Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Teams
Rozmowa wideo w usłudze Teams z dziesięcioma uczestnikami i napisami na żywo.

Ułatwienia dostępu dla każdego

Współpracuj na swój sposób za pomocą funkcji ułatwień dostępu, takich jak transkrypcja, transkrypcja dźwięku i reakcje na żywo.

Włącz dostępną dla każdego współpracę na spotkaniach hybrydowych

Zwiększ możliwości wszystkich, konfigurując spotkania i połączenia za pomocą ułatwień dostępu oraz mając na uwadze dostępność dla wszystkich.

Użyj napisów i transkrypcji

Napisy i transkrypcje udostępniają opcje wyświetlania tekstu oraz, lub zamiast tego, treści dźwiękowych.

Ogranicz rozpraszanie się

Dostrój swoje ustawienia powiadomień i użyj niestandardowych teł, aby pomóc skoncentrować się na tym, co ma znaczenie.

Weź udział na swój sposób

Wybierz, jak przyczynić się do konwersacji na czacie, reakcji na żywo, podnoszenia rąk i nie tylko.

Zwiększ możliwości wszystkich

Ponad miliard ludzi na całym świecie żyje z niepełnosprawnością. Włącz współpracę wszystkich za pomocą unikatowych funkcji i narzędzi ułatwień dostępu w usłudze Microsoft Teams.

 • Połączenie wideo w usłudze Teams z czterema uczestnikami z napisami na żywo wzdłuż dołu ekranu i transkrypcja połączenia wyświetlana z prawej strony.

  Napisy na żywo

  Funkcje napisów na żywo przekształcają zawartość dźwiękową w tekst, aby sprawić, że spotkanie i zawartość wideo są bardziej dostępne dla osób głuchych lub niedosłyszących, osób z różnym poziomem biegłości językowej i nie tylko.

  Cztery osoby rozmawiające w sali konferencyjnej z tablicą, gdzie są pokazane notatki i wykresy.

  Napisy zamknięte a otwarte

  Napisy zamknięte są najbardziej powszechne. W przypadku zawartości, takiej jak nagrania wideo, napisy zamknięte istnieją w oddzielnym pliku, który pozwala widzom na ich włączanie i wyłączanie. Otwarte napisy natomiast są wypalone na samym materiale wideo i nie można ich wyłączyć.

  Dwie osoby na spotkaniu z dużymi ekranami pokazującymi połączenie wideo w aplikacji Teams i prezentację. Jedna z tych osób mówi, a druga trzyma tablet.

  Zapewniaj czytelne napisy w czasie rzeczywistym

  Automatycznie generowane napisy w czasie rzeczywistym, czyli napisy na żywo, są często używane do spotkań na żywo i wydarzeń. Napisy na żywo to jeden sposób zwiększenia dostępności spotkań i wydarzeń dla osób głuchych lub niedosłyszących.

  Połączenie w aplikacji Teams dla czterech uczestników i trzech uczestników głosowych i napisy na żywo wyświetlane u dołu ekranu.

  Napisy na żywo w aplikacji Microsoft Teams

  Aplikacja Microsoft Teams zapewnia napisy na żywo z domyślnym przypisaniem mówcy w 28 językach. Uczestnicy spotkania mogą po prostu włączyć napisy na żywo za pomocą kontrolek spotkania, aby wyświetlić napisy u dołu okna spotkania. Napisy na żywo nie są zapisywane do późniejszego wyświetlenia.

  Mówca stojący w sali konferencyjnej z dużym ekranem wyświetlającym prezentację i połączenie wideo aplikacji Teams oraz współpracownik słuchający mówcy.

  Napisy na żywo CART

  Tłumaczenie w czasie rzeczywistym napisów z dostępem do komunikacji (CART) lub wygenerowane przez człowieka napisy na żywo w czasie rzeczywistym są zapewniane przez specjalnie przeszkolone osoby tworzące napisy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania wraz z klawiaturami fonetycznymi lub metodami stenograficznymi, aby utworzyć napisy na żywo w czasie rzeczywistym dla uczestników spotkania lub wydarzenia.

  Połączenie wideo w usłudze Teams z czterema uczestnikami i osoba tworząca napisy CART są dodawani do spotkania.

  Używanie napisów CART w usłudze Microsoft Teams

  Napisy CART są dostępne w usłudze Microsoft Teams jako opcja wybierana przez organizatora spotkania. Aby zapewnić napisy, organizator spotkania musi zaprosić osobę tworzącą napisy CART na spotkanie i zapewnić jej specjalistyczne łącze do połączenia oprogramowania do tworzenia napisów ze spotkaniem.

  Powrót do kart
 • Trzy osoby w sali konferencyjnej patrzące na prezentację prowadzoną za pomocą połączenia w usłudze Teams na telewizorze na ścianie.

  Konwertuj mowę na tekst pisany

  Transkrypcja dźwięku to proces konwertowania mowy i innych składników dźwięku w pisany tekst. Transkrypcje są ważne w przypadku zawartości obejmującej sam dźwięk oraz dźwięk i wideo. Transkrypcje, w odróżnieniu od napisów, są ogólnie udostępniane jako oddzielny dokument lub hiperlink w zawartości online.

  Spotkanie w usłudze Teams z uczestnikami używającymi wideo i głosu, jeden uczestnik podnoszący rękę, aby przemówić, i transkrypcja na żywo wyświetlana z prawej strony.

  Transkrypcje na żywo w usłudze Microsoft Teams

  Transkrypcje na żywo z przypisaniem mówcy są dostępne w 28 językach w usłudze Microsoft Teams. Wyświetl transkrypcje na żywo w czasie rzeczywistym wraz z zawartością spotkania lub sprawdź po spotkaniu, aby nadążyć we własnym tempie.

  Spotkanie w usłudze Teams z uczestnikami używającymi wideo i głosu oraz rozpoczętą transkrypcją.

  Włączanie transkrypcji na żywo w usłudze Microsoft Teams

  Włącz transkrypcje na żywo w menu Opcje spotkania w ramach spotkania w usłudze Teams lub ustaw rozpoczęcie jednym kliknięciem wraz z nagrywaniem.

  Powrót do kart
 • Prezentacja udostępniana w ramach spotkania w usłudze Teams w uczestnikami używającymi głosu i wideo oraz menu pokazujące różne języki, na które można przetłumaczyć slajdy w czasie rzeczywistym.

  Łączne udostępnianie zawartości

  Udostępniaj bardziej dostępną zawartość, używając funkcji wbudowanych w produkty firmy Microsoft.

  Prezentacja Analiza sprzedaży pokazywana w trakcie spotkania w usłudze Teams w dwoma uczestnikami wideo i trzema uczestnikami głosowymi.

  PowerPoint Live

  Usług PowerPoint Live w usłudze Teams umożliwia uczestnikom bardziej elastyczne przyswajanie zawartości. Uczestnicy mają możliwość prywatnej zmiany kontrastu koloru, użycia czytnika zawartości ekranu, aby poznać udostępnione slajdy, lub poruszania się między udostępnionymi slajdami we własnym tempie, powracania do dowolnego slajdu w celu szybkiego odwołania bez przerywania spotkania.

  Osoba edytująca prezentacją programu PowerPoint na laptopie.

  Dodawanie opisów obrazów

  Zasadą projektu z ułatwieniami dostępu jest to, że tekst alternatywny (alt) jest tekstowym zamiennikiem obrazów na stronach internetowych lub ustawień cyfrowych. Ma to na celu przekazanie „dlaczego” w obrazie względem innej zawartości i przeczytanie na głos dla czytelników używających czytników zawartości ekranu. Wszystkie tagi w tekście muszą odpowiadać obrazom, aby czytniki zawartości ekranu mogły zrozumieć zawartość wizualną. Większość tekstu alternatywnego nie powinna być dłuższa niż jedno lub dwa zdania.

  Obraz grupy osób siedzących przed komputerem z tekstem alternatywnym napisanym nad nim.

  Pisanie skutecznego tekstu alternatywnego

  Aby napisać skuteczny tekst alternatywny, pamiętaj o przekazaniu celu obrazu w precyzyjny i jednoznaczny sposób. Weź pod uwagę to, co powoduje, że obraz jest ważny, na przykład ustawienie, emocje na twarzach ludzi, kolory lub względne rozmiary. Obiekty ze szczegółowymi informacjami, takie jak infografiki, wymagają tekstu alternatywnego do przekazania informacji zawartych w obiekcie.

  Tekst alternatywny dodawany do obrazu dużej łodzi wiosłowej na czacie w usłudze Teams.

  Dodaj tekst alternatywny do obrazów w funkcji Teams Chat

  Upewnij się, że wszyscy rozumieją wpisy czatu, klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnym udostępnianym obrazie, aby dodać tekst alternatywny przed opublikowaniem.

  Osoba spacerująca na zewnątrz i patrząca na tablet.

  Tłumaczenie w tekście w czacie

  Tłumaczenie wiadomości czatu w tekście w ramach usługi Teams ułatwia współpracę poprzez bariery językowe, ponieważ wiadomości są tłumaczone na język określony przez każdego uczestnika.

  Grupa osób w sali konferencyjnej uczestnicząca w połączeniu w usłudze Teams za pośrednictwem telewizora zamontowanego na ścianie za nimi.

  Audiodeskrypcja

  Audiodeskrypcja to opis za pomocą nałożonego głosu tego, co jest pokazywane na wideo. Zazwyczaj audiodeskrypcje uzupełniają dźwiękową część prezentacji o informacje podczas przerw w dialogu. Ten opis zawiera informacje o działaniach, prezenterach (takie jak o nowych lub dodatkowych prezenterach), zmianach scen i wszelkim tekście na ekranie, który nie został opisany przez mówcę lub prezentera.

  Powrót do kart
 • Połączenie wideo w usłudze Teams z siedmioma uczestnikami w ramach pokazu prezentacji Analiza sprzedaży i panel z prawej strony pokazujący uczestników i kolejność, w jakiej podnosili oni swoje ręce.

  Określ swoją drogę w usłudze Teams

  Reakcje na żywo zapewniają szybki, nierzucający się w oczy sposób wyrażania opinii przez uczestników. Uporządkowane podnoszenie rąk pomaga zapewnić każdej osobie możliwość udziału. Alternatywy, takie jak czat, badania, kwizy i ankiety, pomagają uczestnikom poczuć się wygodniej podczas wystąpienia. Animowane GIFy, nalepki i ponad 800 emoji pozwalają każdemu wyrazić siebie w preferowany sposób.

  Połączenie wideo w usłudze Teams z siedmioma uczestnikami w ramach pokazu prezentacji Analiza sprzedaży i panel z prawej strony pokazujący uczestników i kolejność, w jakiej podnosili oni swoje ręce.

  Określ swoją drogę w usłudze Teams

  Reakcje na żywo zapewniają szybki, nierzucający się w oczy sposób wyrażania opinii przez uczestników. Uporządkowane podnoszenie rąk pomaga zapewnić każdej osobie możliwość udziału. Alternatywy, takie jak czat, badania, kwizy i ankiety, pomagają uczestnikom poczuć się wygodniej podczas wystąpienia. Animowane GIFy, nalepki i ponad 800 emoji pozwalają każdemu wyrazić siebie w preferowany sposób.

  Powrót do kart
 • Połączenie wideo w usłudze Teams z panelem po prawej stronie pokazującym ustawienia i opcje tła.

  Efekty tła

  Ogranicz rozproszenie uwagi, wybierając rozmyte tło lub obraz w tle na spotkaniach wirtualnych podczas używania takiej aplikacji, jak Microsoft Teams. Pozwala to skoncentrować uwagę na Tobie i jest szczególnie przydatne dla osób czytających z ruchu warg lub będących w stanie, który powoduje, że koncentracja uwagi jest wyzwaniem.

  Osoba używająca do komunikacji języka migowego.

  Tła i język migowy

  Osoby komunikujące się w języku migowym powinny unikać używania efektów tła, aby upewnić się, że ręce są przez cały widoczne.

  Połączenie wideo w usłudze Teams z panelem po prawej stronie pokazującym ustawienia i opcje tła.

  Efekty tła

  Ogranicz rozproszenie uwagi, wybierając rozmyte tło lub obraz w tle na spotkaniach wirtualnych podczas używania takiej aplikacji, jak Microsoft Teams. Pozwala to skoncentrować uwagę na Tobie i jest szczególnie przydatne dla osób czytających z ruchu warg lub będących w stanie, który powoduje, że koncentracja uwagi jest wyzwaniem.

  Powrót do kart
 • Cztery osoby w sali konferencyjnej i połączenie wideo w usłudze Teams przy użyciu głośników inteligentnych widocznych na ścianie za nimi.

  Inteligentne głośniki

  Inteligentne głośniki w usłudze Microsoft Teams są zaprojektowane do identyfikacji i rozróżniania głosów 10 osób rozmawiających w pokoju Teams. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy, którzy mówią, są identyfikowani a transkrypcje po spotkaniu identyfikują zarówno uczestników zdalnych, jak i w sali. 

  Inteligentne głośniki używają informacji profilu głosowego do identyfikowania mówiącej osoby. Zapewniające doskonałą wydajność dźwiękową głośniki inteligentne stanowią most między pracą zdalną a biurem. We współpracy z firmami Yealink i EPOS zostały utworzone dwa modele.

  Dwie osoby w sali konferencyjnej z urządzeniem do spotkań na stole pokazującym trwające połączenie w usłudze Teams i prezentację wyświetlaną na telewizorze.

  Yealink i EPOS

  MSpeech firmy Yealink to głośnik inteligentny z funkcjami sztucznej inteligencji, łącznie z przypisaną transkrypcją na żywo i głosem Cortana, dla programu Microsoft Teams Rooms. Capture 5 firmy EPOS to głośnik premium z macierzą siedmiu mikrofonów do przechwytywania wszystkich uczestników spotkania.

  Cztery osoby w sali konferencyjnej z dwoma dużymi ekranami wyświetlającymi prezentację oraz połączenie wideo w usłudze Teams i laptopy, jak również urządzenie Sennheiser TeamConnect Intelligent Speaker na stole.

  Sennheiser

  Głośnik inteligentny TeamConnect firmy Sennheiser jest zoptymalizowany pod kątem aplikacji Microsoft Team Rooms dla co najwyżej 10 osób. Dzięki wbudowanemu głosowi Microsoft Cortana uczestnicy sterują głośnikiem inteligentnym TeamConnect, po prostu wypowiadając polecenia głosowe.

  Powrót do kart

Dowiedz się więcej o spotkaniach z ułatwieniami dostępu w usłudze Teams

Konfigurowanie spotkań i połączeń w usłudze Teams w celu zapewnienia integracji

Zobacz, co nowego w ułatwieniach dostępu na platformie Microsoft 365

Wsparcie niepełnosprawności

Dział Answer Desk dla osób niepełnosprawnych (DAD) zapewnia klientom dedykowany zespół pomocy technicznej pomagający rozwiązać problemy związane z niepełnosprawnością, wysłuchać opinii i sugestii oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania. 

Dział Enterprise Disability Answer Desk (eDAD) zapewnia organizacjom wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonalnością produktów firmy Microsoft używanych z technologią wspomagającą i dokumentacją zgodności dla produktów.

Pięć osób w sali konferencyjnej uczestniczących w połączeniu wideo w usłudze Teams z wyświetlanymi na ścianie napisami na żywo.

Zobacz, jak klienci używają platformy Microsoft 365, aby zwiększyć dostępność dla każdego

Firma Marks & Spencer łączy 137 lat doświadczenia z narzędziami cyfrowymi platformy Microsoft 365, aby zapoczątkować przyszłość handlu detalicznego

„Współpracownicy mający wszelkie niepełnosprawności korzystają z funkcji ułatwień dostępu takich, jak zwolnienie prędkości odtwarzania nagrania spotkania w usłudze Teams lub używanie napisów na żywo, aby pomóc im zachować koncentrację na tym, co jest mówione”.

Lorna Woodman: Kierownik projektu w dziale Systemów wizualnych i współzałożycielka sieci Buddy Network, Marks & Spencer

Dwóch pracowników rozmawiających przy kawie w biurze firmy Marks & Spencer

Zwiększa się świadomość, że osoby z niepełnosprawnością mogą zrobić tak wiele więcej z pomocą firmy Microsoft

"Używam usługi Microsoft Teams do zarządzania moim zespołem. Umożliwia ona osobom, które tradycyjnie nie miałyby możliwości współpracy, pracowanie z domu — teraz już mogą. "

Raj Jeyaraj: Dyrektor ds. operacji, Inclusion Scotland

Osoba na wózku inwalidzkim trzymająca tablet i rozmawiająca z dwoma współpracownikami.

Dodatkowe zasoby ułatwień dostępu firmy Microsoft

Znajdź więcej zasobów ułatwień dostępu dla usługi Microsoft Teams i innych produktów firmy Microsoft, takich jak platforma Microsoft 365 i system Windows 11.

Osoba nosząca słuchawki nauszne i pracująca przy swoim biurku z wieloma ekranami i uczestnicząca w połączeniu w usłudze Teams.

Omówienie ułatwień dostępu w usłudze Microsoft Teams

Upewnij się, że wszyscy uczestnicy mają najlepsze możliwe środowisko używania usługi Microsoft Teams z takimi funkcjami, jak redukcja szumów w tle, zamknięte napisy na żywo i rozmycie tła.

Ustawienia tła w połączeniu w usłudze Teams z zakreślonym przyciskiem Dodaj nowe tło.

Konfigurowanie spotkań w usłudze Microsoft Teams i zapewnianie integracji

Zapewnij uczestnikom większą elastyczność w tym, jak korzystają ze środowiska usługi Teams, używając takich funkcji, jak napisy wideo na żywo i wsparcie dla tłumaczy języka migowego.

Ustawienia ułatwień dostępu w systemie Windows 11.

Pomoc techniczna od działu Answer Desk dla osób niepełnosprawnych

Dział Answer Desk dla osób niepełnosprawnych to miejsce, gdzie klienci z niepełnosprawnością uzyskują pomoc techniczną dotyczącą aplikacji pakietu Office, systemu Windows, konsoli XBox i nie tylko.

Osoba stojąca w salonie i mówiąca.

Ułatwienia dostępu w działaniu

Cyfrowe ułatwienia dostępu dla nowoczesnego miejsca pracy to kurs LinkedIn Learning prezentowany przez Hectora Minto, Starszego propagatora technologii w firmie Microsoft.

Kolaż obrazów osób z różnymi niepełnosprawnościami w miejscu pracy.

Omówienie ułatwień dostępu firmy Microsoft

Przeczytaj o naszym pięcioletnim zobowiązaniu pomagać zmniejszyć różnicę wykształcenia, zatrudnienia i dostępu do technologii dla osób niepełnosprawnych na całym świecie.

Osoba mówiąca z laptopem przed sobą.

7 wskazówek powodujących, że spotkania stają się bardziej inkluzywne i dostępne

Jeśli masz wiele spotkań online, najprawdopodobniej ktoś na takim spotkaniu będzie osobą niepełnosprawną. Usługa Microsoft Teams udostępnia siedem rzeczy, które możesz zrobić, aby utworzyć bardziej inkluzywne i dostępne środowisko.

Często zadawane pytania

 • Podczas dokonywania wyboru między otwartymi a zamkniętymi napisami, pamiętaj, że otwartych napisów nie można wyłączyć, ponieważ są one wbudowane w prezentację wideo lub multimedialną. Natomiast zamknięte napisy można włączać i wyłączać.

 • Zamknięte napisy są głównie przeznaczone na czasy, gdy całej składowej dźwiękowej widz nie może usłyszeć. Napisy są zazwyczaj dołączane dla osób, które nie mogą zrozumieć dialogów.

 • Często najłatwiejszym sposobem transkrypcji wideo na tekst jest przekazanie pliku do usługi programistycznej, która zrobi to automatycznie. Niektóre platformy dla widzów multimediów na żądanie oferują transkrypcję przekazanych materiałów wideo.

 • Narzędzia online spowodowały, że transkrypcja dźwięku na tekst jest szybka i prosta. Wystarczy przekazać plik do transkrypcji i oczekiwać na transkrypcję za kilka minut lub godzin. Program Microsoft Word dla sieci Web umożliwia przekazywanie plików dźwiękowych do transkrypcji.

 • Napisy na żywo i napisy CART są podobne, ponieważ jedne i drugie dzieją się w czasie rzeczywistym. Jednak dostawcy napisów CART są specjalnie szkoleni do używania technologii (stenotypu, laptopa lub oprogramowania) do tłumaczenia mowy i dźwięku na napisy w czasie rzeczywistym.

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams już dziś

Obserwuj usługę Microsoft Teams