Hyötykäyttöratkaisut voittoa tavoittelemattomille organisaatioille

Varmista työntekijöidesi ja vapaaehtoistesi tuottavuus sekä turvallisuus näinä vaikeina aikoina.

Five people gathered around a table working together on laptops

Hanki maksuton Microsoft 365 Business Premium

Hoida ja kasvata voittoa tavoittelematonta organisaatiotasi turvallisesti integroidulla ratkaisulla, joka on suunniteltu pienille ja keskisuurille organisaatioille.

A tablet, a laptop, and a phone showing Office 365 in use

Hanki työkalut, joiden avulla voittoa tavoittelematon organisaatiosi menestyy

Anna henkilökunnalle ja vapaaehtoistyöntekijöille menestyksen avaimet voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden palvelupakettiemme dynaamisilla työkaluilla. Tarjoa tiimien jäsenille maksuton sähköposti ja mahdollisuus muokata ja tallentaa tiedostoja verkossa. Videoneuvottelun, pikaviestien ja oman Yammer-sivustosi avulla voit tuoda eri puolilla maailmaa olevat ryhmät yhteen.

Enemmän aikaiseksi pilvipalveluilla

Hanki luokkansa paras pilvipohjainen tuottavuuspalvelu, joka edistää henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistyötä uusilla jännittävillä tavoilla. Voit käyttää johtokunnan raportteja ja apurahahakemuksia missä ja milloin tahansa verkkotallennustilan ja tiedostojen edistyneiden jakamistoimintojen ansiosta. Käytä tuttujen sovellusten verkkoversioita ja työskentele joustavasti tai osta palvelupaketti, joka sisältää uusimmat versiot PC- ja Mac-tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin asennettaviksi.

Phone screen showing Microsoft Outlook inbox
Two people working together, one using a laptop and one using a tablet

Tietoturva, vaatimustenmukaisuus ja tietosuoja

Luottamuksellisten tietojen suojaaminen on erittäin tärkeää henkilöstösi ja ohjelmiesi turvallisuuden sekä organisaatiosi menestymisen kannalta. Vaarantuneet tiedot ja kyberhyökkäykset voivat altistaa edunsaajia vaaroille, häiritä toimintaa ja asettaa organisaatiosi juridiseen vastuuseen. Microsoft sitoutuu sopimuksellisesti kaikkien asiakkaiden kohdalla tietojenkäsittelysopimukseen (Data Processing Agreement), EU:n mallilausekkeisiin ja HIPAA Business Associate -sopimukseen. Mobiililaitteidenkaan suojauksesta ei tarvitse kantaa huolta.

|

Microsoft tarjoaa lahjoitus- ja alennustuotteita ehdot täyttäville voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, esimerkiksi Office 365:n, Azuren ja Dynamics 365:n kaltaisia pilvipalveluita, Surface-laitteita ja paikallisia ohjelmistoja. Microsoftin paikallistoimistot järjestävät myös säännöllisesti koulutuksia, joiden avulla voittoa tavoittelemattomat organisaatiot oppivat hyödyntämään tekniikkaa paremmin ja tehokkaammin. Ota huomioon, että kaikkia ohjelmia ei ehkä ole tarjolla kaikissa maissa.

Tarkista ensin kelpoisuusvaatimukset (englanniksi) ja aloita sitten hakemalla tuotelahjoitusta tai alennusta.

Kyllä. Office 365 Nonprofit -tuotteiden kelpoisuusehdot täyttävä asiakas voi ostaa jatkossakin sekä kaupallisia että voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tuotteita.

Microsoft kehottaa sinua ryhtymään yhteistyöhön omassa maassasi sellaisen kumppanin kanssa, joka tukee voittoa tavoittelemattomia organisaatioita teknisen kapasiteetin ja organisaatioiden kehittämisessä. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi TechSoup ja Tech Impact.

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Niiden tulee olla juridisesti tunnustettuja hyväntekeväisyysorganisaatioita toimintamaissaan.

  • Niiden toiminnan tulee olla voittoa tavoittelematonta.

  • Niiden mission täytyy liittyä laajempaan yhteiskunnalliseen etuun.

  • Niiden tulee noudattaa Microsoftin syrjinnän vastaista käytäntöä.

  • Niiden tulee määrittää käyttöoikeuksia vain ehdot täyttäville työntekijöille.

Kelpoisuusehdoista (englanniksi) saat lisätietoja.

Päätökset ehtojen täyttymisestä pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti, mutta prosessi saattaa viedä 20 arkipäivää. Kestoon vaikuttavat myös se, kuinka nopeasti organisaatio vastaa lisäasiakirjapyyntöihin, sekä maakohtaiset vaatimukset.

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden lahjoitukset sallitaan vain näiden työntekijöille sekä johtotehtävissä toimiville vapaaehtoisille. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden alennukset ovat sallittuja kaikille voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden työntekijöille sekä vapaaehtoisille. Voittoa tavoittelemattoman organisaation edunsaajat, jäsenet ja lahjoittajat EIVÄT ole oikeutettuja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden käyttöoikeuksiin tai tilauksiin. Saat lisätietoja kelpoisuussivulta.