejsou náhradou za opravy zabezpečení produktů.

Po 14. lednu 2020 bude první aktualizace v rámci programu Prodloužení aktualizací zabezpečení sladěna s datem pravidelného úterního vydávání oprav v únoru 2020.


Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server

|

Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server umožňuje zákazníkům využívat jejich stávající licence a ušetřit tak za virtuální počítače Azure. Zákazníci s programem Software Assurance mohou prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure získat nižší tarify pro možnosti nasazení služby SQL Database na základě virtuálních jader (jako je spravovaná instance, izolovaná databáze na základě virtuálních jader a elastický fond na základě virtuálních jader), systém SQL Server ve službě Azure Virtual Machines a službu SQL Server Integration Services (SSIS). Tuto výhodu můžete uplatnit, i když je jednotka SKU aktivní, ale upozorňujeme, že od okamžiku, kdy ji vyberete na portálu, bude platit základní sazba. Vystavit kredit zpětně není možné.

 

Navštivte cílovou stránku Azure Hybrid Benefit a dozvíte se více. Pro podrobnější informace navštivte často kladené dotazy k Azure Hybrid Benefit.

Program Zvýhodněné hybridní využití Azure umožňuje zákazníkům využívat jejich stávající licence na Windows Server a ušetřit tak za virtuální počítače Azure. Tuto výhodu je možné používat pro licence na edice Windows Server Datacenter a Standard s aktivním programem Software Assurance nebo licence na Windows Server ve formě předplatného.

 

Navštivte cílovou stránku Azure Hybrid Benefit a dozvíte se více. Pro podrobnější informace navštivte často kladené dotazy k Azure Hybrid Benefit.

Zákazníkům se systémem SQL Server a programem Software Assurance nabízíme v současnosti výhodu mobility licencí, která jim umožňuje změnit přiřazení licencí a použít je pro sdílené servery třetí strany. Tuto výhodu je možné používat pro nespravované nabídky v cloudu (tzn. hostované instance a virtuální počítače). Zákazníci musí poskytnout své vlastní médium a vyplnit u externích cloudových poskytovatelů formuláře o dodržování podmínek programu. Pro každé jádro, pro které vlastní místní licenci, mohou zákazníci v cloudu získat jen jedno jádro a mohou provozovat jen svou konkrétní edici, například pro edici Standard je možné v cloudu provozovat jen edici Standard.

 

Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám umožňuje:

 

Převést vaše licence na plně spravovaný produkt PaaS. Náš cloud tuto možnost nabízí jako jediný. Pro službu AWS RDS je mobilita licencí nyní zakázána. Právo na souběžné používání v místním prostředí a v cloudu po dobu 180 dní. Není nutné zasílat dokumentaci potvrzující dodržování licenčních podmínek, stačí zaškrtnout políčko na portálu.

 

Zákazníci, kteří požadují hostované řešení, mohou dosáhnout maximálních úspor tak, že zkombinují Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server – to je možné jen v Azure.

Ano, pro License Mobility se vyžaduje program Software Assurance.


Další materiály

|

Připravte se na ukončení podpory

Rádi vám pomůžeme s migrací na aktuální verze, které poskytují vyšší úroveň zabezpečení, výkonu a inovací.