Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Teams

Obniż koszty i zwiększ wydajność, wykorzystując sztuczną inteligencję nowej generacji w środowisku pierwszego kontaktu.

Przeczytaj wpis w blogu

Usługa Microsoft Teams dla pracowników pierwszego kontaktu

Ujednolić komunikację oraz procesy biznesowe organizacji dla pracowników pierwszego kontaktu na jednej bezpiecznej platformie.

Three mobile displays of a Dashboard in Teams, an issue report being created and a Home Feed in Viva Engage.

Raport The Total Economic Impact™ dotyczący usługi Microsoft Teams 1

Wprowadź przeobrażenia u wszystkich pracowników

Około 78% liderów stwierdziło, że wyposażenie pracowników pierwszego kontaktu w technologię jest kluczem do sukcesu.2

 • Trzech pracowników pierwszego kontaktu dumnie stojących.

  Przygotowanie pracowników pierwszego kontaktu na przyszłość pracy dzięki usłudze Teams

  Udostępnij pracownikom pierwszego kontaktu narzędzia, które zapewnią im elastyczność, poczucie celu i odpowiednią wiedzę potrzebne do poprawienia wyników biznesowych.

  Video container

  Zapewnij pracownikom elastyczność, aby mogli skupić się na tym, co ważne

  Pomóż pracownikom pierwszego kontaktu poświęcać więcej czasu na kluczowe procesy i interakcje z klientami, a mniej na zadania manualne i konflikty harmonogramów.

  Video container

  Pomóż pracownikom realizować misję Twojej firmy

  Wykreuj ambasadorów marki i liderów operatywności, doceniając wartościową pracę i wyposażając pracowników pierwszego kontaktu w narzędzia, które pozwolą im dostosować się do celów firmy.

  Video container

  Dostarczaj właściwą wiedzę we właściwym czasie

  Przekraczaj oczekiwania biznesowe, ułatwiając wdrażanie nowych pracowników, dzielenie się spostrzeżeniami i zbieranie najlepszych pomysłów w miejscu pracy.

  Powrót do kart
 • Usprawnianie komunikacji i łączności pracowników pierwszego kontaktu

  Skomunikuj pracowników bez biurek z odpowiednimi osobami, narzędziami i wiedzą, aby umożliwić im wykonywanie ich pracy.

  Scentralizowany dostęp do kluczowych zasobów i narzędzi

  Zapewnij elastycznym zespołom usprawniony dostęp do wszystkiego, czego potrzebują pracownicy pierwszego kontaktu, jak aktualności firmowe, aplikacje i zasoby, w jednym markowym miejscu docelowym.

  Jedna platforma do pracy zespołowej

  Zapewnij zespołom możliwość wymieniania się najróżniejszymi informacjami i skutecznego komunikowania się za pomocą narzędzi do wymiany wiadomości i wiadomości e-mail, obsługi połączeń telefonicznych, udostępniania plików, kanałów i rozwiązań typu „naciśnij i mów”.

  Zapewnianie docierania ważnych komunikatów do środowiska pierwszego kontaktu

  Zapewnij kierownictwu możliwość komunikowania się z pracownikami pierwszego kontaktu za pomocą kierowanych ogłoszeń istotnych dla konkretnych lokalizacji, działów lub ról pracowników pierwszego kontaktu.

  Powrót do kart
 • Cyfryzowanie operacji i procesów w środowisku pierwszego kontaktu

  Zautomatyzuj zadania i procesy branżowe, planuj zmiany za pomocą cyfrowych przepływów pracy i opracuj prostą, łatwą w obsłudze ujednoliconą platformę dla pracowników.

  Usprawnianie procesów za pomocą aplikacji z możliwością dostosowania lub konfiguracji

  Rozwiązuj problemy biznesowe za pomocą konfigurowalnych, gotowych lub łatwych do dostosowania aplikacji, które cyfryzują ręczne i pofragmentowane procesy.

  Dwa wyświetlacze telefonów komórkowych przedstawiające szczegóły listy zadań przypisanych do użytkownika oraz szczegóły zmiany dla użytkownika.

  Zwiększanie możliwości pracowników dzięki elastycznemu planowaniu harmonogramów

  Zapewnij pracownikom pierwszego kontaktu samoobsługę, udostępniając im platformę pracy zmianowej, na której mogą zamieniać się zmianami, wnioskować o wolne od pracy oraz rejestrować przyjście do i wyjście z pracy.

  Dwa wyświetlacze przedstawiające pulpit nawigacyjny w rozwiązaniu Viva Connections oraz listę dostępnych aplikacji, takich jak Zatwierdzenia, Zmiany, Walkie Talkie, Zadania, Aktualizacje, Wirtualne Terminy i Rejestrator czasu pracy.

  Udostępnianie jednej platformy dla aplikacji pierwszego kontaktu

  Dodaj lub zintegruj usługi, których pracownicy pierwszego kontaktu najczęściej używają, w jednej lokalizacji, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.

  Przegląd wydajności sprzedaży perfum w usłudze Teams.

  Zbieranie kluczowych szczegółowych informacji od pracowników pierwszego kontaktu

  Ułatw pracownikom pierwszego kontaktu podejmowanie przemyślanych decyzji dzięki samoobsługowej analizie, jednocześnie zapewniając kierownictwu całościowy widok wydajności środowiska pierwszego kontaktu.

  Powrót do kart
 • Trzy wyświetlacze telefonów komórkowych przedstawiające listę szkoleń dotyczących handlu detalicznego w rozwiązaniu Viva Learning, znaczki w społeczności i kanał informacyjny Strona główna w rozwiązaniu Viva Engage.

  Funkcje społecznościowe, intranetowe, do nauki i zapewniania dobrego samopoczucia

  Zapewnij pracownikom pierwszego kontaktu możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym firmy i zdobywania nowych umiejętności, aby zwiększyć utrzymanie pracowników i pielęgnować poczucie przynależności.

  Wyświetlacz telefonu komórkowego przedstawiający społeczności użytkownika w rozwiązaniu Viva Engage.

  Sprawny dialog między kierownictwem a pracownikami pierwszego kontaktu

  Inicjuj konstruktywną komunikację między wszystkimi pracownikami za pomocą narzędzi sprzyjających otwartemu dialogowi i ułatw pracownikom pierwszego kontaktu wyrażenie tego, co chcą przekazać.

  Wyświetlacz telefonu komórkowego przedstawiający wyszukiwanie w katalogu w rozwiązaniu Viva Learning i wyświetlacz komputera stacjonarnego przedstawiający różne szkolenia w rozwiązaniu Viva Learning.

  Upraszczanie szkoleń, dołączania nowych pracowników i ciągłego rozwijania umiejętności

  Ułatw menedżerom pracowników pierwszego kontaktu spełnianie potrzeb w zakresie dołączania nowych pracowników oraz realizacji szkoleń dla konkretnych zespołów i ról, udostępniając wyselekcjonowane kolekcje treści edukacyjnych.

  Wyświetlacz telefonu komórkowego przedstawiający pochwałę wysyłaną przez czat w usłudze Teams i wyświetlacz komputera stacjonarnego przedstawiający stronę główną w rozwiązaniu Viva Insights.

  Promowanie wyrażania opinii, wyrażania uznania i zwiększania ułatwień dostępu

  Zwiększ morale zespołów i pracowników pierwszego kontaktu, zachęcając współpracowników do wyrażania uznania, wspierając dobre samopoczucie i udostępniając narzędzia do wyrażania tego, co chcą przekazać.

  Powrót do kart
 • Ułatwianie chronienia pracowników

  Chroń firmę za pomocą wbudowanych zabezpieczeń i mechanizmów zgodności w zakresie tożsamości, poczty e-mail, aplikacji i punktów końcowych.

  Cztery urządzenia przenośne przedstawiające, jak bezpiecznie zalogować się do urządzenia udostępnionego i wylogować się z niego.

  Ułatwianie zabezpieczania tożsamości i dostępu

  Scentralizuj widoczność pracowników pierwszego kontaktu, urządzeń i aplikacji oraz kontrolę nad nimi przez wymuszanie zasad dostępu zdalnego.

  Trzy wyświetlacze telefonów komórkowych przedstawiające proces bezpiecznego logowania dla pakietu Office.

  Łatwe wdrażanie rozwiązań dla pracowników pierwszego kontaktu na dużą skalę

  Sprawnie wdrażaj oraz twórz spójne i spersonalizowane środowiska użytkowników końcowych — używając gotowych środowisk lub dostosowując rozwiązania do konkretnych potrzeb biznesowych.

  Pulpit nawigacyjny w usłudze Microsoft 365 Defender, na którym są wyświetlane aktywne działania, zagrożenia i nie tylko.

  Ułatwianie zapobiegania atakom i wykrywania ich w całej organizacji

  Wykrywaj ataki, takie jak próby wyłudzenia informacji i uderzenia z użyciem oprogramowania wymuszającego okup (ransomware), w obszarze tożsamości, poczty e-mail, aplikacji i punktów końcowych i reaguj na nie oraz kontroluj używanie niezatwierdzonych zasobów IT przez szybkie ograniczanie użytkowników z naruszonymi zabezpieczeniami za pomocą ujednoliconego rozwiązania.

  Alert przedstawiający zagrożenie utratą danych wyróżniony w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365.

  Chronienie danych i zarządzanie nimi w celu utrzymania zgodności

  Klasyfikuj i chroń poufną zawartość oraz zapobiegaj jej udostępnianiu niezależnie od miejsca, w którym się znajduje — w wiadomościach, wiadomościach e-mail, plikach, aplikacjach lub na urządzeniach.

  Powrót do kart

Nasi partnerzy dostarczający urządzenia dla pracowników pierwszego kontaktu

Zobacz, jak organizacje zwiększają możliwości pracowników pierwszego kontaktu dzięki usłudze Teams

Boots Opticians

Firma Boots Opticians korzysta z usługi Microsoft Teams, pomagając pracownikom pierwszego kontaktu otrzymywać najwyższe oceny za poprawioną obsługę klienta.

Sklep Boots z zewnątrz.

L’Oréal

„Konsultanci ds. piękna to te osoby w organizacji, które najlepiej znają naszych konsumentów. Możliwość używania przez nich usługi Teams do wymieniania spostrzeżeń między sobą i z centralą jest wielką zaletą”.

Cyril Chapuy: prezes L’Oréal Luxe, L’Oréal

Dwie osoby pracujące w opiece medycznej w szpitalu ubrane w środki ochrony indywidualnej i patrzące na tablet

Uzyskaj usługę Microsoft Teams już dziś

Pracownicy pierwszego kontaktu w Twojej firmie są niezbędni dla jej działalności. Zainwestuj w nich dzięki prostym, intuicyjnym rozwiązaniom usługi Teams i platformy Microsoft 365.

Microsoft 365 F1

Originally starting from €2.10 now starting from €2.10

€2.10 €2.10

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Zapewnij podstawy dla bezpiecznej komunikacji.

 • Microsoft Teams

 • SharePoint, Microsoft Viva Engage, Viva Connections i Viva Learning

 • OneDrive

 • Mobilne i internetowe wersje aplikacji platformy Microsoft 3653

Microsoft 365 F3

Originally starting from €7.50 now starting from €7.50

€7.50 €7.50

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Bezpiecznie zwiększ wydajność operacyjną pracowników pierwszego kontaktu.

  Wszystko, co zawiera wersja Microsoft 365 F1, a oprócz tego:

 • Power Apps

 • Power Automate

 • Outlook, tylko dostęp w sieci Web

 • Zwiększone zabezpieczenia, zgodność, tożsamość i zarządzanie

 • Windows

Zasoby

Otwieranie nowej przyszłości dla pracowników pierwszego kontaktu

Nowe dane pokazują, że nadszedł już czas, aby wzmocnić pracowników pierwszego kontaktu właściwymi narzędziami cyfrowymi.

Pracownica kawiarni używająca rysika i tabletu.

Przyszłość pracy w środowisku pierwszego kontaktu

Przygotuj pracowników pierwszego kontaktu na erę sztucznej inteligencji, korzystając z przydatnych rozwiązań firmy Microsoft.

Aktualizacje techniczne dla środowiska pierwszego kontaktu z ekranami produktów: Viva Connections, Dynamics 365 Field Service i Windows 365 Frontline

Dowiedz się, jak wdrażać rozwiązania w środowisku pierwszego kontaktu

Ułatw pracownikom pierwszego kontaktu dołączanie do zespołów, rozpoczynanie każdego dnia pracy i skupienie się na tym, co najważniejsze na ich stanowiskach.

Osoba w masce wyłamująca się z formy i używająca telefonu komórkowego.

Zdefiniuj na nowo pracowników pierwszego kontaktu

Dowiedz się, dlaczego liderzy powinni na nowo zdefiniować postrzeganie i ocenianie pracowników pierwszego kontaktu w nowym środowisku pracy.

Pracownik ubrany w fartuch i maskę patrzy na telefon komórkowy.

Wizja rozwiązań dla pracowników pierwszego kontaktu

Odkrywaj wytyczne, najlepsze rozwiązania i zasoby dotyczące implementowania prostych, intuicyjnych i bezpiecznych rozwiązań.

Dwóch współpracowników w samochodzie ubranych w kamizelki bezpieczeństwa i kaski patrzy na tablet.

Przeglądanie zasobów szkoleniowych

Zapoznaj się z filmami i szczegółowymi wskazówkami na temat tego, jak korzystać z funkcji Zmiany, Zadania, Walkie Talkie i innych aplikacji oraz funkcji.

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams już dziś

 • [1] Raport The Total Economic Impact™ dotyczący usługi Microsoft Teams: Cost Savings And Business Benefits Enabled By Using Teams As A Unified Platform For Communication And Collaboration. (Oszczędności finansowe i korzyści dla firmy, jakie zapewnia korzystanie z usługi Teams jako ujednoliconej platformy do komunikacji i współpracy). Badanie Total Economic Impact™ firmy Forrester, zlecone przez firmę Microsoft, kwiecień 2023.
 • [2] Fizyczna, wirtualna przyszłość handlu detalicznego: lepsze doświadczenie w sklepie dla połączonych klientów. Dokument z podsumowaniem działu Harvard Business Review Analytic Services.
 • [3] Aplikacje mobilne platformy Microsoft 365 są ograniczone do urządzeń ze zintegrowanym ekranem o przekątnej 10,9” lub mniejszej.

Obserwuj usługę Microsoft Teams