Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Dynamics 365

AIM για ένα μέλλον με τη Microsoft

Μια ολοκληρωμένη προσφορά για γρήγορη υιοθέτηση και υλοποίηση της καθοδηγούμενης από AI παραγωγικότητας στο cloud.
Μια γυναίκα εργάζεται στον υπολογιστή της

Αναβάθμιση της επιχείρησής σας με AIM

Ενισχύστε το εργατικό δυναμικό σας με copilot που υποστηρίζονται από τεχνολογία AI μετακινώντας επιχειρηματικές εφαρμογές στο cloud. Το AIM παρέχει μια προσαρμοσμένη διαδρομή μέσω της πρόσβασης σε συμβούλους μετεγκατάστασης, αξιολογήσεις, προσφορές παραχώρησης αδειών χρήσης και εργαλεία.

Ξεκινήστε άμεσα ώστε να διατηρήσετε το πλεονέκτημα στην εποχή της AI

Επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών AI

Πραγματοποιήστε αξιολόγηση AIM για να ανακαλύψετε τα πλεονεκτήματα του εκσυγχρονισμού των συστημάτων σας στο cloud και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στον δρόμο προς την AI.

Πραγματοποιήστε καινοτομίες πιο γρήγορα για να έχετε το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων

Εκσυγχρονίστε τα συστήματά σας στο cloud με εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη καθοδήγηση υλοποίησης από τη Microsoft και τους συνεργάτες μας.

Κινηθείτε με ευελιξία για εύκολη κλιμάκωση

Επωφεληθείτε από τις προσφορές παραχώρησης αδειών χρήσης για τον σταδιακό μετασχηματισμό κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών και την επίτευξη γρήγορης απόδοσης της προστιθέμενης αξίας.

Συμμετοχή στην κοινότητα Dynamics 365 Community

Επωφεληθείτε από το εκτεταμένο δίκτυο ειδικών, το φόρουμ πελατών και τους πόρους μετεγκατάστασης για να επιταχύνετε τη διαδρομή σας.

Μετακίνηση με εμπιστοσύνη στο Dynamics 365 στο cloud

Αύξηση της παραγωγικότητας με copilot που υποστηρίζονται από τεχνολογία AI

Εμπλουτίστε την εμπειρία των υπαλλήλων όσον αφορά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εστιάζουν περισσότερο σε ό,τι είναι πιο σημαντικό. Παράσχετε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να πραγματοποιήσουν περισσότερες εργασίες με λιγότερο κόπο και πόρους σε ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας.

Επέκταση λειτουργικών περιθωρίων

Αυτοματοποιήστε δραστηριότητες με πληροφορίες που δημιουργούνται από τεχνολογία AI, αλλά επικυρώνονται από άνθρωπο, για να βελτιώσετε τους κύκλους αποθέματος, να βελτιστοποιήσετε την εφοδιαστική, να μειώσετε τους χρόνους διακοπής λειτουργίας πάγιων στοιχείων και να προχωράτε σε προμήθειες στρατηγικά ώστε να αποκομίσετε κερδοφόρα δραστηριοποίηση.

Γραφική αναπαράσταση των λεπτομερειών συνδρομητικών χρεώσεων στον πίνακα εργαλείων του οικονομικών στοιχείων του Microsoft Dynamics 365 Finance

Ενίσχυση της καινοτομίας όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα με ευελιξία

Προωθήστε με εμπιστοσύνη την επιχείρησή σας, χειραγωγώντας τις αναταράξεις με ευκολία και αγκαλιάζοντας τις αλλαγές. Διαφοροποιηθείτε από προϊοντοκεντρικό λειτουργικό μοντέλο σε υπηρεσιοκεντρικό ή σε μοντέλο που βασίζεται σε υπηρεσίες ή συνδρομή ή το αντίστροφο. Όλα τροφοδοτούμενα από τεχνολογία AI.

Προελεύσεις εφαρμογών cloud του κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πίνακα εργαλείων προέλευσης εφαρμογής

Αντιστοίχιση προσαρμογών σε συντονισμό με τις διαδικασίες του κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας κλάδου μέσω μιας ευέλικτης και επεκτάσιμης πλατφόρμας

Προσθέστε ή καταργήστε συγκεκριμένες λειτουργικές μονάδες και λειτουργίες με βάση τις εξελισσόμενες απαιτήσεις σας. Υιοθετήστε και εξατομικεύστε τυποποιημένες διαδικασίες χρησιμοποιώντας πάνω από 5.000 σημεία επεκτασιμότητας προγραμματιστών τα οποία καθίστανται είναι διαθέσιμα μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας μας.

Πίνακας εργαλείων του Microsoft Defender για cloud

Βελτίωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας

Προστατεύστε τα δεδομένα και τις εφαρμογές με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας από απειλές στον κυβερνοχώρο, υλικοτεχνικής διαχείρισης και τελικού σημείου. Με μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με χρόνο λειτουργίας 99,9 τοις εκατό (SLA), τα δεδομένα σας διατίθενται άμεσα, τη στιγμή που τα χρειάζεστε.

Η ροή σύνδεσης δεδομένων από συστήματα ERP και CRM για ολοκληρωμένη προβολή

Ενοποίηση δεδομένων για αξιοποιήσιμες πληροφορίες

Συνδέστε δεδομένα από συστήματα ERP και CRM για μια ολοκληρωμένη προβολή της επιχείρησής σας. Το Dynamics 365 χρησιμοποιεί επίσης ενοποιημένα δεδομένα από γνώριμες λύσεις, όπως το Microsoft 365 και το Microsoft Power BI για τη δημιουργία αξιοποιήσιμων πληροφοριών.

Επιστροφή στις καρτέλες

Μετασχηματισμός πελατολογίου μέσω Dynamics 365

Η Manor AG προάγει την πανκαναλική ευελιξία με το Microsoft Dynamics 365

Με μια πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού που παρέχεται από το Dynamics 365, η Manor εισαγάγει τους απαραίτητους αυτοματισμούς, όπως και την αποτελεσματικότητα σε ορισμένους από τους πιο σημαντικούς τομείς της αξιακής αλυσίδας της.

Η Spark αναβαθμίζει την ευελιξία σε νέα επίπεδα με το Dynamics 365

Η Spark, η μεγαλύτερη πάροχος τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υπηρεσιών της Νέας Ζηλανδίας, εδραίωσε μέσω του Dynamics 365 έναν μετασχηματισμό σε επίπεδο επιχείρησης σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα, ώστε να καταστήσει το παρωχημένο επί δεκαετίες ERP της ως το πιο ζηλευτό ανάμεσα στους ανταγωνιστές της.

Η Erbud αποκτά το 100 τοις εκατό του ελέγχου των εργοταξίων της με το Dynamics 365

Με το Dynamics 365, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Πολωνίας, η Erbud, μπορεί να διαχειρίζεται και να ελέγχει καλύτερα τα έργα της σε κάθε στάδιο και η λήψη αποφάσεων κατέστη γρήγορη και αποδοτική.

Η Viridor προχώρησε σε πρώιμη χρήση του Dynamics 365 και περίσσεψαν και χρήματα από τον προϋπολογισμό της

Η Viridor, μια καινοτόμος εταιρεία ανάκτησης και ανακύκλωσης πόρων από το Ηνωμένο Βασίλειο, καταρρίπτει τα "σύνορα" μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της, μειώνοντας κατά 30 τοις εκατό τις προσπάθειες υποβολής αναφορών, κατά 50 τοις εκατό τις παλαιού τύπου εφαρμογές και κατά 25 τοις εκατό το λειτουργικό κόστος, καθώς και εξοικονομώντας 400 ώρες με βελτιστοποιημένες και απλοποιημένες διεργασίες λογαριασμού.

Το Dynamics 365 βοηθά την Azelis να αναπτύξει νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα

Η Azelis μπορεί πλέον να ενοποιήσει νέες εταιρείες πιο γρήγορα, να συνδέεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και να πραγματοποιεί περισσότερες συναλλαγές με τρίτους πιο εύκολα και όλα αυτά επιτυγχάνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Ένας υπάλληλος της Farnam Street Financial συζητά με πελάτες μέσω του Ipad

Το Dynamics 365 διευκολύνει τη Farnam Street να παρέχει πιο διαφανείς, προσβάσιμες και αποτελεσματικές αναλύσεις δεδομένων

Εργαζόμενη με μια διαφανή και προσαρμόσιμη εφαρμογή σχετικά με την παρακολούθηση και την κοινοποίηση κρίσιμων δεδομένων μίσθωσης που παρέχονται από το Dynamics 365 Business Central, η ομάδα της Farnam Street Financial είναι πλέον εξοπλισμένη με τα εργαλεία που χρειάζεται για να ευδοκιμήσει.

Επιστροφή στις καρτέλες

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central

Εάν χρησιμοποιείτε Dynamics NAV, GP ή SL, η μετεγκατάσταση στο Dynamics 365 Business Central θα σας διευκολύνει να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες σας και να επιταχύνετε την ανάπτυξη.

Dynamics 365 Finance

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics AX, η μετακίνηση στο Dynamics 365 Finance θα σας διευκολύνει να μεγιστοποιήσετε την ορατότητα των οικονομικών σας και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics AX, η μετάβαση στο Dynamics 365 Supply Chain Management θα σας διευκολύνει να προβλέψετε και να ξεπεράσετε οποιεσδήποτε αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα γρηγορότερα, ώστε να καλύψετε καλύτερα τη ζήτηση από τους πελάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα την κερδοφορία.

Dynamics 365 Customer Service

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics CRM για τη διαχείριση των λειτουργιών της υπηρεσίας σας, η μετάβαση στο Dynamics 365 Customer Service θα σας διευκολύνει να προσφέρετε απρόσκοπτες, εξατομικευμένες εμπειρίες.

Dynamics 365 Sales

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics CRM για αυτοματοποίηση της ομάδας πωλήσεων, η μετεγκατάσταση στο Dynamics 365 Sales θα ενισχύσει την παραγωγικότητα των πωλητών και τη δέσμευση των πελατών.

Πόροι

Ο δρόμος προς την καθοδηγούμενη από AI παραγωγικότητα στο cloud με το AIM

Total Economic Impact™ Of Migrating Dynamics AX to Dynamics 365 in the Cloud

Total Economic Impact™ Of Migrating Dynamics CRM to Dynamics 365 in the Cloud

Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Business Central

Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Finance

Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Sales


Επικοινωνία μαζί μας

Ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ζητήστε από έναν ειδικό πωλήσεων του Power BI να επικοινωνήσει μαζί σας.


Ακολουθήστε αυτήν τη σελίδα

Κοινοποιήστε αυτήν τη σελίδα