Umożliw pracę hybrydową poza granicami organizacyjnymi dzięki nowym funkcjom ogłoszonym na konferencji Ignite.

Microsoft Teams Rooms

Wypełnij lukę między osobami pracującymi zdalnie a znajdującymi się w biurze za pomocą rozwiązania do obsługi pokoju spotkań, które pozwala wszystkim komunikować się wizualnie i głosowo oraz w pełni uczestniczyć w spotkaniach z dowolnego miejsca.

Five people in a Teams Room with a dual display screen on the wall at the front of the room. Four people are sitting at a conference table which has a front-of-the-room console on it. One person is writing at a whiteboard on the side wall.

Zapewnij komunikację dla użytkowników w hybrydowym miejscu pracy

Dostępny dla każdego

Prowadź inkluzywne i interakcyjne spotkania dla wszystkich, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdują.

Łatwość użycia

Dostarczaj spójne środowiska usługi Teams zaprojektowane z myślą o łatwej i sprawnej współpracy.

Elastyczne rozwiązanie

Przekształć dowolną wspólną przestrzeń w pokój Teams dzięki szerokiej gamie urządzeń i funkcji do wyboru.

Bezpieczne i zarządzane

Dbaj o ochronę i aktualność urządzeń dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania i zaawansowanej analizie.

Zapewnij lepsze środowiska spotkań hybrydowych

Poznaj funkcje, które zapewniają środowiska spotkań zaprojektowane tak, aby każdy czuł się pełnoprawnym uczestnikiem.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Zapewnij lepsze środowiska spotkań hybrydowych

Poznaj funkcje, które zapewniają środowiska spotkań zaprojektowane tak, aby każdy czuł się pełnoprawnym uczestnikiem.

Inkluzywne i interakcyjne spotkania

Zadbaj o to, aby wszyscy mogli komunikować się wizualnie i głosowo oraz w pełni uczestniczyć w spotkaniach z dowolnego miejsca.

Wysokiej jakości dźwięk i obraz wideo

Zaawansowane, inteligentne środowiska audio i wideo ułatwiają wszystkim odnoszenie wrażenia przebywania w tym samym pomieszczeniu.

Inkluzywne układy wideo

Sprzyjaj nawiązywaniu ściślejszej łączności między uczestnikami fizycznymi i wirtualnymi, pokazując jednocześnie osoby i zawartość nawet na pojedynczym ekranie.

Bezprzewodowe udostępnianie zawartości

Łatwo udostępniaj zawartość na spotkaniu z urządzenia osobistego — bez kabli i przewodów.

Inteligentne głośniki

Ustal, kto w pokoju mówi,a następnie zastosuj imię i nazwisko tej osoby do transkrypcji spotkania dzięki technologii rozpoznawania mowy od firmy Microsoft.

Urządzenia pomocnicze

Jeśli jesteś w pokoju spotkań, użyj swojego urządzenia osobistego do aktywnego uczestniczenia w spotkaniu dzięki funkcjom, takim jak czat i reakcje na żywo.

Współpraca na tablicy

Prowadź współpracę w czasie rzeczywistym na każdym spotkaniu, dla każdego uczestnika na udostępnionej kanwie cyfrowej dostępnej z dowolnego urządzenia.

Inteligentne przechwytywanie zawartości

Używaj kamery zawartości i przetwarzania przez sztuczną inteligencję do wzbogacania i udostępniania cyfrowo obiektów fizycznych, takich jak tablice i książki, aby nadać im wyraźny i żywy wygląd.

Łatwość użycia

Wykorzystaj w pełni czas spędzany razem dzięki spójnym, płynnym środowiskom spotkań.

Intuicyjne środowiska usługi Teams

Korzystaj z przewidywalnego, znajomego środowiska aplikacji Teams na urządzeniach.

Integracje z kalendarzem firmy Microsoft

Rezerwowanie pokoju Teams w programie Outlook i usłudze Teams oraz z panelu Teams jest proste.

Dołączanie jednym dotknięciem

Natychmiast dołączaj do spotkań i wdrażaj wyposażenie audio i wideo jednym dotknięciem.

Dołączanie zbliżeniowe

Za pomocą urządzenia osobistego wykryj usługę Teams Rooms w pobliżu i dołącz do spotkania z pokoju. Dźwięk z urządzenia osobistego jest automatycznie wyciszany w celu uniknięcia sprzężenia zwrotnego.

Pomoc głosowa Cortany

Rozpoczynaj i kończ spotkania przy użyciu głosu, a nie dotyku, prosząc Cortanę o wykonanie prostych poleceń dotyczących spotkania.

Pilot zdalnego sterowania pokojem

Wygodnie steruj urządzeniami usługi Teams Rooms, używając funkcji pilota zdalnego sterowania pomieszczeniem w aplikacji mobilnej Teams.

Elastyczne rozwiązanie

Usługa Teams Rooms może zaspokajać potrzeby niezależnie od typu spotkania i przestrzeni dzięki szerokiej gamie certyfikowanych urządzeń.

Skaluj do każdego rozmiaru pomieszczenia

Usługa Teams Rooms zaspokaja potrzeby różnych konfiguracji dzięki wielu ekranom i szerokiemu zakresowi certyfikowanych urządzeń.

Wiele typów urządzeń

Usługa Teams Rooms jest dostępna na różnych typach urządzeń obejmujących zestawy podzielone na moduły, kompaktowe i zintegrowane urządzenia oraz kompletne rozwiązania typu wszystko w jednym.

Surface Hub

Surface Hub to mobilne, wszechstronne środowisko usługi Teams Room zapewniające zaawansowane funkcje współpracy i współtworzenia dzięki dostępowi do plików platformy Microsoft 365.

Obsługa systemów Windows i Android

Podstawowa funkcjonalność usługi Teams Rooms jest dostępna zarówno w systemie operacyjnym Windows, jak i Android.

Łączność z innymi urządzeniami usługi Teams

Zapewnij możliwość korzystania z nowych funkcji, łącząc urządzenia usługi Teams Rooms, takie jak skoordynowane spotkania, z urządzeniem Surface Hub i znajduj pokoje w pobliżu za pomocą paneli Teams.

Współdziałanie

Dołączaj do spotkań od innych dostawców spotkań z poziomu pokoju Teams, używając bezpośredniego dołączania gościa.

Bezpieczne i zarządzane

Korzystaj z silnych zabezpieczeń i działań ułatwiających zapewnianie, że pomieszczenie jest aktualne i gotowe do użytku.

Urządzenia, oprogramowanie i usługi zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Zapewnij gotowe do użytku zabezpieczenia dzięki urządzeniom Teams z certyfikatem firmy Microsoft oraz automatycznym aktualizacjom, które domyślnie utrzymują systemy w stanie zabezpieczenia.

Zarządzaj pokojami Teams za pomocą centrum administracyjnego usługi Teams

Zarządzaj urządzeniami i ustawieniami usługi Teams w jednym miejscu dzięki narzędziom do łatwej konfiguracji, zarządzania magazynem, monitorowania i zabezpieczonej administracji delegowanej.

Usługi zarządzane, obsługiwane przez sztuczną inteligencję, dla usługi Teams Rooms

Deleguj zarządzanie operacjami do ekspertów, aby uzyskać ulepszone wskazówki, szczegółowe informacje oraz proaktywne aktualizacje i konfiguracje zabezpieczeń urządzenia.

Już wkrótce

Bądź na bieżąco z niektórymi nowymi funkcjami i innowacjami, które wkrótce będą dostępne dla usługi Teams Rooms.

Podzielony widok galerii

Przyciągnij uwagę do osób, których nie ma w pomieszczeniu, dzieląc galerię wideo między wszystkie dostępne wyświetlacze, gdy nie jest udostępniana zawartość.

Pierwszy rząd

Sprzyjaj większemu poczuciu łączności między uczestnikami zdalnymi i znajdującymi się w pomieszczeniu za pomocą układu, który gromadzi użytkowników twarzą w twarz i udostępnia czat w widoku.

Inteligentne kamery

Zapewnij sprawiedliwe środowiska spotkań dzięki kamerom, które wspomagają obsługiwane przez sztuczną inteligencję funkcje śledzenia aktywnego prelegenta, wielu strumieni wideo oraz rozpoznawania osób.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"High-quality audio and video","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Wysokiej jakości dźwięk i obraz wideo","videoHref":"","content":"<p>Zaawansowane, inteligentne środowiska audio i wideo ułatwiają wszystkim odnoszenie wrażenia przebywania w tym samym pomieszczeniu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wysokiej jakości dźwięk i obraz wideo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Inclusive video layouts","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Inkluzywne układy wideo","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcE","content":"<p>Sprzyjaj nawiązywaniu ściślejszej łączności między uczestnikami fizycznymi i wirtualnymi, pokazując jednocześnie osoby i zawartość nawet na pojedynczym ekranie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluzywne układy wideo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Wireless content sharing","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Bezprzewodowe udostępnianie zawartości","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYg","content":"<p>Łatwo udostępniaj zawartość na spotkaniu z urządzenia osobistego — bez kabli i przewodów.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezprzewodowe udostępnianie zawartości"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent speakers","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Inteligentne głośniki","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNDBn","content":"<p>Ustal, kto w pokoju mówi,a następnie zastosuj imię i nazwisko tej osoby do transkrypcji spotkania dzięki technologii rozpoznawania mowy od firmy Microsoft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentne głośniki"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Companion devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Urządzenia pomocnicze","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcI","content":"<p>Jeśli jesteś w pokoju spotkań, użyj swojego urządzenia osobistego do aktywnego uczestniczenia w spotkaniu dzięki funkcjom, takim jak czat i reakcje na żywo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Urządzenia pomocnicze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Collaborative whiteboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Współpraca na tablicy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYh","content":"<p>Prowadź współpracę w czasie rzeczywistym na każdym spotkaniu, dla każdego uczestnika na udostępnionej kanwie cyfrowej dostępnej z dowolnego urządzenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Współpraca na tablicy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent content capture","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Inteligentne przechwytywanie zawartości","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNTc0","content":"<p>Używaj kamery zawartości i przetwarzania przez sztuczną inteligencję do wzbogacania i udostępniania cyfrowo obiektów fizycznych, takich jak tablice i książki, aby nadać im wyraźny i żywy wygląd.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentne przechwytywanie zawartości"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Inkluzywne i interakcyjne spotkania","videoHref":"","content":"<p>Zadbaj o to, aby wszyscy mogli komunikować się wizualnie i głosowo oraz w pełni uczestniczyć w spotkaniach z dowolnego miejsca.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluzywne i interakcyjne spotkania"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intuitive Teams experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNAZ7?ver=d410","imageAlt":"Teams console showcasing the Teams app screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Intuicyjne środowiska usługi Teams","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z przewidywalnego, znajomego środowiska aplikacji Teams na urządzeniach.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intuicyjne środowiska usługi Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Microsoft calendar integrations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGdu?ver=6a08","imageAlt":"Teams console on a conference room table with hand using touchscreen to join a meeting","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Integracje z kalendarzem firmy Microsoft","videoHref":"","content":"<p>Rezerwowanie pokoju Teams w programie Outlook i usłudze Teams oraz z panelu Teams jest proste.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integracje z kalendarzem firmy Microsoft"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"One-touch join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Dołączanie jednym dotknięciem","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfM3","content":"<p>Natychmiast dołączaj do spotkań i wdrażaj wyposażenie audio i wideo jednym dotknięciem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dołączanie jednym dotknięciem"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proximity join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Dołączanie zbliżeniowe","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdD","content":"<p>Za pomocą urządzenia osobistego wykryj usługę Teams Rooms w pobliżu i dołącz do spotkania z pokoju. Dźwięk z urządzenia osobistego jest automatycznie wyciszany w celu uniknięcia sprzężenia zwrotnego.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dołączanie zbliżeniowe"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Cortana voice assistance","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Pomoc głosowa Cortany","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdY","content":"<p>Rozpoczynaj i kończ spotkania przy użyciu głosu, a nie dotyku, prosząc Cortanę o wykonanie prostych poleceń dotyczących spotkania.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomoc głosowa Cortany"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Room remote","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Pilot zdalnego sterowania pokojem","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYI","content":"<p>Wygodnie steruj urządzeniami usługi Teams Rooms, używając funkcji pilota zdalnego sterowania pomieszczeniem w aplikacji mobilnej Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pilot zdalnego sterowania pokojem"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbP?ver=83e5","imageAlt":"Two workers setting up a Teams video call in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Łatwość użycia","videoHref":"","content":"<p>Wykorzystaj w pełni czas spędzany razem dzięki spójnym, płynnym środowiskom spotkań.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łatwość użycia"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Scale to any room size","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wr?ver=f654","imageAlt":"Two males in small conference room with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android touch display. Large integrated device and wall mounted display showing screenshare and one Surface laptop in view","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Skaluj do każdego rozmiaru pomieszczenia","videoHref":"","content":"<p>Usługa Teams Rooms zaspokaja potrzeby różnych konfiguracji dzięki wielu ekranom i szerokiemu zakresowi certyfikowanych urządzeń.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skaluj do każdego rozmiaru pomieszczenia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Multiple types of devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO68J?ver=f4a7","imageAlt":"One male pointing to a wall-mounted display featuring whiteboard functionality with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android collaboration bar wall on top of the display","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Wiele typów urządzeń","videoHref":"","content":"<p>Usługa Teams Rooms jest dostępna na różnych typach urządzeń obejmujących zestawy podzielone na moduły, kompaktowe i zintegrowane urządzenia oraz kompletne rozwiązania typu wszystko w jednym.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wiele typów urządzeń"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Surface Hub","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":19,"name":"Surface Hub","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO0Wv","content":"<p>Surface Hub to mobilne, wszechstronne środowisko usługi Teams Room zapewniające zaawansowane funkcje współpracy i współtworzenia dzięki dostępowi do plików platformy Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Surface Hub"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supports Windows and Android","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wx?ver=05c1","imageAlt":"Microsoft Windows logo side-by-side with Android logo","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Obsługa systemów Windows i Android","videoHref":"","content":"<p>Podstawowa funkcjonalność usługi Teams Rooms jest dostępna zarówno w systemie operacyjnym Windows, jak i Android.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Obsługa systemów Windows i Android"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Connect other Teams devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Łączność z innymi urządzeniami usługi Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO68N","content":"<p>Zapewnij możliwość korzystania z nowych funkcji, łącząc urządzenia usługi Teams Rooms, takie jak skoordynowane spotkania, z urządzeniem Surface Hub i znajduj pokoje w pobliżu za pomocą paneli Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łączność z innymi urządzeniami usługi Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Współdziałanie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNYlt","content":"<p>Dołączaj do spotkań od innych dostawców spotkań z poziomu pokoju Teams, używając bezpośredniego dołączania gościa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Współdziałanie"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNTb5?ver=ad67","imageAlt":"Two people in a meeting room setting up a Teams video call on a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Elastyczne rozwiązanie","videoHref":"","content":"<p>Usługa Teams Rooms może zaspokajać potrzeby niezależnie od typu spotkania i przestrzeni dzięki szerokiej gamie certyfikowanych urządzeń.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Elastyczne rozwiązanie"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices, software, and services secured by design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOelM?ver=3e08","imageAlt":"A hand reaching to join a Teams call on a tabletop device in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Urządzenia, oprogramowanie i usługi zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie","videoHref":"","content":"<p>Zapewnij gotowe do użytku zabezpieczenia dzięki urządzeniom Teams z certyfikatem firmy Microsoft oraz automatycznym aktualizacjom, które domyślnie utrzymują systemy w stanie zabezpieczenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Urządzenia, oprogramowanie i usługi zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Manage Teams Rooms with Teams admin center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gf?ver=a75f","imageAlt":"The Teams Rooms systems dashboard for Windows in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Zarządzaj pokojami Teams za pomocą centrum administracyjnego usługi Teams","videoHref":"","content":"<p>Zarządzaj urządzeniami i ustawieniami usługi Teams w jednym miejscu dzięki narzędziom do łatwej konfiguracji, zarządzania magazynem, monitorowania i zabezpieczonej administracji delegowanej.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zarządzaj pokojami Teams za pomocą centrum administracyjnego usługi Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"AI-driven managed services for Teams Rooms","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gi?ver=7936","imageAlt":"Meeting data gathered on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Usługi zarządzane, obsługiwane przez sztuczną inteligencję, dla usługi Teams Rooms","videoHref":"","content":"<p>Deleguj zarządzanie operacjami do ekspertów, aby uzyskać ulepszone wskazówki, szczegółowe informacje oraz proaktywne aktualizacje i konfiguracje zabezpieczeń urządzenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usługi zarządzane, obsługiwane przez sztuczną inteligencję, dla usługi Teams Rooms"}],"arialabel":null,"id":"benefits2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGc9?ver=5c00","imageAlt":"Two people in a meeting room on a Teams call using a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Bezpieczne i zarządzane","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z silnych zabezpieczeń i działań ułatwiających zapewnianie, że pomieszczenie jest aktualne i gotowe do użytku.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezpieczne i zarządzane"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Split gallery view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gZ?ver=b453","imageAlt":"Two TVs, speakers and a camera set up in a room displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":28,"name":"Podzielony widok galerii","videoHref":"","content":"<p>Przyciągnij uwagę do osób, których nie ma w pomieszczeniu, dzieląc galerię wideo między wszystkie dostępne wyświetlacze, gdy nie jest udostępniana zawartość.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podzielony widok galerii"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Front row","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Pierwszy rząd","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Y","content":"<p>Sprzyjaj większemu poczuciu łączności między uczestnikami zdalnymi i znajdującymi się w pomieszczeniu za pomocą układu, który gromadzi użytkowników twarzą w twarz i udostępnia czat w widoku.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pierwszy rząd"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent cameras","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":30,"name":"Inteligentne kamery","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Z","content":"<p>Zapewnij sprawiedliwe środowiska spotkań dzięki kamerom, które wspomagają obsługiwane przez sztuczną inteligencję funkcje śledzenia aktywnego prelegenta, wielu strumieni wideo oraz rozpoznawania osób.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentne kamery"}],"arialabel":null,"id":"benefits3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGcc?ver=3066","imageAlt":"A presentation being given in a meeting room with participants both in person and on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Już wkrótce","videoHref":"","content":"<p>Bądź na bieżąco z niektórymi nowymi funkcjami i innowacjami, które wkrótce będą dostępne dla usługi Teams Rooms.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Już wkrótce"}],"itemsCount":30}

Wprowadź usługę Microsoft Teams do dowolnej przestrzeni spotkań

Zobacz niektóre przykłady tego, jak usługa Teams Rooms może działać w różnych przestrzeniach.

Spraw, aby wszyscy mieli większe poczucie bliskości, byli bardziej zaangażowani oraz mogli w pełni współpracować. Uczestnicy zdalni mają obecność w pokoju, a uczestnicy znajdujący się w nim mogą zachować swoją indywidualność, nie gubiąc się w tłumie.

Spraw, aby wszyscy mieli większe poczucie bliskości, byli bardziej zaangażowani oraz mogli w pełni współpracować. Uczestnicy zdalni mają obecność w pokoju, a uczestnicy znajdujący się w nim mogą zachować swoją indywidualność, nie gubiąc się w tłumie.

Praca zespołowa we wszystkich przestrzeniach

Wraz ze zwiększaniem się mobilności ludzi organizacje będą musiały przystosować przestrzenie biurowe i technologię w celu zaspokojenia potrzeb pracowników hybrydowych.

Urządzenia z certyfikatem usługi Teams od wiodących partnerów w dziedzinie sprzętu

Audiocoses logo.
Crestron logo.
Dell logo.
EPOS logo.
HP logo.
Lenovo logo.
Logitech logo.
Poly logo.
Yealink logo.

Dowiedz się więcej na temat pracy hybrydowej

Praca hybrydowa jest już dostępna. Czy Twoja firma jest na nią gotowa?

Nowe środowiska dla urządzeń usługi Teams

Przygotuj się do pracy hybrydowej z usługą Teams

Indeks trendów dotyczących pracy

Zapoznaj się ze szkoleniami, samouczkami i pokazami

Dokumentacja dotycząca usługi Teams Rooms

Dowiedz się, jak zaplanować wdrożenie usługi Teams Rooms, przeprowadzić je i nim zarządzać.

Usługa Teams Rooms w środowisku Microsoft Learn

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami, a następnie dowiedz się, jak wdrożyć pokój usługi Teams Rooms, skonfigurować go i nim zarządzać.

Przewodnik po pokoju spotkań

Skorzystaj z tego przewodnika podczas wizualizowania i planowania wdrożenia pokoju Teams.

Przewodnik wideo po usłudze Teams Rooms

Skorzystaj z przewodnika wideo po usłudze Teams Rooms prowadzonego przez Jeremy’ego Chapmana, dyrektora ds. platformy Microsoft 365.

Znajdź partnera w zakresie usługi Teams Rooms

Osiągnij większy sukces we wdrażaniu dzięki partnerowi specjalizującemu się w usłudze Teams Rooms.

Często zadawane pytania

|

Microsoft Teams Rooms to nowoczesne rozwiązanie dla przestrzeni spotkań, które łączy cyfrowy obszar roboczy usługi Microsoft Teams z dedykowanymi, certyfikowanymi przez firmę Microsoft, urządzeniami audio i wideo tej samej oraz innych firm. Usługa Teams Rooms została utworzona z myślą o tym, aby ułatwiać usuwanie barier między przestrzeniami, miejscami i ludźmi przez zapewnianie najlepszego środowiska spotkań usługi Teams w dowolnym pomieszczeniu. Usługa Teams Rooms, zaprojektowana w przemyślany sposób, zapewnia środowiska spotkań z myślą o wszystkich uczestnikach, nie tylko tych, którzy znajdują się w pokoju.

 

Bogaty ekosystem połączonych urządzeń do prowadzenia spotkań, obsługiwany przez intuicyjną aplikację, którą firma Microsoft opracowała dla usługi Microsoft Teams, sprawia, że usługa Microsoft Teams Rooms przekształca każde miejsce spotkań w łatwą w użyciu i dostępną dla każdego przestrzeń do współpracy, gdzie wszyscy mają miejsce przy stole niezależnie od tego, gdzie siedzą. Przeznaczenie usługi Teams Rooms:

 

  • Sprzyjanie inkluzywnym spotkaniom w celu współpracy, eliminowanie luki między obszarami roboczymi, aby każdy miał miejsce przy tym samym stole wirtualnym, niezależnie od tego, skąd dołącza.
  • Dostarczanie spójnych i intuicyjnych środowisk usługi Microsoft Teams, które pozwalają użytkownikom na łatwe i szybkie planowanie spotkań, dołączanie do nich oraz uczestniczenie w nich.
  • Przekształcanie dowolnej przestrzeni w inkluzywne i łatwe w użyciu miejsce spotkań dzięki szerokiej gamie urządzeń do elastycznego skalowania, które zapewniają dopasowanie do każdej potrzeby i przestrzeni.
  • Dbanie o bezpieczeństwo, niezawodność i aktualność urządzeń dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania.
     

Plany Microsoft Teams Rooms — wersja Standard i Microsoft Teams Rooms — wersja Premium zapewniają wszystkie licencje potrzebne do korzystania z usługi Microsoft Teams Rooms, oferując klientom dwie różne opcje zarządzania posiadanymi urządzeniami.

Zobacz listę certyfikowanych urządzeń dla usługi Microsoft Teams Rooms.

Usługa zarządzana ulepsza środowisko zarządzania pokojami spotkań, zapewniając obsługę specjalistów, dzięki którym Twój dział IT zaoszczędzi czas i zasoby. Usługa ta udostępnia zalecenia od naszego zespołu oraz zapewnia proaktywne zarządzanie w Twoim imieniu i wiedzę z naszej całej sieci klientów pozwalającą optymalnie wykorzystać możliwości Twojego środowiska. To proaktywne podejście do obsługi pokojów pozwala zapewnić optymalne środowiska spotkań w Twoich wszystkich lokalizacjach i zwiększa zadowolenie użytkowników.

Tak. Klienci mogą utworzyć konto bezpłatnej wersji próbnej w przypadku obu licencji w portalu administracyjnym platformy Microsoft 365.

Microsoft Teams Rooms

Zadbaj o to, aby wszyscy mogli w pełni uczestniczyć w spotkaniach z dowolnego miejsca.