Omówienie Funkcje Kup lub odnów

Omówienie

Prostota i łatwość zarządzania

 
Dzięki platformie, którą można dostosowywać do swoich potrzeb, i korzystnym cenom zakupów zbiorowych, programy Open — Open Value, Open Value Subscription i Open License— oferują prosty, ekonomiczny sposób nabywania najnowszych technologii firmy Microsoft.
 
Programy Microsoft Open umożliwiają dodawanie subskrypcji usług online do posiadanej umowy, dzięki czemu można przechodzić do chmury w swoim własnym tempie, korzystając z już istniejącej umowy.
 

Open Value

 
Program Open Value jest zalecany dla małych i średnich firm, które mają co najmniej pięć komputerów i chcą uprościć zarządzanie licencjami, zarządzać kosztami oprogramowania i mieć większą kontrolę nad wydatkami. Obejmuje on również pakiet Software Assurance, który zapewnia dostęp do cennych korzyści, takich jak szkolenia, planowanie wdrożeń i uaktualnienia oprogramowania, a wsparcie techniczne dla produktów przyczynia się do zwiększenia efektywności całej organizacji.
 
Subskrypcja Open Value jest dostępna dla organizacji komercyjnych i rządowych. W lipcu 2021 r. uprawnione organizacje edukacyjne i nonprofit także będą mogły dokonać zakupu przez programy Open Value.
 

Open Value Subscription

 
Program Open Value Subscription zapewnia najniższe spośród wszystkich opcji programu Open koszty początkowe oraz umożliwia elastyczne obniżenie całkowitych kosztów licencji, gdy zmniejsza się liczba komputerów. Ta opcja uprawnia organizację do korzystania z oprogramowania tylko w okresie obowiązywania umowy z firmą Microsoft. Masz także możliwość dodania opcji pojedynczej platformy do umowy Open Value Subscription. Umowa Open Value Subscription jest dostępna dla organizacji komercyjnych, rządowych i edukacyjnych.
 

Open License

 
Umowę Open License można kupić odpowiednio do potrzeb jako licencje oprogramowania i usługi online. Pakiet Software Assurance jest zakupem opcjonalnym. W przypadku wielu subskrypcji spośród usług online, wymóg początkowego zakupu co najmniej pięciu licencji został zniesiony.
 
Ważne: Program Open License jest wycofywany. Od stycznia 2022 r. firma Microsoft nie będzie akceptować zamówień ani odnowień w ramach programu Open License. Jeśli teraz kupujesz w ramach programu Open License, dostępne opcje są wymienione w artykule Wiadomości dotyczące licencjonowania.
 

Dostępność

 
Początkowy zakup co najmniej pięciu licencji umożliwia nabywanie licencji oprogramowania i subskrypcji usług online w zależności od potrzeb w okresie obowiązywania umowy.
 
 
Oprócz opcji dla klientów komercyjnych firma Microsoft ma w ofercie także opcje w ramach programów Open dla następujących sektorów:
 
  • Organizacje administracji publicznej
  • Instytucje edukacyjne
  • Uprawnione organizacje non-profit
  • Organizacje międzynarodowe
 
 

Obejrzyj klip wideo porównania programów (WMV 3:30 min)