Usługa Microsoft Teams dla pracowników pierwszego kontaktu

Udostępnij pracownikom pierwszego kontaktu łatwiejszą komunikację, elastyczne planowanie zmian i bezproblemowe zarządzanie zadaniami — wszystko to w jednej, łatwej w użyciu aplikacji.

Two frontline workers, a Shift calendar in Teams for desktop and a team dashboard in Teams for mobile.

Badanie firmy Forrester Consulting wykazało 345-procentowy zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat pracy z usługą Microsoft Teams dla pracowników pierwszego kontaktu1

Wprowadź przeobrażenia u wszystkich pracowników

Około 78 procent liderów stwierdziło, że wyposażenie pracowników pierwszego kontaktu w technologię jest kluczem do sukcesu.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Korzyści dla pracowników pierwszego kontaktu

Usługa Teams może przygotować pracowników pierwszego kontaktu pod kątem przyszłości pracy

Usługa Teams może przygotować pracowników pierwszego kontaktu pod kątem przyszłości pracy

Udostępnij pracownikom pierwszego kontaktu odpowiednie narzędzia, które zapewnią im elastyczność, poczucie celu i wiedzę potrzebne do poprawienia wyników biznesowych.

Zapewnij pracownikom elastyczność, aby mogli skupić się na tym, co ważne

Pomóż pracownikom pierwszego kontaktu poświęcać więcej czasu na kluczowe procesy i interakcje z klientami, a mniej na zadania manualne i konflikty harmonogramów.

Pomóż pracownikom realizować misję Twojej firmy

Wykreuj ambasadorów marki i liderów operatywności, doceniając wartościową pracę i wyposażając pracowników pierwszego kontaktu w narzędzia, które pozwolą im dostosować się do celów firmy.

Dostarczaj właściwą wiedzę we właściwym czasie

Przekraczaj oczekiwania biznesowe, ułatwiając wdrażanie nowych pracowników, dzielenie się spostrzeżeniami i zbieranie najlepszych pomysłów w miejscu pracy.

Komunikacja i zaangażowanie pracowników pierwszego kontaktu

Wzbogać komunikację i środowisko pracowników, łącząc ich z odpowiednimi narzędziami, ludźmi i urządzeniami, których potrzebują, aby osiągać najlepsze efekty pracy i szybciej rozwijać umiejętności.

Przygotuj centralne miejsce do komunikacji zespołowej

Daj zespołom możliwość dzielenia się najróżniejszymi informacjami i efektywnego komunikowania się za pomocą narzędzi do wymiany wiadomości, udostępniania plików i prowadzenia rozmów.

Zaoferuj atrakcyjne miejsce pracy dla wszystkich

Udostępnij pod marką firmy miejsce, w którym pracownicy pierwszego kontaktu będą mieli dostęp do firmowych wiadomości i gdzie będą mogli uczestniczyć w kulturze firmy jak nigdy wcześniej.

Dbaj o ciągłe rozwijanie umiejętności pracowników pierwszego kontaktu

Szybko dołączaj nowych pracowników i pomagaj im w ciągłym dokształcaniu się dzięki niestandardowym, opartym na rolach ścieżkom nauki.

Wyposaż pracowników w narzędzia spełniające ich zróżnicowane potrzeby

Dąż do wykreowania miejsca pracy bez barier, oferując pracownikom pierwszego kontaktu narzędzia, dzięki którym komunikacja i współpraca będą dostępne dla każdego.

Inwestuj w sukces zespołów pierwszego kontaktu

Czuwaj nad dobrym samopoczuciem pracowników i obniż ich rotację, dbając o społeczność i doceniając wkład pracowników pierwszego kontaktu.

Udostępnij metodę wyraźnej i natychmiastowej komunikacji głosowej

Korzystaj z bezproblemowego rozwiązania typu „naciśnij i mów”. Dzięki niemu smartfony i tablety należące do pracowników lub firmy działają jak walkie-talkie.

Operacje i procesy na pierwszej linii

Zautomatyzuj procesy zadań i usług za pomocą konfigurowalnych aplikacji i cyfrowych przepływów pracy, aby zwiększyć wydajność pracowników pierwszego kontaktu.

Używaj aplikacji branżowych do upraszczania procesów

Zwiększaj efektywność operacyjną przez automatyzację rutynowych i powtarzalnych procesów na pierwszej linii.

Uprość gromadzenie danych i udostępnianie ich w przydatnej postaci

Zyskaj wgląd w krytyczne szczegółowe informacje z pierwszej linii i udostępniaj dane za pomocą przydatnej, samoobsługowej analizy i wbudowanej sztucznej inteligencji, aby wspierać lepsze wykonywanie pracy.

Szybko rozwiązuj i zatwierdzaj żądania

Uprość przetwarzanie żądań w przepływie pracy, aby lepiej obsługiwać klientów i poprawić procesy.

Utwórz bezproblemowe środowisko wirtualne

Rozszerz usługi dla klientów i pacjentów, upraszczając dostęp do wysokiej jakości usług zdalnych zapewniających wygodę wirtualnych wizyt.

Połącz urządzenia IoT, starsze systemy i inne zasoby z narzędziami używanymi na co dzień na pierwszej linii

Za pomocą interfejsów Teams Graph API umieść całą technologię, na której polegają pracownicy pierwszego kontaktu, za pojedynczym interfejsem użytkownika.

Planowanie zmian i zarządzanie zadaniami dla pracowników pierwszego kontaktu

Zwiększ możliwości wszystkich pracowników, aby mogli spełnić zmienne potrzeby biznesowe, wyposażając pracowników pierwszego kontaktu w oprogramowanie do elastycznego planowania zmian i bezproblemowego zarządzania zadaniami.

Bezproblemowo zarządzaj zmianami

Łatwo przygotowuj harmonogramy pracy dla zespołu i zarządzaj nimi, dając jednocześnie pracownikom pierwszego kontaktu możliwość zarządzania własnymi harmonogramami za pomocą samoobsługowych narzędzi.

Śledź czas i obecność

Daj pracownikom pierwszego kontaktu możliwość łatwego rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy, bez względu na używane urządzenie. Stosowanie wykrywania lokalizacji geograficznej i rekordy cyfrowe dodatkowo ułatwiają sprawę.

Z łatwością przypisuj złożone zadania i zarządzaj nimi

Zmień całkowicie oblicze zarządzania zadaniami, od siedziby głównej firmy po lokalizacje w terenie, aby cała firma była ukierunkowana na wykonanie koniecznej pracy.

Rozszerz i skonfiguruj platformę dla pracowników pierwszego kontaktu

Połącz usługę Teams bezpośrednio z czołowymi systemami do zarządzania pracownikami, aby pracownicy pierwszego kontaktu zachowywali płynność pracy.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Elastyczność.","id":"Flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTp?ver=9442","imageAlt":"A person loading items into the trunk of a car and tasks are being assigned to them in Teams. ","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":2,"name":"Elastyczność","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWN6B1","content":"<p>Pomóż pracownikom pierwszego kontaktu poświęcać więcej czasu na kluczowe procesy i interakcje z klientami, a mniej na zadania manualne i konflikty harmonogramów.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij pracownikom elastyczność, aby mogli skupić się na tym, co ważne"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Cele.","id":"Purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWN8BO?ver=5e53","imageAlt":"A person wearing a mask using a computer. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":3,"name":"Cele","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWN3RW","content":"<p>Wykreuj ambasadorów marki i liderów operatywności, doceniając wartościową pracę i wyposażając pracowników pierwszego kontaktu w narzędzia, które pozwolą im dostosować się do celów firmy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomóż pracownikom realizować misję Twojej firmy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Wiedza.","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTs?ver=f93d","imageAlt":"Two people in a warehouse looking at a tablet device. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":4,"name":"Wiedza","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWNesu","content":"<p>Przekraczaj oczekiwania biznesowe, ułatwiając wdrażanie nowych pracowników, dzielenie się spostrzeżeniami i zbieranie najlepszych pomysłów w miejscu pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dostarczaj właściwą wiedzę we właściwym czasie"}],"arialabel":"Korzyści dla pracowników pierwszego kontaktu.","id":"features","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRNrc?ver=aebb","imageAlt":"Three frontline workers standing proudly.","imageHeight":730,"imageWidth":962,"itemIndex":1,"name":"Korzyści dla pracowników pierwszego kontaktu","videoHref":"","content":"<p>Udostępnij pracownikom pierwszego kontaktu odpowiednie narzędzia, które zapewnią im elastyczność, poczucie celu i wiedzę potrzebne do poprawienia wyników biznesowych.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usługa Teams może przygotować pracowników pierwszego kontaktu pod kątem przyszłości pracy"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Stwórz centrum pracy zespołowej.","id":"Create a hub for teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRADr?ver=a163","imageAlt":"Two mobile displays showing a customer service conversation in Teams and a photo of inventory being taken in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Stwórz centrum pracy zespołowej","videoHref":"","content":"<p>Daj zespołom możliwość dzielenia się najróżniejszymi informacjami i efektywnego komunikowania się za pomocą narzędzi do wymiany wiadomości, udostępniania plików i prowadzenia rozmów.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Przygotuj centralne miejsce do komunikacji zespołowej"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zaangażuj wszystkich pracowników na jednej platformie.","id":"Engage your entire workforce on one platform","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Zaangażuj wszystkich pracowników na jednej platformie","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWRADt","content":"<p>Udostępnij pod marką firmy miejsce, w którym pracownicy pierwszego kontaktu będą mieli dostęp do firmowych wiadomości i gdzie będą mogli uczestniczyć w kulturze firmy jak nigdy wcześniej.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zaoferuj atrakcyjne miejsce pracy dla wszystkich"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Przyspiesz dołączanie i uczenie się.","id":"Accelerate onboarding and learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Przyspiesz dołączanie i uczenie się","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWRq3h","content":"<p>Szybko dołączaj nowych pracowników i pomagaj im w ciągłym dokształcaniu się dzięki niestandardowym, opartym na rolach ścieżkom nauki.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dbaj o ciągłe rozwijanie umiejętności pracowników pierwszego kontaktu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zbuduj miejsce pracy pozbawione barier.","id":"Enable an inclusive workplace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEd?ver=dfe9","imageAlt":"A voice note being shared in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Zbuduj miejsce pracy pozbawione barier","videoHref":"","content":"<p>Dąż do wykreowania miejsca pracy bez barier, oferując pracownikom pierwszego kontaktu narzędzia, dzięki którym komunikacja i współpraca będą dostępne dla każdego.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wyposaż pracowników w narzędzia spełniające ich zróżnicowane potrzeby"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Równowaga między produktywnością i dobrym samopoczuciem.","id":"Balance productivity and wellbeing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq3z?ver=a5d5","imageAlt":"A mobile display of praise being sent over Teams and a desktop display of a home dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Równowaga między produktywnością i dobrym samopoczuciem","videoHref":"","content":"<p>Czuwaj nad dobrym samopoczuciem pracowników i obniż ich rotację, dbając o społeczność i doceniając wkład pracowników pierwszego kontaktu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inwestuj w sukces zespołów pierwszego kontaktu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Udostępnij komunikację typu „naciśnij i mów”.","id":"Enable push-to-talk communication","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWTjhP?ver=814d","imageAlt":"The Walkie Talkie app displayed on three mobile phones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Udostępnij komunikację typu „naciśnij i mów”","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z bezproblemowego rozwiązania typu „naciśnij i mów”. Dzięki niemu smartfony i tablety należące do pracowników lub firmy działają jak walkie-talkie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępnij metodę wyraźnej i natychmiastowej komunikacji głosowej"}],"arialabel":"Zwiększ zaangażowanie pracowników i zapewnij im komunikację.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRABC?ver=f915","imageAlt":"Three mobile displays showing an urgent chat in Teams, the Walkie Talkie app in Teams and a Dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Zwiększ zaangażowanie pracowników i zapewnij im komunikację","videoHref":"","content":"<p>Wzbogać komunikację i środowisko pracowników, łącząc ich z odpowiednimi narzędziami, ludźmi i urządzeniami, których potrzebują, aby osiągać najlepsze efekty pracy i szybciej rozwijać umiejętności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Komunikacja i zaangażowanie pracowników pierwszego kontaktu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Cyfryzuj ręczne procesy.","id":"Digitize manual processes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRxXG?ver=42c4","imageAlt":"Two mobile displays showing issue reporting in Teams and an approval being sent in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Cyfryzuj ręczne procesy","videoHref":"","content":"<p>Zwiększaj efektywność operacyjną przez automatyzację rutynowych i powtarzalnych procesów na pierwszej linii.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Używaj aplikacji branżowych do upraszczania procesów"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zyskaj wgląd w operacje.","id":"Gain operational visibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEP?ver=36f6","imageAlt":"Weekly sales performance graphs being viewed on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Zyskaj wgląd w operacje","videoHref":"","content":"<p>Zyskaj wgląd w krytyczne szczegółowe informacje z pierwszej linii i udostępniaj dane za pomocą przydatnej, samoobsługowej analizy i wbudowanej sztucznej inteligencji, aby wspierać lepsze wykonywanie pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uprość gromadzenie danych i udostępnianie ich w przydatnej postaci"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Działaj elastycznie w dynamicznym otoczeniu.","id":"Be agile in dynamic environments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4e?ver=03c2","imageAlt":"A desktop display of Approvals received in Teams and a mobile display of an approval being sent over a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Działaj elastycznie w dynamicznym otoczeniu","videoHref":"","content":"<p>Uprość przetwarzanie żądań w przepływie pracy, aby lepiej obsługiwać klientów i poprawić procesy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Szybko rozwiązuj i zatwierdzaj żądania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Obsługuj wirtualne wizyty i konsultacje.","id":"Support virtual visits & consultations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFOR?ver=ab84","imageAlt":"A desktop display of appointments logged in Teams and a mobile display of a consultation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Obsługuj wirtualne wizyty i konsultacje","videoHref":"","content":"<p>Rozszerz usługi dla klientów i pacjentów, upraszczając dostęp do wysokiej jakości usług zdalnych zapewniających wygodę wirtualnych wizyt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utwórz bezproblemowe środowisko wirtualne"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dostosuj i rozszerz swoją platformę dla pracowników pierwszego kontaktu.","id":"Customize and extend your frontline platform","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4h?ver=bc91","imageAlt":"A diagram showing the different capabilities of Teams including help with shifts, time clocks, schedules and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Dostosuj i rozszerz swoją platformę dla pracowników pierwszego kontaktu","videoHref":"","content":"<p>Za pomocą interfejsów Teams Graph API umieść całą technologię, na której polegają pracownicy pierwszego kontaktu, za pojedynczym interfejsem użytkownika.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Połącz urządzenia IoT, starsze systemy i inne zasoby z narzędziami używanymi na co dzień na pierwszej linii"}],"arialabel":"Zwiększ wydajność operacyjną.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7F?ver=c6eb","imageAlt":"Three mobile displays showing a Training feedback survey, prescription information and a chat conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Zwiększ wydajność operacyjną","videoHref":"","content":"<p>Zautomatyzuj procesy zadań i usług za pomocą konfigurowalnych aplikacji i cyfrowych przepływów pracy, aby zwiększyć wydajność pracowników pierwszego kontaktu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Operacje i procesy na pierwszej linii"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Planowanie zmian.","id":"Shift scheduling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRvan?ver=513d","imageAlt":"A desktop display of a shift calendar and a mobile display showing shift details for a 9 to 5 shift.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Planowanie zmian","videoHref":"","content":"<p>Łatwo przygotowuj harmonogramy pracy dla zespołu i zarządzaj nimi, dając jednocześnie pracownikom pierwszego kontaktu możliwość zarządzania własnymi harmonogramami za pomocą samoobsługowych narzędzi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezproblemowo zarządzaj zmianami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Czas i obecność.","id":"Time and attendance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4R?ver=a404","imageAlt":"A desktop and mobile display of clocking in through Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Czas i obecność","videoHref":"","content":"<p>Daj pracownikom pierwszego kontaktu możliwość łatwego rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy, bez względu na używane urządzenie. Stosowanie wykrywania lokalizacji geograficznej i rekordy cyfrowe dodatkowo ułatwiają sprawę.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Śledź czas i obecność"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zarządzanie zadaniami.","id":"Task management","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Zarządzanie zadaniami","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWRFPY","content":"<p>Zmień całkowicie oblicze zarządzania zadaniami, od siedziby głównej firmy po lokalizacje w terenie, aby cała firma była ukierunkowana na wykonanie koniecznej pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Z łatwością przypisuj złożone zadania i zarządzaj nimi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zarządzanie pracownikami.","id":"Workforce management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFQ0?ver=5f19","imageAlt":"Partners that work with Shifts and Teams including UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Zarządzanie pracownikami","videoHref":"","content":"<p>Połącz usługę Teams bezpośrednio z czołowymi systemami do zarządzania pracownikami, aby pracownicy pierwszego kontaktu zachowywali płynność pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rozszerz i skonfiguruj platformę dla pracowników pierwszego kontaktu"}],"arialabel":"Usprawnij zarządzanie pracownikami.","id":"enhance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7M?ver=def5","imageAlt":"Three mobile displays showing tasks assigned in order of urgency, a shift calendar, and options in the Shifts app.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Usprawnij zarządzanie pracownikami","videoHref":"","content":"<p>Zwiększ możliwości wszystkich pracowników, aby mogli spełnić zmienne potrzeby biznesowe, wyposażając pracowników pierwszego kontaktu w oprogramowanie do elastycznego planowania zmian i bezproblemowego zarządzania zadaniami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Planowanie zmian i zarządzanie zadaniami dla pracowników pierwszego kontaktu"}],"itemsCount":22}
[noalt]

image divider

Nasi partnerzy dostarczający urządzenia dla pracowników pierwszego kontaktu

Zobacz, jak organizacje zwiększają możliwości pracowników pierwszego kontaktu dzięki usłudze Teams

REI Co-op

Firma REI dostarcza spersonalizowane doświadczenia z użyciem usługi Microsoft Teams, łącząc się z klientami w celu wirtualnego doboru wyposażenia.

The inside of an REI.

NHS

Grupa Rotherham NHS Foundation Trust zmienia sposób świadczenia opieki zdrowotnej przez wirtualne konsultacje w usłudze Microsoft Teams.

The outside of Rotherham Hospital.

Uzyskaj usługę Microsoft Teams już dziś

Pracownicy pierwszego kontaktu w Twojej firmie są niezbędni dla jej działalności. Zainwestuj w nich dzięki prostym, intuicyjnym i bezpiecznym rozwiązaniom usługi Teams i platformy Microsoft 365.

Wizja rozwiązań dla pracowników pierwszego kontaktu

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams już dziś


1. Raport Total Economic Impact™ dotyczący usługi Microsoft Teams dla pracowników pierwszego kontaktu, badanie zlecone przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, lipiec 2022 r.