Umożliwiaj pracę hybrydową poza granicami organizacyjnymi dzięki nowym funkcjom zapowiedzianym na konferencji Ignite.

Four people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams.

Telefon w Microsoft Teams

Pozostawaj w kontakcie dzięki rozmowom głosowym i wideo za pomocą usługi Telefon w Microsoft Teams na komputerze, tablecie, urządzeniu przenośnym lub telefonie stacjonarnym.

Niezawodna łączność dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu telefonicznemu

Nawiązuj i odbieraj rozmowy wideo i głosowe bezpośrednio w usłudze Microsoft Teams. Pozostawaj w kontakcie i osiągaj więcej w dowolnym miejscu.

Nawiązywanie rozmów w przepływie pracy

Pracuj inteligentniej dzięki kompleksowej aplikacji łączącej rozmowy, czaty, spotkania i współpracę.

Kluczowe rozmowy biznesowe

Korzystaj z wbudowanych innowacyjnych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań do obsługi rozmów oraz ze zintegrowanych rozwiązań oprogramowania od partnerów.

Urządzenia do rozmów we wszystkich sytuacjach

Korzystaj z szerokiej gamy urządzeń spełniających wszelkie potrzeby biznesowe i uzyskaj elastyczne opcje finansowania.

Prosta konfiguracja i zarządzanie

Łatwo dodawaj i monitoruj rozmowy głosowe i wideo oraz zarządzaj nimi w centrum administracyjnym usługi Teams.

W pełni wykorzystaj biznesowe rozmowy głosowe i wideo

Rzuć okiem na niektóre funkcje i zalety kompleksowej aplikacji, która zapewnia obsługę rozbudowanych, niezawodnych i bezpiecznych rozmów.

A Sales Analysis presentation being given on a Teams video call by a presenter to 9 attendees.

Spotykaj się w ramach konferencji audio i wideo

Zbierz wszystkich na konferencji głosowej lub wideo przedsiębiorstwa. Zwiększ elastyczność spotkań dzięki numerowi telekonferencji.

A desktop view of a Teams video call and a mobile view of the actions you can take in a Teams video call such as chat, view participants and more.

Łatwe zarządzanie telefonią w chmurze

Zachowaj kontrolę dzięki funkcji „nie przeszkadzać”, odwrotnemu sprawdzaniu numerów, poczcie głosowej i delegowaniu.

A mobile phone being used to make a call on Teams.

Korzystanie z usług telekomunikacyjnych własnego dostawcy

Nawiązuj rozmowy przy użyciu usług obecnego operatora telekomunikacyjnego za pomocą funkcji Telefon w Teams.

A tablet displaying a completed setup in the Microsoft 365 admin center.

Dostosuj środowisko rozmów przychodzących

Twórz powitania niestandardowe, odtwarzaj muzykę dla oczekujących dzwoniących i skonfiguruj współużytkowaną pocztę głosową.

A worker in a warehouse scanning an item with a mobile phone.

Korzystaj z własnego rozwiązania centrum obsługi klientów

Zintegruj biznesowe rozmowy głosowe w usłudze Microsoft Teams z własnym oprogramowaniem centrum obsługi klientów.

A person wearing a headset to take a call.

Łatwo odbieraj i przekierowuj rozmowy

Ustaw parametry na podstawie strefy czasowej, języka lub dostępności, aby automatycznie odbierać i przekierowywać rozmowy.

A Sales Analysis presentation being given on a Teams video call by a presenter to 9 attendees.

Spotykaj się w ramach konferencji audio i wideo

Zbierz wszystkich na konferencji głosowej lub wideo przedsiębiorstwa. Zwiększ elastyczność spotkań dzięki numerowi telekonferencji.

A desktop view of a Teams video call and a mobile view of the actions you can take in a Teams video call such as chat, view participants and more.

Łatwe zarządzanie telefonią w chmurze

Zachowaj kontrolę dzięki funkcji „nie przeszkadzać”, odwrotnemu sprawdzaniu numerów, poczcie głosowej i delegowaniu.

A mobile phone being used to make a call on Teams.

Korzystanie z usług telekomunikacyjnych własnego dostawcy

Nawiązuj rozmowy przy użyciu usług obecnego operatora telekomunikacyjnego za pomocą funkcji Telefon w Teams.

A tablet displaying a completed setup in the Microsoft 365 admin center.

Dostosuj środowisko rozmów przychodzących

Twórz powitania niestandardowe, odtwarzaj muzykę dla oczekujących dzwoniących i skonfiguruj współużytkowaną pocztę głosową.

A worker in a warehouse scanning an item with a mobile phone.

Korzystaj z własnego rozwiązania centrum obsługi klientów

Zintegruj biznesowe rozmowy głosowe w usłudze Microsoft Teams z własnym oprogramowaniem centrum obsługi klientów.

A person wearing a headset to take a call.

Łatwo odbieraj i przekierowuj rozmowy

Ustaw parametry na podstawie strefy czasowej, języka lub dostępności, aby automatycznie odbierać i przekierowywać rozmowy.

Przeczytaj więcej o uznanym liderze w dziedzinie ujednoliconej komunikacji

Raport Magic Quadrant™ firmy Gartner® poświęcony ujednoliconej komunikacji jako usłudze na całym świecie*

Raport Total Economic Impact™ firmy Forrester poświęcony rozwiązaniom do obsługi rozmów w usłudze Microsoft Teams

Sprawdź, jak firmy korzystają z usługi Telefon w Teams

Wyposażanie pracowników w nowoczesne rozwiązanie telefoniczne

Firma Accenture dodaje technologię nowej generacji do obsługi rozmów telefonicznych, spotkań, czatów i współpracy.

Three people in a conference room on a Teams call with 9 other participants.

Łączenie 20 000 pracowników na przyjaznej dla użytkownika platformie

Firma Arrow Electronics ułatwia pracownikom wymienianie się informacjami, współpracę i produktywne działanie dzięki wysokiej jakości audio i wideo.

A lobby with groups of coworkers in conversation.

Już dziś dodaj usługę Telefon w Microsoft Teams do swojego planu platformy Microsoft 365

Małe i średnie firmy (mniej niż 300 użytkowników)

Microsoft 365 Business Voice

Dodatek Microsoft 365 Business Voice obejmuje:

  • Oparty na chmurze system telefoniczny z funkcjami zaawansowanymi, takimi jak przełączanie połączeń, wielopoziomowe automatyczne recepcjonistki i kolejki połączeń.
  • Konferencje głosowe z dołączaniem przez telefon dla maksymalnie 250 osób na spotkanie.
  • Dzwonienie z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams na komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym i telefonie stacjonarnym lub w wersji internetowej.
  • Całodobowa pomoc techniczna przez siedem dni w tygodniu od firmy Microsoft.

Przedsiębiorstwa (300 lub więcej użytkowników)

Microsoft 365 E5

nowa cena €53.70 za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)

Plan Microsoft 365 E5 obejmuje:

  • System telefoniczny: obsługuj funkcje centrali PBX, takie jak kontrola połączeń w chmurze, za pomocą usługi Microsoft Teams.
  • Konferencje głosowe: Organizuj spotkania lub dołączaj do nich za pomocą telefonu.2 Nawet do 300 uczestników używających telefonów.
  • System Windows 11 Enterprise, Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, aplikacje mobilne pakietu Office, pakiet Office dla sieci Web, aplikacje Outlook, Exchange i nie tylko.

 

Microsoft 365 E5 to nasz produkt premium obejmujący najlepsze w swojej klasie aplikacje biurowe oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń, zgodności i analiz dla przedsiębiorstw. Obecni klienci z planami E1 i E3 mogą rozszerzyć je do planu E5 po obniżonej cenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft.

Dostępny cennik niestandardowy

Dodaj usługę Telefon w Microsoft Teams do swojego bieżącego planu Microsoft 365 E1 lub E3, aby uzyskać funkcje połączeń potrzebne w każdej organizacji. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać cennik niestandardowy.

Zobacz stawki dla miejsc, do których chcesz zadzwonić

Uzyskaj szczegółową listę stawek dotyczących subskrypcji standardowej i naliczania minutowego do swojej umowy z uporządkowaniem według krajów lub regionów i walut. Stawki środków na rozmowy dotyczą opłat, których nie ujęto w planie subskrypcyjnym.1

Wybierz kraj lub region dla adresu rozliczeniowego Twojej organizacji.

|

Telefon w Microsoft Teams to funkcja umożliwiająca użytkownikom nawiązywanie i odbieranie rozmów telefonicznych w usłudze Microsoft Teams. Subskrypcje platformy Microsoft 365 obejmują funkcję Telefon w Teams i umożliwiają nawiązywanie rozmów między aplikacjami Teams. Nawiązywanie i odbieranie rozmów z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi w publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) w usłudze Teams jest dostępne za pośrednictwem dodatku, takiego jak Microsoft 365 Business Voice, oraz jest zawarte w subskrypcji Microsoft 365 E5. Te opcje zapewniają oparty na chmurze system telefoniczny w aplikacji Teams z funkcjami takimi jak wstrzymywanie oraz ślepe i bezpieczne przełączanie, a także funkcje raportowania dla profesjonalistów zarządzających rozwiązaniami do obsługi rozmów.

Zastępuje tradycyjne centrale PBX i udostępnia kluczowe funkcje rozmów za pomocą opartego na chmurze systemu sterowania rozmowami, który zapewnia ogólne obciążenie telefoniczne dla usługi Microsoft Teams.

Pakiet telefoniczny udostępnia klientom podstawowy numer telefonu oraz minuty na rozmowy pozwalające nawiązywać i odbierać rozmowy telefoniczne. Krajowy pakiet telefoniczny jest zawarty w dodatku Business Voice. Można go też dodać do subskrypcji Microsoft 365 E5.2

Routing bezpośredni umożliwia klientom bezpośrednie łączenie telekomunikacyjnych magistral połączeń głosowych z platformą Microsoft 365, dzięki czemu użytkownicy mogą nawiązywać i odbierać rozmowy. Klienci mogą wspólnie z lokalnym dostawcą usług telekomunikacyjnych łączyć magistrale połączeń głosowych za pośrednictwem certyfikowanego kontrolera SBC (Session Border Controller) z platformą Microsoft 365 i funkcją Połączenia telefoniczne w Microsoft Teams. Ta funkcja będzie dostępna w krajach, w których licencjonujemy usługę Teams i system telefoniczny. Routing bezpośredni jest częścią systemu telefonicznego zgodnego z aplikacją Teams.

Kontakt z operatorem to kolejna opcja zapewniająca łączność z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) w usłudze Teams i systemie telefonicznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji łączności z siecią PSTN i rozwiązań głosowych w usłudze Teams, zobacz Planowanie rozwiązania głosowego w usłudze Teams oraz Opcje łączności z siecią PSTN.

Tak. Możesz przenieść swoje numery telefonów od obecnego usługodawcy. Po przeniesieniu numerów telefonów firma Microsoft stanie się Twoim usługodawcą.

Tak, klienci mogą w ramach współpracy z partnerem firmy Microsoft dołączyć własny pakiet telefoniczny. Konfiguracja nazywana routingiem bezpośrednim umożliwia klientom łączenie magistral połączeń głosowych bezpośrednio z ich sieci z usługą Microsoft Teams lub łączenie innych jednostek telefonii, takich jak centra obsługi telefonicznej czy urządzenia analogowe.

 

Subskrypcję Microsoft 365 Business Voice (bez pakietu telefonicznego) zaprojektowano specjalnie z myślą o tej sytuacji. Jest ona dostępna w ponad 70 krajach (z wyjątkiem Australii). Skontaktuj się ze swoim partnerem i zapytaj, czy oferuje to rozwiązanie. Jeśli nie masz partnera firmy Microsoft, możesz znaleźć partnera w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Urządzenia certyfikowane dla usługi Teams zapewniają sprawną obsługę usługi Teams na telefonach stacjonarnych i konferencyjnych oraz w systemach do sal konferencyjnych. Dowiedz się więcej o urządzeniach certyfikowanych dla usługi Microsoft Teams. Dostępne urządzenia można znaleźć na platformie handlowej urządzeń usługi Microsoft Teams
 

Usługa Teams obsługuje ofertę telefonów stacjonarnych dla klientów, którzy wymagają możliwości korzystania z tradycyjnego telefonu.  
 

Aby zapewnić wysokiej jakości i niezawodne środowisko usługi Microsoft Teams na telefonach, firma Microsoft aktywnie współpracuje z firmami Yealink, Crestron, Lenovo, Polycom i Audiocodes w celu opracowywania i certyfikowania szerokiej gamy telefonów stacjonarnych i urządzeń audio do sal konferencyjnych. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat urządzeń usługi Teams, przejdź na platformę handlową urządzeń usługi Teams

 

Dostępne są dwa produkty dla małych i średnich firm. Dodatek Microsoft 365 Business Voice z pakietem telefonicznym obejmuje system telefoniczny, konferencje głosowe i krajowy pakiet telefoniczny. Dodatek Microsoft 365 Business Voice bez pakietu telefonicznego obejmuje system telefoniczny i konferencje głosowe, które wymagają pakietu telefonicznego od usługodawcy. 
 

Dla przedsiębiorstw: System telefoniczny i konferencje głosowe są zawarte w subskrypcjach Office 365 E5 i Microsoft 365 E5. Pakiet telefoniczny w usłudze Microsoft Teams można dodać, ale każdy z nich można też kupić osobno. 
 

Dodatek Business Voice z pakietem telefonicznym jest obecnie dostępny w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie i Kanadzie. Pakiety telefoniczne są dostępne dla przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie i Kanadzie, a także w Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Królestwie Niderlandów, Niemczech i Portoryko. Dodatek Business Voice bez pakietu telefonicznego jest dostępny w ponad 70 krajach, wszędzie tam, gdzie dostępne są konferencje głosowe. System telefoniczny dla przedsiębiorstw jest dostępny w ponad 120 krajach, wszędzie tam, gdzie dostępna jest platforma Microsoft 365. 
 

Funkcje i środowiska produktów są takie same we wszystkich produktach dla małych i średnich firm oraz dla przedsiębiorstw. Ceny i dostępność są zróżnicowane. 

Masz sugestię? Chętnie poznamy Twoją opinię. Oto trzy sposoby przekazywania opinii:

  • Aplikacja klasyczna Microsoft Teams. Wybierz pozycję Pomoc w lewym dolnym rogu. Następnie wybierz pozycję Zgłoś problem lub Zaproponuj funkcję.
  • UserVoice — przesyłaj pomysły i głosuj na pomysły innych osób.
  • Społeczność techniczna firmy Microsoft — zadawaj pytania i bierz udział w dyskusjach.

Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Teams

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams jeszcze dziś

*GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący ujednoliconej komunikacji jako usługi (cały świat), 18 października 2021 r., Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O'Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth.

1. Podane stawki (dla dzierżawców, dla których obsługę zainicjowano w Stanach Zjednoczonych) nie zawierają podatku. Stawki za wychodzące połączenia międzynarodowe mogą zmieniać się co miesiąc, a poszczególne stawki nie są zablokowane w trakcie trwania umowy. Zmiany będą w miarę możliwości minimalizowane, aby uniknąć komplikacji, a ceny pozostaną konkurencyjne względem stawek i warunków na rynku lokalnym.
2. Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Zobacz obsługiwane kraje i regiony w celu uzyskania dodatkowych informacji.