Person sitting alone in front of a laptop, holding a pen and looking pensively to the side.

Porównaj usługę Office 365 z platformą Microsoft 365

Usługa Office 365 udostępnia najlepsze w swojej klasie aplikacje biurowe, które na platformie Microsoft 365 integrują się z inteligentnymi usługami w chmurze.

Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojej organizacji

Office 365 E3

Office 365 E3 €19.70
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Office 365 to pakiet usług i aplikacji biurowych, takich jak Outlook, Word, Excel itd.

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E3 €31.50
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Microsoft 365 to chmura zwiększająca produktywność, która udostępnia inteligentne środowiska, funkcje zarządzania klasy korporacyjnej oraz zaawansowane zabezpieczenia przyspieszające rozwój firmy.1

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Office 365 E3 Microsoft 365 E3

Aplikacje pakietu Office

Uwolnij kreatywność, zrób, co masz do zrobienia, i pozostań w kontakcie, gdziekolwiek jesteś.

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Zainstaluj aplikacje klienckie pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (tylko dla komputerów PC) i Access (tylko dla komputerów PC)) na maksymalnie 5 komputerach PC/Mac, 5 tabletach i 5 urządzeniach przenośnych na osobę.6

MicrosoftOffice

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Office w sieci Web i dla urządzeń przenośnych

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Poczta e-mail i kalendarz

Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki biznesowej poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOutlook

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Outlook

MicrosoftOutlook

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Exchange

MicrosoftExchange

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Spotkania i komunikacja głosowa

Udostępniaj rozbudowane środowiska spotkań z zaawansowanymi funkcjami rozmów oraz centrum spotkań, czatów, zawartości i połączeń.

MicrosoftTeams

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Whiteboard

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Grupy usługi Office 365

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Kaizala Pro

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami

Ułatw użytkownikom produktywną pracę bez względu na to, gdzie przebywają, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji firmowych. Elastyczne zarządzanie i zaawansowane rozwiązania zabezpieczeń umożliwiają dostarczanie chronionych środowisk mobilnych na dowolnym urządzeniu.

MicrosoftWindows
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Windows Autopilot, precyzyjnie dostosowywane środowisko użytkownika i Drukowanie uniwersalne

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Centrum administracyjne platformy Microsoft 365

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Interfejs API programu Microsoft Graph

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Obsługa zasad grupy, telemetria pakietu Office, ustawienia roamingu

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Aktywacja na komputerze udostępnionym

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

System Center Configuration Manager i System Center Endpoint Protection — równoważność licencji zarządzania

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Sieci społecznościowe i intranet

Wspieraj łączność i zaangażowanie w całej organizacji za pomocą inteligentnego, mobilnego intranetu i sieci społecznościowej dla przedsiębiorstwa.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

SharePoint

MicrosoftSharePoint

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Yammer

MicrosoftYammer

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Pliki i zawartość

Uzyskuj dostęp do plików na dowolnym urządzeniu, w dowolnej chwili. Przykuwaj uwagę za pomocą inteligentnych klipów wideo oraz twórz atrakcyjne wizualnie treści w kilka minut.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftDelve
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft OneDrive do pracy2

MicrosoftOneDrive

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Delve

MicrosoftDelve

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Stream

MicrosoftStream

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Sway dla usługi Office 3653

MicrosoftSway

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Zarządzanie pracą

Wydajnie zarządzaj pracą osób, zespołów i organizacji. Twórz i automatyzuj procesy biznesowe.

 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftTo Do

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Power Apps dla platformy Microsoft 365

MicrosoftPower Apps

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Power Automate dla platformy Microsoft 365

MicrosoftPower Automate

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Power Virtual Agents dla usługi Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Dataverse for Teams

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Forms

MicrosoftForms

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Planner

MicrosoftPlanner

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft To Do

MicrosoftTo Do

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Shifts

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Zarządzanie dostępem i tożsamościami

Bezpieczne połączenia między ludźmi, urządzeniami, aplikacjami i danymi. Wzmocnij zabezpieczenia i zwiększ produktywność dzięki pojedynczemu, całościowemu rozwiązaniu do obsługi tożsamości, które zapewnia elastyczność i kontrolę.

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Lokalna synchronizacja z usługą Active Directory dla logowania jednokrotnego (SSO)

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Windows Hello, Credential Guard i funkcja DirectAccess4

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Ochrona przed zagrożeniami

Wykrywaj i badaj zaawansowane zagrożenia, naruszone tożsamości i złośliwe działania w swoich środowiskach lokalnych i chmurowych. Chroń swoją organizację dzięki adaptacyjnej, wbudowanej inteligencji.

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Program antywirusowy Microsoft Defender i Device Guard4

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Microsoft Defender Application Guard

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Ochrona informacji

Pomóż ochronić swoje poufne dane w każdym miejscu, nawet w ruchu i po udostępnieniu. Uzyskaj wgląd w sposób korzystania z dowolnego pliku oraz kontrolę nad tym korzystaniem dzięki kompleksowemu i zintegrowanemu rozwiązaniu do ochrony informacji.

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Ochrona informacji — szyfrowanie wiadomości, zarządzanie prawami i ochrona przed utratą danych dla poczty e-mail i plików

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Windows Information Protection i BitLocker

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

feature is not included

Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365

feature is not included

Premium (plan 1)

Zarządzanie zabezpieczeniami

Uzyskaj wgląd w swoje aplikacje i usługi w chmurze, generuj wnioski dzięki zaawansowanej analizie oraz kontroluj przekazywanie danych, aby móc reagować na zagrożenia cybernetyczne i je zwalczać.

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Centrum zabezpieczeń i zgodności firmy Microsoft

funkcja nie jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Zarządzanie zgodnością

Oceniaj ryzyko związane ze zgodnością, zarządzaj danymi poufnymi i chroń je oraz reaguj na wymogi przepisów prawnych.

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Ręczne etykiety przechowywania, przeszukiwanie zawartości, podstawowa inspekcja

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

Podstawowe, obowiązujące w całej organizacji lub lokalizacji zasady przechowywania, zasady przechowywania usługi Teams, podstawowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym

funkcja jest uwzględniona

funkcja jest uwzględniona

|

Platforma Microsoft 365 to usługa oparta na chmurze, w której połączono najlepsze w swojej klasie aplikacje biurowe usługi Office 365 z zaawansowanymi funkcjami zarządzania urządzeniami, inteligentnymi zabezpieczeniami oraz innowacyjnymi usługami online. Usługa Office 365 zawiera aplikacje, takie jak Outlook, Word, Excel i PowerPoint, a także usługi, w tym Exchange, OneDrive, SharePoint i Microsoft Teams. Dowiedz się więcej o usłudze Office 365 dla przedsiębiorstw.

Platforma Microsoft 365 obejmująca aplikacje pakietu Office, system Windows 10 i pakiet Enterprise Mobility + Security to więcej niż tylko sposób licencjonowania czy pakiet produktów. W będącej globalną chmurą pracy biurowej platformie Microsoft 365 połączono funkcje komunikacji i analiz, które ułatwiają klientom tworzenie innowacji i skuteczniejszą rywalizację na rynku podczas transformacji cyfrowej.

Microsoft FastTrack to usługa zapewnienia sukcesu klientów, ułatwiająca bezproblemowe i pewne przejście na platformę Microsoft 365 oraz szybsze uzyskanie korzyści biznesowych. Klienci posiadający uprawniające subskrypcje platformy Microsoft 365 mogą korzystać z usługi FastTrack bez ponoszenia dodatkowych kosztów w całym czasie trwania subskrypcji. Zaloguj się w witrynie www.microsoft.com/FastTrack, aby poprosić o pomoc w rozpoczęciu pracy.

Dostępne są rabaty dla klientów z umowami dla przedsiębiorstw (zazwyczaj w przypadku co najmniej 250 licencji), którzy chcą dokonać zakupu w ramach licencjonowania zbiorowego. Ekspert firmy Microsoft może pomóc Ci przeanalizować opcje zakupu dla dużych przedsiębiorstw i wybrać najlepszą z nich. Dowiedz się więcej o licencjonowaniu zbiorowym. Znajdź eksperta firmy Microsoft.

Klienci z subskrypcjami rozwiązania Microsoft 365 E3 są uprawnieni do zakupu funkcji Zgodność platformy Microsoft 365 E5 i Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5 jako dodatków do posiadanych subskrypcji planu Microsoft 365 E3. W zależności od poziomu subskrypcji klienci mogą także łączyć subskrypcje rozwiązania Microsoft 365 Enterprise z planami i dodatkami z platformy Azure, usługi Dynamics 365, pakietu Enterprise Mobility + Security i usługi Office 365.

Tak. Twoja organizacja może korzystać z dowolnej kombinacji planów, o ile spełnia wymagania wstępne. Wymagania wstępne zależą od planu. Dowiedz się więcej i porównaj plany platformy Microsoft 365.

Firma Microsoft stosuje okres przechowywania danych, który zwykle wynosi 90 dni w przypadku większości subskrypcji. Ten okres zaczyna się w momencie anulowania subskrypcji. W tym okresie możesz pobrać swoje dane, nawet jeśli Twoja subskrypcja jest wyłączona.

1. Prawa do używania serwerów biurowych — prawa do używania serwerów biurowych programów SharePoint i Exchange dla klientów z platformami Microsoft 365 E3 i E5 (prawa do wdrożeń hybrydowych nie są dostępne w kanale CSP).
2. Nieograniczony magazyn usługi OneDrive dla subskrypcji E3 lub E5 dla pięciu lub większej liczby użytkowników. Firma Microsoft udostępni na początku 5 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla każdego użytkownika. Klienci, którzy chcą uzyskać dodatkową przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive, mogą w tym celu skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft. Subskrypcje dla mniej niż pięciu użytkowników otrzymują 1 TB magazynu usługi OneDrive dla każdego użytkownika. Plany F3 obejmują 2 GB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla każdego użytkownika.
3. Aplikacja Sway nie jest obecnie dostępna dla klientów Government Community Cloud (GCC) ani klientów w określonych lokalizacjach geograficznych. Niektóre starsze plany usługi Office 365, których nie ma już na rynku od sierpnia 2015 r., mogą również nie mieć dostępu do aplikacji Sway.
4. Niedostępne w systemie Windows 10 Enterprise E3 w trybie S.

5. Wsparcie podstawowe dla usługi Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) zakończono 12 stycznia 2021 r. Wsparcie rozszerzone będzie świadczone do stycznia 2026 r. Znajdź dodatkowe informacje tutaj.
6. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.