A frontline worker wearing coveralls with reflective shoulder and arm bands, using a tablet in a job site.

Microsoft 365 F3

Zwiększ możliwości pracowników pierwszego kontaktu, aby mogli osiągnąć więcej.
• Wyposaż pracowników pierwszego kontaktu w zaawansowane i intuicyjne narzędzia oferujące bezpieczne środowisko połączone.
• Przekształć procesy biznesowe dzięki niestandardowym aplikacjom i automatyzacji przepływów pracy, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.
• Chroń zasoby firmy za pomocą inteligentnych zabezpieczeń, które nie powodują zmniejszenia produktywności pracowników pierwszego kontaktu.

Porozmawiaj z ekspertem ds. sprzedaży

Aby porozmawiać z ekspertem ds. sprzedaży, zadzwoń 0800 702158.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

€6.70 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Lub

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o pracownikach pierwszego kontaktu

Kontaktuj się z pracownikami pierwszego kontaktu za pomocą specjalistycznych narzędzi i środowisk umożliwiających im sprawne wykonywanie zadań.

Funkcje 

Wyposaż swoje przedsiębiorstwo w narzędzia do ochrony przed zagrożeniami, zabezpieczeń, zapewniania zgodności i współpracy.
 • Office w sieci Web i dla urządzeń przenośnych

  Korzystaj z aplikacji pakietu Office zaprojektowanych dla wszystkich urządzeń przenośnych i tabletów1.

 • Microsoft OneDrive do pracy

  Uzyskuj dostęp do plików, udostępniaj je oraz współpracuj nad nimi z dowolnego miejsca3.

 • Microsoft Stream

  Przyciągaj uwagę i przekazuj informacje za pomocą inteligentnego wideo.4

 • Microsoft Bookings

  Uprość sposób zarządzania harmonogramami i spotkaniami z klientami.

 • Windows 11 Enterprise E3

  Zaawansowane funkcje dla pracowników. Spójność dla informatyków. Bezpieczeństwo dla wszystkich.7

 • Power Apps dla platformy Microsoft 365

  Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz.

 • Power Automate dla platformy Microsoft 365

  Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

 • Dataverse for Teams

  Sprawne tworzenie w bazie danych o niskiej konieczności używania kodu dla usługi Teams.

 • Microsoft To Do

  Zaplanuj swój dzień i skutecznie zarządzaj swoim życiem.

 • Interfejs API usługi Microsoft Graph

  Korzystaj z zasobów usług firmy Microsoft w chmurze.

 • Microsoft Planner

  Organizuj pracę zespołową.

 • Forms

  Łatwo twórz ankiety i sondy, aby zbierać opinie klientów, mierzyć zadowolenie pracowników i organizować wydarzenia zespołowe.

 • Microsoft Advanced Threat Analytics

  Zmniejsz ryzyko wystąpienia uszkodzeń i uzyskuj informacje w zwięzłym widoku czasu rzeczywistego z osią czasu ataku.6

 • Device Guard

  Zapobiegaj uruchamianiu złośliwego kodu, gwarantując, że może być uruchamiany wyłącznie znany dobry kod.

 • Windows Information Protection

  Chroń aplikacje i dane przedsiębiorstwa przed przypadkowymi wyciekami danych na urządzeniach firmowych i osobistych.

 • Centrum zabezpieczeń i zgodności firmy Microsoft

  Monitoruj ogólny stan zgodności, przeglądaj zalecane działania i konfiguruj ustawienia, aby spełniać skomplikowane wymogi w zakresie zgodności.

 • Podstawowe narzędzia do inspekcji i przechowywania danych

  Używaj ręcznych etykiet przechowywania, przeszukiwania zawartości oraz podstawowej inspekcji ułatwiającej zachowanie zgodności.

 • Visio dla sieci Web

  Twórz, edytuj, udostępniaj i współtwórz profesjonalne diagramy i schematy blokowe w aplikacji Visio dla sieci Web.

 • Windows Autopilot

  Obniż całkowite koszty wdrażania i wycofywania urządzeń z systemem Windows oraz zarządzania nimi dzięki usługom opartym na chmurze.

 • Exchange

  Inteligentniejsza praca dzięki funkcjom poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej2.

 • Internetowa i mobilna aplikacja Outlook

  Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — w internetowej i mobilnej aplikacji Outlook.2

 • Microsoft Teams

  Czatuj, spotykaj się, udostępniaj pliki oraz pracuj z aplikacjami biznesowymi w udostępnionym obszarze roboczym. Obejmuje też funkcję Walkie Talkie, zarządzanie zadaniami i zarządzanie zmianami.

 • Zasoby Microsoft Viva

  Zadbaj o zaangażowanie i informowanie pracowników za pomocą nowoczesnego środowiska zaangażowania.

 • Rozwiązanie Kontakt Microsoft Viva

  Buduj wartościowe relacje w pracy, zapewniając pracownikom miejsce do komunikowania się, wyrażania siebie i odczuwania przynależności w pracy.

 • Grupy usługi Office 365

  Łatwo skonfiguruj zbieranie zasobów, aby umożliwić współużytkowanie i pracę w zespole z określonymi współpracownikami.

 • Power Virtual Agents dla usługi Teams

  Reaguj na potrzeby biznesowe za pomocą niestandardowych czatbotów dla usługi Teams.

 • SharePoint Online

  Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej.5

 • Yammer

  Łączenie się i interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw.

 • Windows Hello

  Szybko loguj się do laptopów, tabletów, urządzeń lub aplikacji bez hasła.

 • Równoważność licencji dostępowych (CAL) oprogramowania Windows Server, RMS i Microsoft Identity Management

 • Credential Guard

  Chroń poświadczenia uzyskane z domeny.

 • Azure Active Directory — wersja Premium P1

  Popraw stan bezpieczeństwa, uprość dostęp i konfiguruj zasady inteligentne na jednej platformie zarządzania tożsamościami.

 • Program antywirusowy Microsoft Defender

  Zapewnij ochronę przed zagrożeniami programowymi, takimi jak wirusy, złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie szpiegujące, w obrębie poczty e-mail, aplikacji, chmury i Internetu.

 • Windows Defender Application Guard

  Izoluj zdefiniowane w przedsiębiorstwie niezaufane witryny, aby chronić firmę podczas korzystania przez pracowników z Internetu.

 • BitLocker i BitLocker To Go

  Zapewnij ochronę przed zagrożeniami związanymi z kradzieżą bądź ujawnieniem danych z utraconych, ukradzionych lub nieprawidłowo zutylizowanych komputerów.

 • Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft

  Odnajduj, klasyfikuj, etykietuj i chroń poufne dokumenty i wiadomości e-mail.

 • Azure Information Protection

  Popraw wgląd w stan bezpieczeństwa Twojej organizacji i kontrolę nad nim dzięki scentralizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu.

 • Drukowanie uniwersalne

  Wyeliminuj zapotrzebowanie na serwer druku i pozwól użytkownikom na drukowanie z chmury za pomocą chmurowego rozwiązania do drukowania.


Zasoby

Pomoc we wdrożeniu bez dodatkowych kosztów

Przyspiesz wdrożenie, adaptację użytkowników i migrację danych dzięki usłudze FastTrack dla Microsoft 365.

Harmonogram działania dla platformy Microsoft 365

Uzyskaj najnowsze aktualności dotyczące platformy Microsoft 365 i nie tylko.

Microsoft 365 Tech Community

Komunikuj się i współpracuj z innymi użytkownikami i ekspertami w społeczności Microsoft Tech Community oraz udostępniaj w niej najlepsze rozwiązania.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia pracy?

 1. Aplikacje mobilne pakietu Office są ograniczone do urządzeń ze zintegrowanym ekranem o przekątnej 10,1” lub mniejszej.
 2. Obejmuje 2 GB miejsca w skrzynce pocztowej dla każdego użytkownika oraz umożliwia dostęp przez strony internetowe za pośrednictwem aplikacji Outlook w sieci Web.
 3. Plany obejmują 2 GB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla każdego użytkownika.
 4. Obejmuje tylko korzystanie. Brak możliwości publikowania/udostępniania.
 5. Bez skrzynki pocztowej witryny. Bez witryny osobistej.
 6. Wsparcie podstawowe dla usługi Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) zakończono 12 stycznia 2021 r. Wsparcie rozszerzone będzie świadczone do stycznia 2026 r. Znajdź dodatkowe informacje tutaj.
 7. System Windows 10/11 Enterprise E3 uwzględniony w planie Microsoft 365 F3 nie obejmuje pakietu Microsoft Desktop Optimization Pack, kanału Windows Enterprise Long Term Servicing Channel ani funkcji Autopoprawka Windows.
 8. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.